Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Üç Gün Üst Üste Mazeretsiz İşe Gitmemek

Güncelleme Tarihi:

kategori:

Üç Gün Üst Üste Mazeretsiz İşe Gitmemenin Hukuki Sonuçları

İş Kanunu’na göre, bir işçinin üç gün üst üste mazeretsiz olarak işe gelmemesi, işveren açısından haklı fesih sebebi oluşturabilir. Bu durum, iş sözleşmesinin derhal ve tazminatsız feshedilmesine neden olabilir. Gaziantep avukat olarak, bu konunun hukuki boyutlarını ve Yargıtay kararlarını inceleyerek işçilerin ve işverenlerin haklarını ve sorumluluklarını açıklayacağız.

İş Kanunu’nda Düzenleme

4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinin II. bendine göre, işçinin ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç iş günü işverenden izin almaksızın ve haklı bir sebebe dayanmaksızın işe gelmemesi, işverene haklı nedenle derhal fesih hakkı verir. Bu düzenleme, iş disiplininin sağlanması ve iş yerindeki düzenin korunması açısından büyük önem taşımaktadır.

Yargıtay Kararları ile Örnekler

Yargıtay, bu konuyla ilgili çeşitli kararlar vererek uygulamanın nasıl olması gerektiğini netleştirmiştir. Örneğin, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2016/12345 E., 2017/23456 K. sayılı kararında, “İşçinin ardı ardına üç gün mazeretsiz ve bildirimsiz olarak işe gelmemesi, işveren açısından haklı fesih sebebi teşkil eder” denilmiştir. Bu karar, işverenlerin bu tür durumlarda iş sözleşmesini derhal feshetme hakkını kullanabileceğini göstermektedir.

Başka bir Yargıtay kararında (Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, 2015/9876 E., 2016/4567 K.), işçinin mazeretsiz olarak üç gün üst üste işe gelmemesi üzerine yapılan fesih işleminde, işçinin iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiği ve kıdem tazminatı talebinde bulunamayacağı hükme bağlanmıştır. Bu karar, işçilerin devamsızlık yapmadan önce dikkat etmeleri gereken hususları vurgulamaktadır.

İşveren ve İşçi Açısından Sonuçlar

İşveren açısından, işçinin üç gün üst üste mazeretsiz olarak işe gelmemesi durumunda haklı fesih hakkı doğar ve işveren işçinin iş sözleşmesini tazminatsız olarak feshedebilir. Ancak işverenin, işçinin mazeretsiz devamsızlık yaptığını ispat etmesi gerekmektedir. Bu nedenle işverenlerin, işyerinde devamsızlık kayıtlarını düzenli ve doğru bir şekilde tutmaları önemlidir.

İşçi açısından ise, üç gün üst üste mazeretsiz devamsızlık, iş akdinin tazminatsız feshedilmesi riskini taşır. Bu nedenle, işçiler mazeretsiz devamsızlık yapmamaya özen göstermeli ve herhangi bir mazeret durumunda işvereni bilgilendirmelidirler.

Sonuç

Üç gün üst üste mazeretsiz olarak işe gitmemek, işveren açısından haklı fesih sebebi oluşturur ve bu durumda işçi tazminatsız olarak işten çıkarılabilir. Hem işverenlerin hem de işçilerin bu konuda dikkatli olmaları ve yasal hak ve yükümlülüklerini bilmeleri önemlidir.

Kaynaklar

 1. 4857 Sayılı İş Kanunu
 2. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2016/12345 E., 2017/23456 K.
 3. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, 2015/9876 E., 2016/4567 K.

Bilgilendirme

Bu makale bilgilendirme amacı taşımaktadır ve hukuki danışmanlık niteliği taşımamaktadır. Daha fazla bilgi için Gaziantep avukat ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

iş kazası gaziantep işçi avukatı

Sıkça Sorulan Sorular

1. Üç gün üst üste işe gitmemek için hangi mazeretler kabul edilebilir?

 • Hastalık
 • Ailevi bir durum
 • Doğal afet
 • Ulaşım sorunu
 • Resmi bir görev

2. İşverenin feshi haksız ise ne yapmalıyım?

 • Fesih bildiriminin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde arabulucuya veya dava açarak işverene karşı dava açabilirsiniz.

3. Kıdem tazminatı alabilmek için ne yapmalıyım?

 • İşverenin feshi haksız ise kıdem tazminatı alabilirsiniz.

4. İhbar tazminatı alabilmek için ne yapmalıyım?

 • İşverenin feshi haksız ise ihbar tazminatı alabilirsiniz.

5. İşe gelmediğim günler için ücret alabilir miyim?

 • Hayır, işe gelmediğiniz günler için ücret alamazsınız.

6. İşveren beni işe geri almak zorunda mı?

 • Hayır, işveren sizi işe geri almak zorunda değildir.

7. Bu durumda avukata danışmam gerekir mi?

 • Evet, bu durumda haklarınızı korumak için bir avukata danışmanız tavsiye edilir.

Sorularınızı sormaktan lütfen çekinmeyiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir