Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Olur mu?

Avukatsız anlaşmalı boşanma davalarında veya başkaca davalarda avukat tutma zorunluluğu yoktur. Taraflar kendileri de boşanma davası açmak suretiyle işlemlerini yürütebilirler. Fakat bu işlemleri yapar iken dikkat edilmesi gereken husus anlaşmalı boşanma protokolünün nasıl hazırlandığı ve davanın nerde açıldığıdır.

Uygulamada gözlemlenen; tarafların yanlış mahkemelere başvuruları veya eksik anlaşmalı boşanma protokolü ile başvuruları neticesinde davaların reddedildiğidir.Anlaşmalı boşanma protokolünde düzenlenmesi gereken; mal paylaşımları, maddi manevi tazminat talepleri, nafaka, velayet, soyad vb. bir çok hususun 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) yürürlüğe girdikten sonra, eksik ya da yanlış düzenlenmesi sonucunda taraflar hak kayıplarına uğramakta ve bu kayıpların da ileride telafisi mümkün olmamaktadır. Bu nedenle herhangi bir hak kaybına uğramamanız için en azından işbu davaları açmadan önce uzman bir boşanma avukatına danışmanızı tavsiye ederiz.

Avukatsız Anlaşmalı Boşanma ve Dava Süreci

Usul olarak Türk Hukuk Sistemi içerisinde çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davaları türleri bulunur. Çekişmeli boşanma davaları, davaların içeriğine ve eşlerin anlaşamadıkları konulara göre, 3 yıldan daha uzun sürelere uzayabilir. Bu uzun süre eşlerin birbirlerini ve olağan yaşamlarını maddi ve manevi olarak yıpratmaları anlamlarına gelebiliyor.

Bu sebeple hızlı bir şekilde boşanma işlemlerini gerçekleştirerek, olağan yaşamlarına dönmek isteyen eşlerin açmaları gereken dava türü “ anlaşmalı boşanma davası” ’ dır.

Anlaşmalı boşanma davaları açıldıktan sonra 1 hafta ile 3 ay arasında bir ortalamayla sonuçlanan dava türleridir. Bazı acil durumlarda 1 gün içerisinde bile sonuçlanmış anlaşmalı boşanma davaları emsalleri görülmüştür.

Avukatsız Anlaşmalı Boşanma ve Dava Süreci

Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için, öncelikle ilgili kanunda bulunan şartların yerine getirilmiş olması gerekir. Bu şartlar arasında, eşlerin en az bir yıldır evli olmaları, boşanmayla ilgili sonuçlar konusunda her açıdan anlaşmış ve bu konuda bir protokole ulaşmış olmaları ve yanı sıra eşlerin duruşmalara katılma zorunluluğu bulunur.

Öncelikle eşlerin evlilik birliğini sonlandırmaya karar vermeleri, ardından boşanma sırası ve sonrası ile ilgili her konuda uzlaşmaya varmaları ve bu uzlaşmayı bir protokol şeklinde hazırlamaları gereklidir.

Hazırlanacak protokolün yazılı olması zorunluluğu hukuken bulunmamakla birlikte, uygulamada hakimlerin yazılı olarak sunulan protokollere itibar ettikleri ve mahkeme sonuçlarında yazılı olan protokollerin daha etkili olduğu bilinmektedir.

Bu sebeple yapılan anlaşmanın yazılı bir protokol haline getirilmesi, protokolde anlaşmanın tüm detaylarının maddeler halinde yer alması önerilir. Hazırlanan protokolün yanı sıra, boşanma kararının neden alındığını ve boşanmaya sebep olan olaylarla ilgili detaylı anlatımın bulunduğu dava dilekçesinin hazırlanması gereklidir.

Bu iki belgeyle birlikte Aile Mahkemelerine veya bulunulan bölgede Aile Mahkemeleri yoksa Asliye Hukuk Mahkemelerine eşler birlikte başvurmalıdırlar.

Anlaşmalı Boşanma Davaları için başvurulacak mahkemenin yeriyle ilgili bir sınırlandırma olmamakla beraber, eşlerin ikisinin birden son altı ayda ikamet ettikleri adrese en yakın Aile veya Asliye Hukuk Mahkemelerine başvurmaları veya eşlerden davalı olan tarafın son altı ay içerisinde ikamet ettiği adrese en yakın Aile veya Asliye mahkemelerine başvurmaları önerilir. (Avukatsız Anlaşmalı Boşanma ve Dava Süreci)

gaziantep boşanma avukatı ve ceza avukatı
Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Olur mu? 3

Avukatsız Açılan Anlaşmalı Boşanma Davasında Yapılması Gerekenler?

Anlaşmalı boşanma davalarının ön şartları arasında da yer alan, duruşma sırasında tarafların bulunması zorunluluğu vardır. Dilekçe ve protokolle birlikte yapılan başvuru sonrasında, belirlenmiş duruşma tarihinde her iki tarafında bulunması, yapılan anlaşmayı onayladıklarını sözlü olarak beyan etmeleri gereklidir.

Başvuru, belgeler ve hazırlık sürecinde usulden yapılmış olan eksiklik ve yanlışlıklar bulunmuyorsa, ilk duruşmada her iki tarafta yer alıyor ve anlaşmalı boşanmayı onayladıklarını beyan ediyorsa, ilk duruşma sonucunda yüksek ihtimalle istenilen sonuca ulaşılır ve boşanma gerçekleşir.

