Alacak Davası Dava Dilekçe Örneği-2

Alacak Davası Dilekçesini aşağıdan dosya halinde indirebilirsiniz

…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                                                       …….

DAVACI               :…….                    

VEKİLİ                 :…….

DAVALI               :…….                        

KONU                 : Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydı ile …………………-TL alacağın  aylık % …….  faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR  : 1-Müvekkilim firma, hazır beton imalatı yapmaktadır. Davalı taraf ise, ……….. fabrikasının genişletme inşaatını üstlenmiş  bulunmaktadır. Bu nedenle,ihtiyacı olan hazır betonu firmamızdan almak için ekteki  ……. tarihli sözleşmeyi yapmıştır. Bu sözleşme gereği firmamızdan muhtelif tarihlerde hazır beton almıştır.

2-Ekteki sözleşmenin 3 nolu bendine göre; ödemeler 30/60/90 günlük vadeli çekler ile yapılacaktır. Keza,sözleşmenin 5.maddesine göre; Ödenmediği için cari hesaba intikal eden alacaklar için aylık %12 faiz hesaplanacaktır. Sözleşmenin 9. maddesine göre,çekişmelerde Kocaeli Mahkemeleri yetkili bulunmaktadır.

3-Ekteki,cari,hesap tablosundan da anlaşılacağı üzere, davalı taraf ödemelerde gecikmiş olup,bu gecikmelerin toplamı ise ……. olup, buna ……. KDV ilave edildiğinde, karşı tarafın  sözleşme gereği borcu  …….tutmaktadır.

KANITLAR       : Sözleşme,cari hesap tablosu,şirket kayıtları, bilirkişi incelemesi,sair yasal kanıtlar.

CEVAP SÜRESİ   : 10 Gündür

İSTEM SONUCU   : Yukarıda belirtilen nedenlerle ve fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydı ile ……. alacağımızın dava tarihinden itibaren hesaplanacak aylık …….faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama  giderinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

                                                                                                    DAVACI VEKİLİ

                                                                                                                   …….


Online Avukatlık Hizmetleri


Avukatlarımızca Hazırlanan Diğer Dilekçeler

  5/5 - (1 Oy Kullanıldı)

  Yorum bırakın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Call Now

  Scroll to Top
  WhatsApp
  Avukata Soru Sor
  Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?