Bankaya Verilen Taahhüt Yerine Getirilmezse Ne Olur ?

Bankaya Verilen Taahhüt Yerine Getirilmezse Ne Olur ?

Günümüzde borçluların kafasını sıkça meşgul eden sorulardan birisi olan ödenmeyen banka borcuna hapis cezası verilip verilmeyeceği sorusudur.

Kredi Kartı Borcunun Hapis Cezasına Dönüşmesi Son günlerde sosyal medyanın da gündeminde olan kredi kartı borcunun hapis cezasına dönüşmesi,hapis cezası var mı bu ve bunun gibi bir çok soru kredi kartı borcu olanların kafasını meşgul ediyor. Borç altına giren kişilerin çok fazla merak ettikleri bu konu hakkında yoğun bir bilgi kirliliği var.

Hangi Hallerde Hapis Cezası Veriliyor? 

Bilinmesi gerekiyor ki,borcunuz kesinleşerek kayda geçmiş ve hakkınızda icra takibi başlatılmış olsa bile borcunuzu  ödemezseniz hakkınızda hapis cezası verilmez. Anayasa’nın “Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar” başlıklı 38 inci maddesi, “Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz.” der. Anayasa’da belirtilen bu maddenin hükmü, açık ve nettir..

Bu maddeye göre, hiçbir kimsenin, sırf sözleşmeden doğan bir yükümlüğü yerine getiremediği için özgürlüğünden alıkonulması mümkün değildir. Söz gelimi, mesela banka kredi sözleşmesinde yer alan yükümlülüğü yerine getirmeyip borcunu ödemeyen bir kimse bu nedenden kaynaklı olarak hapis cezası almaz. Bununla birlikte, mal beyanında bulunmama veya ödeme şartlarının ihlali gibi hallerden dolayı işlenen suçlar borçluların hapis cezası almalarına neden olabilmektedir.

Borçlunun Mal Beyanında Bulunmaması Suçu 

Eğer borçluysanız ve mal beyanında bulunmadıysanız suç teşkil ediyorsunuz ve bu durumda hapis cezası söz konusu olabilir.Bu durum İcra ve İflas Kanunu’nun 74. Maddesinde şöyle açıklanmaktadır : Mal beyanı, borçlunun gerek kendisinde ve gerek üçüncü şahıslar yedinde bulunan mal ve alacak ve haklarında borcuna yetecek miktarın nevi ve mahiyet ve vasıflarını ve her türlü kazanç ve gelirlerini ve yaşayış tarzına göre geçim membalarını ve buna nazaran borcunu ne suretle ödeyebileceğini yazı ile veya şifahen icra dairesine bildirmesidir.

Burada dikkatli olunması gerekilen önemli bir mesele var Hakkında icra takibi başlamayan ve icra takibi kesinleşmemiş olanlar mal beyanında bulunmama suçunu işlememiş sayılıyorlar.Yani bu suçu işlemiş olabilmek için borçluların hakkında icra takibinin başlatılmış olması ve başlatılan bu icra takibinin kesinleşmiş olması gerekiyor. Alacaklıların borcu talep etmesi halinde mal beyanında bulunmayı bu suçu işleyen borçlular mal beyanında bulununcaya dek hapis cezası verilebiliyor.Bu süre üç ayı geçemeyeceği gibi borçlular mal beyanında bulunduklarında hapis cezaları düşüyor. 

Borçlunun Taahhüdü İhlal Suçunu İşlemesi 

Borçluların en çok dikkat etmesi gereken  ve etkileyebilecek hallerden biri  ödeme şartlarının ihlalidir. Çünkü bu suçu işlemiş kişilerin hapis cezası almaları söz konusu olabilir. Taahhüdü ihlal İcra ve İflas Kanunu’nun 111 inci maddesinde şu şekilde karşımıza çıkmakta : Borçlu alacaklının satış talebinden evvel borcunu muntazam taksitlerle ödemeyi taahhüt eder ve birinci taksiti de derhal verirse icra muamelesi durur. Taksitlerden biri zamanında verilmezse icra muamelesi ve süreler kaldığı yerden devam eder. Taahhüdü ihlal etme,yetkililer eşliğinde yapılmış olan borç ödeme sözünden kaynaklanır.

Kesinleşmiş borç ve icra takibinin ardından borçlarını ödeme sözünde bulunan borçluların,taahhütte bulunduktan sonra haklı bir sebepleri olmaksızın ödemeyi gerçekleştirmemeleri ya da  ödemeyi gerçekleştirmeyi durdurmaları bu suçun işendiği manasına gelmektedir. Öneğin;haklarında icra takibi başlatılan borçlular icra takibinden sonra borçlarını ödemek için yetkili merciler eşliğinde taahhütte bulunur ve borçlarını ödeyip bu sözü yerinde getirmezler ise ihlal suçunu işlemiş sayılırlar. Taahhüdü ihlal suçları için alacaklıların isteği üzerine borçlulara hapis cezası verilebilir.Ayrıca borçlunun tazyik hapsinin süresi üç ayı geçmez. 

Banka Borcu Ödenmezse Muhtemel Süreç Nasıl İşler? 

Borçlular bankaya olan borçlarını ödemediklerinde maalesef günden güne rahatsız bir hal alan ve tacize dönen bir düzeyde telefon trafiğine maruz kalabiliyorlar Bankalar ilk aylarda sms ve e posta gibi yollarla hatırlatmalarda bulunurlarken bu uyarılar günden güne daha sert üsluplara dönüşüyor.

Borçluların dikkat etmeleri gereken mesele ise ödenmeyen borçların ne kadar süre gecikmiş olduğudur.Eğer borç 90 gün gecikmişse  ve borçlu borcunu ödeyebiliyorsa banka ile yapılandırmaya ya da erteleme gibi istekler üzerinde görüşülerek özüm yolu aranabilir. Ödenmeyen borç 90 günlük süreyi çoktan geçmişse ve borçlu kişi borcunu ödeyemeyecek bir durumdaysa bu süreçte herhangi bir ödeme taahhüdünde bulunmamaları gerekir.Çünkü ödeme sözünde bulunup ödemeyi gerçekleştiremediğiniz de ihlal suçuna neden olabilir ve bu durumda da hapis cezası ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

3.9/5 - (18 Oy Kullanıldı)

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?