Yeni Sgk İşten Çıkış Kodları – 2023

Yeni Sgk İşten Çıkış Kodları – 2023

İşten Çıkış Kodu Nedir?
İşveren ile işçi arasındaki iş sözleşmesi, işveren tarafından veyahut işçi tarafından sona erdirilebilir. İşten Çıkış Kodları, iş akdinin nasıl sonlandırıldığını tanımlayan kodlardır.

Özellikle son zamanlarda “KOD 29” “İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih “işten çıkış kodu konusunda yaşanan tartışmalar üzerine SGK “KOD 29” u yürürlükten kaldırarak işten çıkış kodlarında, 41 numaralı koddan sonra gelmek üzere yeni kodlar eklemiştir.

2021 Yıldında yeni eklenen kodlar şunlardır:

 • 1- “Kod 42”- “4857/25-II-a “İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.”

  2- “Kod 43”- “4857/25-II-b “İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.”

  3- “Kod 44”- “4857/25-II-c “İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.”
 • 4- “Kod 45”- “4857/25-II-d “İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.”
 • 5- “Kod 46”- “4857/25-II-e “İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.”
 • 6- “Kod 47”- “4857/25-II-f “İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.” 7- “Kod 48”- “4857/25-II-g “İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.”
 • 7- “Kod 49”- “4857/25-II-h “İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.” 9- “Kod 50”- “4857/25-II-ı “İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.”
ali tumbas banner makale avukat 2 1
Yeni Sgk İşten Çıkış Kodları - 2023 2

Tüm işten çıkış kodların listesi:

 • 1 Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi:
 • 2 Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
 • 3 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)
 • 4 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi
 • 5 Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
 • 8 Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme
 • 9 Malulen emeklilik
 • 10 Ölüm
 • 11 İş kazası sonucu ölüm
 • 12 Askerlik
 • 13 Kadın işçinin evlenmesi
 • 14 Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması
 • 15 Toplu işçi çıkarma
 • 16 Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli
 • 17 İşyerinin kapanması
 • 18 İşin sona ermesi
 • 19 Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır.)
 • 20 Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır.)
 • 21 Statü değişikliği
 • 22 Diğer nedenler
 • 23 İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
 • 24 İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
 • 25 İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
 • 26 Disiplin kurulu kararı ile fesih
 • 27 İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
 • 28 İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
 • 30 Vize süresinin bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır.)
 • 31 Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih
 • 32 4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih
 • 33 Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
 • 34 İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih
 • 35 6495 SK Nedeniyle Devlet Memurluğuna Geçiş
 • 36 KHK ile işyerinin kapatılması
 • 37 KHK ile kamu görevinden çıkarma
 • 38 Doğum nedeniyle işten ayrılma
 • 39 696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş
 • 40 696 KHK ile kamu işçiliğine geçilmemesi sebebiyle çıkış
 • 41 Re’sen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenler
 • 42 İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması
 • 43 İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve
 • haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması 44 İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.
 • 45 İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da
 • işyerinde bu maddeleri kullanması.
 • 46 İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.
 • 47 İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.
 • 48 İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.
 • 49 İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.
 • 50 İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya
 • başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.
5/5 - (1 Oy Kullanıldı)

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?