İşçi Mahkemesi Avukat Ücretleri 2023

İşçi Mahkemesi Avukat Ücretleri 2023

İş mahkemeleri avukatlık ücreti, iş hukukuna dayalı tazminat ve tespit davalarında alınması gereken avukat masrafları ve ücretleri hakkındaki temel düzenlemelere göre belirlenmektedir.

Bunun için her şeyden önce taraflar arasında sözleşme olup olmadığına bakmak gerekir. Taraflar arasındaki sözleşme, kanuni sınırlar içerisinde kalmak kaydı ile geçerlidir.

Nispi nitelikli tazminat davalarında vekalet ücretleri, dava konusunun veya alacak tutarının değerine göre belirlenmektedir.

Maktu nitelikteki davalarda ise iş mahkemeleri maktu ( belirlenmiş ) ücrete hükmeder.

Avukatlık Ücreti, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 164/2. Maddesinde ve asgari ücret tarifesinde gösterilen sınırlar arasında kalmak üzere taraflarca serbestçe kararlaştırılabilir.

Kanunda ve tarifede belirtilen oranların altında veya üstünde ücret belirlenmesi halinde, sözleşmenin ücrete ilişkin hükümleri geçersiz sayılmaktadır.

Ayrıca Avukatlık Kanununun 164. maddesine göre avukat hem kendi müvekkilinden ve hem de karşı taraftan olmak üzere muhatapları farklı olan iki ayrı vekalet ücretine hak kazanır.

Kanun gereğince karşı tarafa yükletilecek vekalet ücreti Türkiye Barolar Birliğince yayımlanarak yürürlüğe giren “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi”ne göre hükmedilir.

Bu vekalet ücreti, yani karşı yan vekalet ücreti, ya da kanuni vekalet ücreti 1136 Sayılı Kanunun 164/5 ( son ) fıkrasına göre “Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir.”

İş hukuku davalarından olan işçilik alacağı davalarında vekalet ücretleri ve yargılama masrafları nispi olarak hükmedilecektir.

ali tumbas banner makale avukat 4 1
İşçi Mahkemesi Avukat Ücretleri 2023 3

10.000,00TL olarak hükmedilen bir işçilik alacağı davasında vekalet ücreti nispi olarak belirlenecektir.

Buna rağmen en az ücretten daha az vekalet ücretine hükmedilemeyeceği 2023 yılı için 5.100,00TL asgari vekalet ücretine hükmedilir.

Avukatın kendi müvekkilinden alacağı vekalet ücretinin belirlenebilmesi için ise yukarıda söylediğimiz üzere öncelikle taraflar arasında imza edilen sözleşme maddelerine bakmak gerekecektir.

AAÜT ( Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi) ‘nin 5. Maddesi gereğince avukat sadece bir duruşmaya girmiş ya da sadece bir dilekçe vermiş olması halinde bile tam vekalet ücretlerine hak kazanacaktır.

İş Mahkemesi Avukatlık Ücreti 2023 Ne Kadar?

Gerçekleştirilen her mahkeme için avukatlar belli bir ücret almaya hak kazanıyor. Bu mahkemeler içerisine iş mahkemeleri de giriyor. İş mahkemelerinde ne kadar ücret alınacağı ise, 2023 yılı için de belli olmuş bulunuyor. Peki, iş mahkemesi avukatlık ücreti 2022 ne kadar?

Avukatlık ücreti için birkaç kalemde ödeme yapılıyor. Avukata verilen vekalet, dava giderleri ve avukatlık ücreti bu kalemleri oluşturuyor.

2023 yılı için iş mahkemelerinde avukata vekalet vermek ise, 5.100 TL’ye çıkmış bulunuyor.

İş Davalarında Avukat Yüzde Kaç Alır?

İş davaları genellikle maddi ve manevi tazminatlar olarak karşı tarafa açılan davalar oluyor. Bu davalar ise, avukatlar tarafından yüzdelik anlaşmalar ile tarife ediliyor. Peki, iş davalarında avukat yüzde kaç alır? Her avukat alacağı yüzdeyi kendisi belirliyor. Elbette yasalar bunun belli bir miktar arasında kalması için kısmi bir sınırlama belirlemiş bulunuyor. Bu sınırlama kapsamında avukatlar iş davalarında müvekkilleri ile yüzde 15 ila 25 arasında olan bir tutarda anlaşamaya varıyor.

ali tumbas banner makale avukat 2 1
İşçi Mahkemesi Avukat Ücretleri 2023 4

Avukat Vekalet Ücreti Yasal Mevzuatı

Avukatlık vekalet ücreti yasal temelini Anayasa ‘dan almaktadır. Anayasanın 18. maddesinde çalışma hürriyeti düzenlenmiştir. Herkes çalışma hakkına sahiptir. Bu hak ayrıca kişinin yaşadığı topluma karşı bir vazifesidir. Bununla birlikte ücretsiz çalışmak ve angarya yasaktır.

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu ise avukatlığın ücretli bir kamu hizmeti olduğunu bir çok maddesinde göstermiştir.

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu içerisinde vekalet sözleşmesine uygulanacak yasa hükümlerine yer verilmiştir.

6100 Sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu ( 323. Maddesi) vekil ile takip edilen işlerde avukatlık ücreti olduğu belirtilmiştir.

Türkiye Barolar Birliği, her yıl yenilenen ve güncellenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ‘ni oluşturmakta ve resmi gazetede yayımlamaktadır.

Her avukat ve hukuk bürosu da da asgari ücret tarifesinin alt sınırlarına aykırı olmamak koşuluyla yapılacak iş ve takip edilecek davalardaki vekalet ücreti politikasını serbestçe belirleyebilir.

Bu konu hakkında benzer maklelerimiz için tıklayın

5/5 - (1 Oy Kullanıldı)

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?