Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı Boşanma

Eşlerin boşanma ve boşanmaya bağlı tüm talepler hususunda aralarında anlaşarak boşanmaları anlaşmalı boşanma davası anlamına gelmektedir. Daha net bir ifadeyle;
Boşanma, çocukların velayeti, nafaka, maddi ve manevi tazminat, mal rejimi, ziynet alacağı, altınlar, takılar, kişisel eşyalar ve diğer tüm hususlarda tarafların mutabık kalması durumunda gerçekleşen boşanma davası türüdür anlaşmalı boşanma.

Anlaşmalı boşanma şartları TMK'da ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Eşlerin anlaşmalı boşanma davası açabilmeleri için bu anlaşmalı boşanma şartlarını yerine getirmesi gerekmektedir. Bunlar;

1. Anlaşmalı boşanma davası açmak isteyen eşlerin boşanma davası açılmazdan önce geriye dönük en az 1 yıl evli olmaları gerekmektedir. Bir yıldan daha kısa süredir evli olan ve boşanmaya karar veren çiftler anlaşmalı boşanma işlemi gerçekleştirememektedirler.

2. Evlilik birliğini sona erdirmek için anlaşmalı boşanma gerçekleştirmek isteyen eşlerin her konuda uzlaşma içerisinde olması gerekmektedir. Uzlaşma içerisinde olacakları konular mal paylaşımı, nafaka, maddi ve manevi tazminat, varsa çocukların velayeti gibi konular olmalıdır. Bu uzlaşmanın yer aldığı bir de anlaşmalı boşanma protokolü (sözleşmesi) imzalanmalıdır. (Protokol içeriğinde neler olacağı yazının ilerleyen aşamasında mevcuttur.)

3. Taraflar anlaşmalı boşanma davasını görüleceği gün ve saatte mahkeme salonunda bizzat hazır bulunmalıdırlar. (Davanız bir boşanma avukatı ile takip ediliyor olması durumu değiştirmeyecek, tarafların boşanma avukatı olsa dahi duruşmaya bizzat katılım sağlamalıdır)
Bunun sebebi hakimin boşanma ile ilgili olarak tarafların özgür iradelerini duruşma esnasında beyan etmelerini eşlerden isteyecektir. Eşlerden birisinin ve ya her ikisinin de mahkeme salonunda olmaması durumunda hakim boşanma işlemini neticelendirmeyecektir.

Boşanma Davasında Haklarınız Nelerdir?

Bu hakların neler olduğunu sizi ve evlilik öykünüzü dinlemeden net bir şey söyleyemeyiz. Ama kısaca;

-Eğer varsa çocuğunuzun velayetini talep edebilir,
-Kendiniz ve çocuklarınız için boşanma süresince tedbir nafakası,
-Boşanma kesinleştikten sonra ise kendiniz için yoksulluk çocuğunuz için iştirak nafakası talep edebilirsiniz.
-Maddi ve manevi tazminat talep edebilirsiniz,
-Düğünde takılan ziynet eşyalarınız elinizden rızanız dışında alındıysa bunları da talep edebilirsiniz.
-Yine ayrıca bir mal rejimi davası açarak evlilik süresince edinilen mallar üzerindeki haklarınızı da temin edebilirsiniz.

İlgili Avukatlar

10 Soruda Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma şartlarına uyduğunuz takdirde eşinizle çok kısa bir sürede boşanabilirsiniz. Anlaşmalı boşanma için evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması, duruşmada iki eşin de bulunması ve boşanma ve boşanmanın sonuçları üzerinde ( tazminat, nafaka, velayet gibi ) tarafların anlaşmış ve protokol imzalamış olmaları gerekir.
Davanın daha çabuk sonuçlanabilmesi için davanın boşanma avukatı vasıtasıyla yürütülmesinin daha faydalı olacağı kanaatindeyiz. Normalde şartlarda usulüne uygun olarak açılmış bir davada ilk duruşma günü genelde 2 ay ile 3 ay arasında bir tarihe verilmektedir. Yani her şey yolunda giderse dava açtıktan sonra 2 – 3 ay içinde boşanabilirsiniz.
Avukat marifetiyle davanın açılması halinde bu süre yaklaşık 2 gün ile 30 gün arası bir zaman almaktadır. Bu sürede mahkemenin  iş yükü ve avukatınızın işi eksiksiz yapması önem arz etmektedir.

Bu durumda boşanma davası anlaşmalı boşanma prosedürüne göre açılamayacaktır. Anlaşma boşanma davaları kadar çabuk sonuçlanması beklenilemez. Dava, evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebep ve maddelerine dayanılarak açılacaktır. Bu durumda davayı açtıktan yaklaşık 6 ay ile 1 yıllık zaman zarfı içinde boşanabilirsiniz. Ancak boşanma davalarında tecrübeli bir avukatın yardımı ile bu sürenin en iyi şartlarda 2 gün ile 4 ay arasında olması da mümkün olabilmektedir. Burada da önemli olan mahkemenin durumu, davayı açacağınız mahkemenin uygulaması, avukatınızın bu konudaki bilgi ve çalışmasıdır.

Boşanma davasının çabuk neticelenmesinin en önemli şartı, boşanmanın sonuçlarında anlaşmış olmaktır. Yani boşanma iradenizin yanında boşanmanın neticeleri konusunda da herhangi bir ihtilaf bulunmamalıdır.
Aksi halde davanız, istinaf / temyiz aşaması da dâhil olmak üzere tahmini en az 2 yıl sürecektir. Davanızın tahmini 5 yıla kadar uzaması da söz konusudur. Gaziantep boşanma avukatı

Böyle bir durumda eşinize şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşama davası açmanız ve bu davada iddialarınızı ispatlamanız gerekmektedir.
Dava dilekçenizde eşinizle ilgili belirtmiş olduğunuz sorunları belgelerle yada tanık beyanlarıyla ispat edemezseniz açacağınız dava reddedilecektir. Boşanma davalarında dinlenen tanıkların beyanlarında görgüye dayalı olanlarına itibar edilecektir. Kulaktan dolma bilgilere istinaden yapılacak tanıklığa itibar edilmez.

Boşanma davalarında bilinenin aksine herkesin şahitliği geçerlidir. Yeter ki mahkeme huzurunda şahitlik etmek istesin. Bu bakımdan anne baba kardeş gibi yakınların bile şahit olarak dinletilmesinde bir engel yoktur. Ancak mahkeme şahitlerin akraba olması halinde yeminsiz olarak dinleyecektir. Dilerse yemin edebilir. Akraba olmayan şahitler ise yeminli dinlenir.

Boşanma davalarında tedbir, iştirak ve yoksulluk olmak üzere üç çeşit nafaka söz konusudur. Tedbir nafakası boşanma davasının devamınca boşanma davasıyla ayrı yaşama hakkını elde etmiş çalışmayan eşe ve varsa çocuğa verilir. Tedbir nafakası davanın boşanmayla neticelenmesi halinde eş için yoksulluk nafakasına çocuk için iştirak nafakasına dönüşür. Eşin nafaka alabilmesi için çalışmaması yada gelirinin olmaması şarttır. Geliri olan eş nafaka alamaz. Çocuk için ise talep halinde her halükarda iştirak nafakasına hükmedilir. Boşanma davalarında hem eş hem de çocuklar için iki ayrı nafakaya hükmedilebilir.

Taraflardan birinin hatta ikisinin de Türk olmaması boşanma davasının Türkiye’ de açılmasına engel değildir. Bu konu ile ilgili mevzuatı bilirseniz Türkiye’ de boşanmanız mümkün olabilecektir. Taraflar yurt dışında ise Türkiye’ de avukata vekâlet vererek (bulundukları yerin konsolosluğundan) Türkiye’de boşanabilirler. ( Boşanma davası için avukata verilecek vekâletname mutlaka fotoğraflı ve boşanma özel yetkisini havi olmalıdır. Daha önce vermiş olduğunuz herhangi bir dava vekâleti, içinde boşanma yetkisi bulunmuyorsa yeterli olmamaktadır. Gaziantep boşanma avukatı

Yurt dışındaki boşanma kararının tanıma – tenfiz yolu ile Türk mahkemelerinde de karara bağlanması gerekmektedir. Ancak daha pratik bir yol olarak tarafların Türk mahkemelerinde tekrar boşanmalarına da uygulamada rastlanmaktadır. Bu yol çok daha kısa sürede ve çok daha az masrafla tarafların sorununa çare olabilmektedir. Türkiye de açılacak tanıma ve tenfiz davalarında taraflara duruşma gününün tebliğ edilmesi usulen zorunludur. Bu durumda yurt dışı bulunana eşinize tebligatın gidiş geliş engelini aşmak ve zamandan kazanmak adına her iki tarafında bir avukatı vekil tayin etmesinde süre bakımdan çok ciddi yararlar sağlayacaktır. Türkiye’de tanıma ve tenfizi yapılacak yabancı mahkeme kararlarının aslının, Apostille şerhinin alınmış şekli ile ve bütün bu belgelerin de ilgili ülkede tercümesinin ve bu tercümenin de ilgili yerdeki konsoloslukça tasdik edilip öylece Türk Mahkemelerine sunulması gerekmektedir.

