İş Hukuku

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 31 11zon 1 1

Eyt Kanunu Resmi Gazete

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 7438Kabul Tarihi: 1/3/2023MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 95- Bu maddenin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması için talepte bulunanlardan 506 sayılı …

Eyt Kanunu Resmi Gazete Devamı »

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 37 11zon 1

İzmir İşçi Avukatı

İzmir işçi avukatı, işçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku olmak üzere iki başlık altında incelenen niteliği itibariyle karma bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, işçi ve işverenin karşılıklı olarak hak ve yükümlülüklerini düzenlemekte olup tarafların İş Kanuna ve/veya iş sözleşmelerine aykırı davranması sonucunda ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümünde …

İzmir İşçi Avukatı Devamı »

maxresdefault 4 1

Kayseri İşçi Avukatı

Kayseri İş Hukuku Avukatı ve Arabulucu olarak Verdiğimiz Hizmetlerimiz 15 yılı aşkın bir deneyime sahip uzman Kayseri iş hukuku avukatı kadromuz işçi işveren uyuşmazlıkları başta olmak üzere iş hukuku alanında edindikleri tecrübe ve bilgiler ile güncel mevzuat ve Yargıtay içtihatları çerçevesinde; kıdem tazminatı davası, ihbar tazminatı davası, fazla mesai alacağı davası, iş akdinin feshi …

Kayseri İşçi Avukatı Devamı »

Is Hukuku Gaziantep Avukat Ali Tumbas 14 1

Kahramanmaraş İşçi Avukatı

İş Hukuku Avukatı İşçi ve işveren arasındaki hizmet ilişkisi kapsamında, Kahramanmaraş  ilinde Ali Tümbaş  Hukuk Bürosu, iş hukuku avukatı kadrosu ile özellikle iş sözleşmesinin haksız feshi nedeniyle işçi ve işverenin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla tüm tazminatların takibi ve iş kazaları kapsamında doğan ihtilaflara yönelik işlemlere ilişkin her türlü danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermektedir. İş Sözleşmelerine İlişkin Hukuki Çözümlerimiz İş Kanunu, …

Kahramanmaraş İşçi Avukatı Devamı »

işçi avukatı gaziantep iş hukuku

Hatay İşçi Avukatı

Hatay İş Avukatı ve Hatay İş Mahkemeleri Avukatları arasında tecrübeli Hatay İş Davası Avukatı olarak en iyi karar için çalışıyoruz. İş Hukuku Nedir? İş hukuku; iş, işçi ve işveren kavramlarını tanımlayan, işçi ve işveren arasındaki ilişkiyi düzenleyen, belirli sınırlamalar getiren ve ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkları düzenleyen bir hukuk dalıdır. İş Kanunu da işverenler ile …

Hatay İşçi Avukatı Devamı »

iş kazası gaziantep işçi avukatı

Mersin İşçi Avukatı

Mersin ilinde de faaliyet gösteren Ali Tümbaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu iş hukuku avukatı Mersin kadrosu iş hukuku ile ilgili her türlü konuda; işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, işe alma ve işten çıkarmaya ilişkin usullerin oluşturulması, performans değerlendirme ve insan kaynakları yönetimi konusunda hukuki destek sağlanması, işçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesi konularında hukuki danışmanlık …

Mersin İşçi Avukatı Devamı »

iş kazası gaziantep işçi avukatı

Diyarbakır İşçi Avukatı

Diyarbakır işçi avukatı denildiğinde aslında Diyarbakır ilinde faaliyet gösteren ve genel olarak iş davaları ile ilgilenen avukat kastedilmektedir. Avukatlıkta her ne kadar bir uzmanlık alanı olmasa da bir dava ile bir avukat ne kadar çok fazla ilgilenmekte ise çevrede o sıfatla hitap etmettedir. Örneğin Diyarbakır işçi Avukatı gibi. Sizlere uzman avukat kadrosu ile birlikte …

Diyarbakır İşçi Avukatı Devamı »

Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

İşçiden Alınan Geçersiz İstifa – İşçilik Tazminatlarına Etkisi

İşçi Kimdir? En temel tanımıyla bir hizmet akdine bağlı olarak çalışan kimse demektir. Bu tanımlama biraz soğuk dursa da aslında işçi olarak tanımlanan kimselerin yaşadığı sıcacık ve zor bir hayat vardır. Her birimizin etrafını üstelik en yakınlarımız dahil işçi denilip geçilen o güzel insanlar , emekçiler çepeçevre sarıvermiştir. Fedakarlık denilen olgunun vücut bulmuş hali …

İşçiden Alınan Geçersiz İstifa – İşçilik Tazminatlarına Etkisi Devamı »

iş kazası gaziantep işçi avukatı

Fazla Mesai Ücreti Nasıl Hesaplanır Mahkemenin Tazminat Hesabı Nasıldır

Fazla Mesai Ücreti Davası, işyerinde uygulanan çalışma koşulları nedeniyle oluşan fazla çalışmalarının karşılığının işverenden alınması için açılan maddi tazminat davası türüdür. Fazla mesailerin ödenip ödenmediğinin tespiti, bordroların incelenmesi, haklı fesih şartlarının değerlendirilmesi ve fesih, arabuluculuk ve dava süreçlerini başlatmak için ofisimizin iş avukatı departmanından avukatlık hizmeti alabilirsiniz. Fazla Mesai ( Çalışma ) Ücreti İle …

Fazla Mesai Ücreti Nasıl Hesaplanır Mahkemenin Tazminat Hesabı Nasıldır Devamı »

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 45 1

Yabancılar Agi Çocuk Parası İş Davası Avukatı Gaziantep

Yabancılar Agi’den Yararlanabilir mi? En çok karşılaşılan sorulardan biri de Yabancılar Agi’den Yararlanabilir mi sorusudur. Yabancı uyruklu çalışanların ülkemizde gelir elde etmesinin sonucunda bordrolarında asgari geçim indirimi uygulanıp uygulanmayacağı konusuna açıklık getireceğiz. Konuyu 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu açısından incelediğimizde, “gerçek usulde vergilendirilen” , “Türkiye’de yerleşik” çalışanlar “tam mükellefiyete tabi” olup, bu kişilerin elde …

Yabancılar Agi Çocuk Parası İş Davası Avukatı Gaziantep Devamı »

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?