Anlaşmalı Boşanmanın istenilen sonuca ulaşılması için, hazırlanan dava dilekçesi ve protokol konusunda yüksek hassasiyet ve usullere uygun olması açısından avukatların deneyimlerine başvurulması önemlidir.

İstenildiği takdirde davanızı Gaziantep Barosuna kayıtlı Avukatları aracılığı ile vekalet vermeniz durumunda takip edebilirler. (Avukatsız Anlaşmalı Boşanma ve Dava Süreci)

Boşanma Davalarında Avukat Tutmak Zorunlu mu?

Avukatsız boşanma olur mu; Türk Hukuku’nda belirlenmiş kurallara göre tarafların herhangi bir dava için avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Her türlü dava hukuki olarak avukatsız bir şekilde yürütülebilmektedir. Dolayısıyla boşanma davaları için taraflar avukat tutma zorunluluğu olmadan başvuru yapabilir ve yine avukatsız bir şekilde dava süreçlerini kendileri yürütebilir.

Avukatsız Boşanma Gerçekleşir mi?

Avukatsız boşanma olur mu; hukuken boşanma davaları için davacı veya davalının avukat tutmak için herhangi bir zorunluluğu bulunmuyor. Fakat bu davaların yürütülebilmesi için belirli konularda hukuku bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Boşanma konusu ile ilgili değişen mevzuatların ve hukuki gerekliliklerinin taraflar tarafından bilinmesi oldukça önemlidir. Boşanma sözleşmesinin yazılmasından davanın sonuçlanmasına kadar geçen süre içerisinde tüm işlemler Aile Hukuku ve Hukuk Mahkemeleri Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu yüzden bu kanunların iyi bilinmesi ve tarafsız bir şekilde yorumlanması önem taşımaktadır.

gaziantep anlaşmalı boşanma avukatı
Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Olur mu? 4

Boşanma Davası İçin Avukat Tutmamanın Dezavantajları Nelerdir?

Avukatsız boşanma olur mu; boşanmaya karar veren kişiler süreci en hızlı şekilde ve hak kaybına uğramadan, en yüksek kazanç ile atlatmak istemektedirler. Kişilerin boşanma davası süreçlerini avukatsız bir şekilde yürütmeleri durumunda dava süreçleri talep ettikleri şekilde hızlı ve kolay geçmeyebilir. Boşanma hukuku konusunda uzmanlaşmamış bu bireyler süreçleri eksik veya hatalı işlemler sebebiyle uzatabilirler. Boşanma sözleşmesi ve protokolün alanında uzman olmayan bir kişi tarafından hazırlanması durumunda taraflar büyük hak kayıplarına uğrayabilmektedir.

Ek olarak boşanma davalarında hakimin karar verme yetkisi oldukça geniş olarak belirlenmiştir. Bu sebeple kişilerin yapacakları en ufak bir hata dava sürecinin tahmin edilenden çok daha uzun sürmesine sebep olabilmektedir. Boşanma davalarının hızlı, kolay ve en yüksek kazançla atlatılabilmesi için boşanma konusundaki mevzuatın çok iyi bir şekilde bilinmesi ve tarafsız olarak yorumlanması gerekmektedir. Bu konuda ise avukat yardımı almak oldukça önemli bir konumda bulunmaktadır.

Avukatlar hukuk kuralları ve kanunları tarafsız yorumlama konusunda uzmanlaşmıştır. Yorumlamaların taraflı yapılması durumunda dava tahmin edilenden farklı bir şekilde sonuçlanabilir. Bu yüzden boşanmaya konu olan tarafların mal paylaşımı, nafaka ve velayet gibi konularda mağdur olmamaları için avukat tutmaları büyük önem taşımaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Avukatsız Olur mu?

Avukatsız boşanma olur mu; anlaşmalı boşanma davaları çekişmeli boşanma davalarına göre daha hızlı ve daha kolay sonuçlandığı için avukat tutma konusunda taraflar daha çekingen davranabilmektedir. Fakat boşanma anlaşmalı dahi olsa yürütülmesi gereken bir hukuki süreç ve hazırlanması gereken bir boşanma protokolü bulunuyor. Süreçlerin ve protokolün eksik veya hatalı olması durumunda tek celsede sonuçlanabilecek bir boşanma davası tahmin edilenden çok daha uzun sürebilmektedir.

Ayrıca protokolde yer verilmesi gereken pek çok konu bulunmaktadır. Bunlar arasında tarafları çocukları var ise çocukların velayeti, çocukların görüş günleri ve kişisel ilişkileri, nafaka talep edilip edilmeyeceği ve talep edilen nafakanın miktarı, mal paylaşımı gibi konular sayılabilir. Herhangi bir hususun atlanması durumunda ilerleyen zamanlarda taraflardan bir tanesi hak kaybına uğrayabilir ve mağdur olabilir. Bu yüzden mağduriyet yaşamak istemeyen kişilerin anlaşmalı dahi olsa boşanma davalarında bir avukat ile çalışmaları daha mantıklı olmaktadır.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer

Benzer konular için hazırlaran diğer makaleler için tıklayın

5/5 - (1 Oy Kullanıldı)

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?