Boşanma kararı verildikten ve temyiz edilmeyip kesinleştikten sonra ya da temyiz neticesinde kesinleştikten sonra, yazı işleri müdürü, boşanma ilamını, nüfus müdürlüğüne gönderir. Nüfus müdürlükleri online çalıştıklarından, ilamın kesinleşmesini müteakip yaklaşık 1 hafta içinde boşanma ilamınız nüfus kaydınıza işlenmiş olacaktır. Bunu herhangi bir yerdeki nüfus müdürlüğünden nüfus kaydı alarak öğrenebilirsiniz. Kararın nüfusa gönderilmesi için herhangi bir talepte bulunmanız ve masraf yapmanız gerekmemektedir. Karar nüfusa geçince yeni nüfus cüzdanınızı muhtemelen 1 gün içinde alabilirsiniz. Gaziantep boşanma avukatı

Eskiden boşanma sonrası nüfus kâğıdında “dul”, “boşanmış” gibi ibareler yer almaktaydı. Artık sadece “bekâr” ibaresi yer almaktadır.
 

Anlaşmalı Boşanma Davasının Şartları

Anlaşmalı boşanma davasının şartları Türk Medeni Kanunu`nun 166.maddesinin 3. fıkrasında belirlenmişitir. Bunlar;

a) Evliliğin en az bir yıl sürmüş olması,

Evlilik bir yıldan az sürmüşse tarafların anlaşmalı olarak boşanmaları mümkün olamayacaktır. Taraflar bu durumda varsa diğer boşanma sebeplerine örneğin evlilik birliğinin sarsılması nedenine dayalı boşanma davasının temel türü olan şiddetli geçimsizlik sebebine dayanarak ve bunu kanıtlayarak boşanabilirler. Bu durumda da taraflar arasında boşanma konusunda fikir birliği bulunduğundan dava uzun sürmeyecek ve anlaşmalı boşanma davasının sonuçlanma süresine yakın sürelerde sonuçlanacaktır.  

b)Eşlerin birlikte mahkemeye başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi;

Uygulamada bu şarttaki ikinci seçenek kullanılmaktadır. Yani eşlerin birinin açtığı dava diğeri tarafından kabul edilmektedir.

c)Hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi;

Tarafların her ikisi de avukatla temsil edilseler bile eşlerin anlaşmalı boşanma davasına bizzat katılmaları ve boşanma konusundaki iradelerini açıklamaları gerekmektedir.

d) Tarafların boşanmanın malî sonuçları ve çocukların durumu ile ilgili olarak bir düzenleme üzerinde anlaşmaları ve hakimin de düzenlemeyi uygun bulması

Boşanmanın mali sonuçlarından kasıt tazminat ve nafaka gibi hususlardır. Tarafların bu hususlarda bir anlaşma tesis etmeleri, bunun yanında varsa çocukların velayeti konusunda da anlaşmaları gerekmektedir. Şüphesiz hakimin bu anlaşmayı uygun bulması da gerekir. Örneğin hukukumuzda velayet kamu düzenindendir. Yanların reşit olmayan müşterek çocukları bulunuyorsa; çocuğun üstün yararı prensibinin gereği olarak, yargıç, tarafların velayet konusundaki kararlaştırması ile bağlı değildir. Uygulamasına rastlanmamakla birlikte  sosyal hizmet uzmanı/pedagog raporu alabilir ve yaşı uygunsa küçüğü de dinleyebilir. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur.

Uygulamada taraflar bir anlaşmalı boşanma protokolü hazırlamakta ve bu protokolü anlaşmalı boşanma dosyasına ibraz etmektedirler. Protokol hazırlanmamışsa üzerinde anlaşılan konuları tutanğa geçirtmek suretiyle de boşanmaya karar verilebilir.

Bu şartların hepsinin birlikte gerçekleşmiş olması durumunda evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır ve mahkemece başka bir delil aranmaksızın tarafların boşanmalarına karar verilir

Anlaşmalı Boşanma Davası Açma Ücreti 2023

2023 yılında 11.600,00 TL’dir.

Anlaşmalı boşanma davasına ilişkin detaylar Türk Medeni Kanununun 166. Maddesinde incelenir. Bu dava türünün kullanılabilmesi için evliliğin en az bir yıl sürmüş olması şartı vardır. Ayrıca evlilik birliği temelinden sarsılmış olmalıdır. Bunun için eşler boşanma talebiyle mahkemeye birlikte başvurmalı ya da eşlerden biri dava açmalı ve diğer eş bu davayı kabul etmiş olmalıdır. Davanın açılmasının yanı sıra anlaşmalı boşanma davası açma ücreti ödemesi de yapılmalıdır.

Anlaşmalı boşanabilmek için nüfus kayıt örneği, anlaşmalı boşanma protokolü ve anlaşmalı boşanma protokolünü içeren yazılı bir dilekçe olması gerekir. Boşanma davası açma ücreti 2023 yılı için farklılık gösterdiğinden dava açılacağında güncel ücretler incelenmelidir.

Anlaşmalı Boşanma Davasından Sonra Velayetin Değiştirilmesi Davası Açılabilir mi?

Anlaşmalı boşanmada tarafların iradeleri esastır. Kural olarak anlaşmalı boşanma kapsamında talep edilmeyen hususlar davanın neticelendirilmesinden sonra talep edilemeyecek, anlaşma sağlanan noktalarda değişiklik yapılamayacaktır.

Bu kuralın bir istisnası olarak, anlaşmalı boşanma neticesinde velayet hakkı kendisine bırakılmayan taraf her zaman velayet hakkının değiştirilmesini talep edebilecektir.

Kanun gereği ana veya babanın başkasıyla evlenmesi, başka bir yere gitmesi veya ölmesi olguları örnek yoluyla sayılmak üzere, bu gibi birtakım değişikliklerin zorunlu kılması halinde hakim kendiliğinden veya velayet hakkı kendisinde bulunmayan tarafın talep etmesi üzerine çocuğun bakımına ilişkin birtakım önlemler alabilecek veya değişiklikler yapabilecektir.

Çocuğun üstün menfaati gereği velayet hakkı kendisinde bulunan tarafın velayet kapsamında birçok sorumluluğu bulunmaktadır.

Çocuğun bakım ve gözetimini en doğru şekilde yerine getirmek, çocuğun güvenliğini sağlamak, çocuğun şahıs varlığına ve malvarlığına ilişkin haklarını en iyi şekilde yönetmek yükümlülüğü velayet hakkı kendisine bırakılan tarafa aittir. Şayet bu yükümlülükler yerine getirilmezse, ihmal edilirse, çocuğun sağlığı tehlikeye düşerse velayet hakkının değiştirilmesi için haklı sebep doğmuş olacaktır.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı Boşanma Önemli Yargıtay Kararları

1. Nolu Karar:

Anlaşmalı Boşanma Geçersiz Hale Gelmesi Halin Çekişmeli Boşanma Davasına Dönüşür

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2014/10998 K. 2015/3147 T. 3.3.2015

 Anlaşmanın Bozulması İle Anlaşmalı Boşanma Hükmünün Bütünüyle Geçersiz Hale Geleceği – Davanın Çekişmeli Boşanma Davası Olarak Görülmesi Gerektiği )

KARAR : Taraflar 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi uyarınca boşanmışlar, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir. Anlaşmalı boşanma yönünde oluşan karar kesinleşinceye kadar eşlerin bu yöndeki diğer bir ifadeyle gerek boşanmanın mali sonuçları, gerekse çocukların durumu hususunda kabul edilen düzenlemeleri kapsayan irade beyanından dönmesini engelleyici yasal bir hüküm bulunmamaktadır. Anlaşmanın bozulması ile anlaşmalı boşanma hükmü bütünüyle geçersiz hale gelir ( HUMK. md. 439/2 ). Bu halde anlaşmalı boşanma davasının “çekişmeli boşanma” ( TMK m. 166/1-2 ) olarak görülmesi

gerekir.

Açıklanan sebeple, mahkemece taraflara iddia ve savunmalarının dayanağı bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetlerini içeren beyan ile iddia ve savunmanın dayanağı olarak ileri sürülen her bir vakıanın ispatını sağlayacak delillerini sunmak ve dilekçelerin karşılıklı verilmesini sağlamak üzere sure verilip ön inceleme yapılarak tahkikata geçildikten sonra usulüne uygun şekilde gösterilen deliller toplanarak gerçekleşecek sonucu uyarınca karar verilmek üzere hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, duruşma için taktir olunan 1.100,00 TL. vekalet ücretinin H.’dan alınıp L.’ya verilmesine, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 03.03.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

2. Nolu Karar:

 Anlaşmalı Boşanma Kesinleşinceye Kadar Asillerin Boşanmadan Vazgeçebilmesi

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2015/25527 K. 2016/96 T. 11.1.2016

 Anlaşmalı Boşanma Yönünde Oluşan Karar Kesinleşinceye Kadar Eşlerin Bu Yöndeki İrade Beyanından Dönmesini Engelleyici Yasal Bir Hüküm Bulunmadığı – Anlaşmalı Boşanma Davasının Çekişmeli Boşanma Olarak Görüleceği )

KARAR : Taraflar Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi uyarınca boşanmışlar, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir. Anlaşmalı boşanma yönünde oluşan karar kesinleşinceye kadar eşlerin bu yöndeki diğer bir ifadeyle gerek boşanmanın mali sonuçları, gerekse çocukların durumu hususunda kabul edilen düzenlemeleri kapsayan irade beyanından dönmesini engelleyici yasal bir hüküm bulunmamaktadır. Bu halde anlaşmalı boşanma davasının “çekişmeli boşanma” (TMK m. 166/1-2) olarak görülmesi gerekir.

Açıklanan sebeple mahkemece taraflara iddia ve savunmalarının dayanağı bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetlerini içeren beyan ile iddia ve savunmanın dayanağı olarak ileri sürülen her bir vakıanın ispatını sağlayacak delillerini sunmak ve dilekçelerin karşılıklı verilmesini sağlamak üzere süre verilip ön inceleme yapılarak tahkikata geçildikten sonra usulüne uygun şekilde gösterilen deliller toplanarak gerçekleşecek sonucu uyarınca karar verilmek üzere hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer temyiz sebeplerinin şimdilik incelenmesine yer olmadığına, istenmesi halinde temyiz peşin harcının yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11.01.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Boşanma Avukatlarınca Hazırlanan Benzer Makaleler

Ocak 2023

Aralık 2022

✅ Gaziantep  Boşanma avukatı;✅ Gaziantep Tazminat Avukatı
✅ Gaziantep Anlaşmalı Boşanma Avukatı;✅ Gaziantep Nafaka Avukatı
✅ Gaziantep Çekişmeli Boşanma Avukatı;✅ Gaziantep  Avukatı
✅ Gaziantep Velayet Avukatı;✅ Online destek hattı

Gaziantep Adliye Aile Mahkemesi İletişim Bilgileri

SANTRAL OPERATÖRÜ ÇAĞRI MERKEZİ : ( 0342 ) 321 36 36

Gaziantep Adalet Sarayı Ana Hizmet Binası : Zeytinli Mah. Turgut Özal Bulv. No:1/1 27500

GAZİANTEP AİLE MAHKEMELERİ

GAZİANTEP 1 AİLE MAHKEMESİ MÜDÜR  4128
KALEM 4123
GAZİANTEP 2 AİLE MAHKEMESİ MÜDÜR  4126
KALEM 4117
GAZİANTEP 3 AİLE MAHKEMESİ MÜDÜR  4111
KALEM 4114
GAZİANTEP 4 AİLE MAHKEMESİ MÜDÜR  4107
KALEM 4106
GAZİANTEP 5 AİLE MAHKEMESİ MÜDÜR  4095
KALEM 4097
GAZİANTEP 6 AİLE MAHKEMESİ MÜDÜR  4086
KALEM 4092
GAZİANTEP 7 AİLE MAHKEMESİ MÜDÜR  4078
KALEM 4080
GAZİANTEP 8 AİLE MAHKEMESİ  MÜDÜR  4077
KALEM 4073
GAZİANTEP 9 AİLE MAHKEMESİ MÜDÜR  4518
KALEM 4524
GAZİANTEP 10 AİLE MAHKEMESİ MÜDÜR  4515
KALEM 4512

Kaza sonrası aracınızda değer kaybı mı oluştu?

Meydana gelen bir kaza sonrası aracın kaza öncesi hasarsız ikinci el piyasa değeri ile kaza meydana geldikten ve tamir edildikten sonraki ikinci el piyasa değeri arasındaki farka araç değer kaybı denmektedir. Araç değer kaybı tazminatı belli koşulların sağlanması şartı ile geri alınabilmektedir. Gaziantep Avukatlık Ofisi olarak bu konuda avukatlık desteği vermekteyiz.

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?