Eczane İşçisinin Fazla Çalışma (Fazla Mesai) Alacağı İş Kanunu

Güncelleme Tarihi:

kategori:

Eczane İşçisinin Fazla Çalışma Hakkı ve Hukuki Dayanakları

Eczanelerde çalışan işçilerin fazla çalışma, yani fazla mesai yapması durumunda hak ettikleri ücretler, İş Kanunu ve Yargıtay kararları çerçevesinde belirlenmektedir. Eczane işçileri, genel olarak yoğun çalışma saatlerine maruz kalabilmektedir. Bu sebeple fazla mesai alacaklarının doğru hesaplanması ve ödenmesi büyük önem taşır.

İş Kanunu’na Göre Fazla Çalışma

İş Kanunu’nun 41. maddesine göre, haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla mesai olarak kabul edilir ve bu çalışmalar için işçiye normal çalışma ücretinin %50 fazlası ödenir. Eczane işçileri de bu kanun kapsamında olup, fazla çalışma yapmaları durumunda hak ettikleri fazla mesai ücretini almalıdır.

Yargıtay Kararları ile Desteklenen Haklar

Yargıtay, fazla mesai alacakları konusunda işçilerin lehine çeşitli kararlar vermiştir. Örneğin, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2016/16901 E., 2019/4531 K. sayılı kararı, işçinin fazla mesai yaptığını ispatlaması durumunda bu alacakların ödenmesi gerektiğine hükmetmiştir. Ayrıca, fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi halinde işçinin haklı nedenle iş sözleşmesini feshedebileceği de belirtilmiştir.

Fazla Mesai Ücretinin Hesaplanması

Eczane işçilerinin fazla mesai ücretleri, normal çalışma ücretlerine ek olarak %50 zamlı olarak ödenmelidir. Örneğin, bir işçi haftalık 50 saat çalışmışsa, 45 saati aşan 5 saatlik süre için fazla mesai ücreti almalıdır. Bu ücret, normal saatlik ücretin 1,5 katı olarak hesaplanır.

Fazla Mesai Ücretinin Ödenmemesi Durumunda İzlenmesi Gereken Hukuki Yol

Fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi durumunda işçilerin hukuki haklarını arayabilmeleri için öncelikle işverenle durumu yazılı olarak paylaşmaları önerilir. Eğer çözüm sağlanamazsa, iş mahkemelerine başvurarak fazla mesai alacaklarının tahsilini talep edebilirler.

Yargıtay Kararları ile Desteklenen Örnekler

  • Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, 2017/10804 E., 2018/18636 K.: Bu kararda, işçinin fazla mesai yaptığını yazılı belgelerle ispatlaması durumunda fazla mesai ücretinin ödenmesi gerektiği belirtilmiştir.
  • Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2014/38305 E., 2015/9870 K.: Bu kararda, işverenin fazla mesai ücretlerini düzenli olarak ödememesi durumunda işçinin haklı nedenle fesih yapabileceği ifade edilmiştir.

Sonuç

Eczane işçilerinin fazla mesai alacakları, İş Kanunu ve Yargıtay kararları çerçevesinde korunmaktadır. İşverenlerin bu konuda hassas davranması, iş barışının sağlanması açısından önemlidir. İşçilerin haklarının korunması ve fazla mesai ücretlerinin düzenli olarak ödenmesi, çalışma hayatında adaleti sağlamaktadır.

Kaynakça

  1. İş Kanunu (4857 Sayılı Kanun)
  2. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2016/16901 E., 2019/4531 K.
  3. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, 2017/10804 E., 2018/18636 K.
  4. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2014/38305 E., 2015/9870 K.

Bu makale bilgilendirme amacı taşımaktadır. Hukuki durumlarınız için bir avukata danışınız.


Sorularınızı sormaktan lütfen çekinmeyiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir