Menfi Tesbit Ve İcra Takibinin Durdurulması Dava Dilekçe Örneği

Menfi Tesbit Ve İcra Takibinin Durdurulması Dilekçesini aşağıdan dosya halinde indirebilirsiniz

…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                                   İhtiyati Tedbir Taleplidir.

DAVACI               :…….

VEKİLLERİ          :…….

DAVALI                :…….

KONU                 :…….  lık  çek  dolayısıyla    davalıya    borçlu olmadığımızın tespiti ve icraya konan bu çekin icra takibinin dava sonuçlanıncaya kadar teminat karşılığı tedbir yoluyla durdurulması talebimiz

AÇIKLAMALAR  :1-Müvekkilimiz şirket inşaat malzemeleri ticareti yapmaktadır. Temmuz ….. ayı sonlarında müvekkilimiz şirket tarafından cirolanmış 10 adet müşteri çeki  müvekkil şirket ortağı …….. ……. tarafından toptancı firmaya verilmek üzere şirketteki odasında masası üzerine konmuştur.

2-Bu esnada müvekkil şirketin ticari ilişki içerisinde olduğu …… San. Ve Tic. Ltd. Şti. Yetkilisi …. ……. ve aynı firmadan ismini bilmediğimiz bir şahıs …… …….’ı ziyarete gelmiştir.

3-……. …….’ın odasında gerçekleşen görüşme sırasında bir müşteri sorunu ile ilgilenmek üzere ….. …….. söz konusu şahısların yanından ve odasından ayrılmıştır. Geri geldiğinde ilgili şahıslar başka firmalara da uğrayacaklarını söyleyerek müvekkil şirketten ayrılmışlardır.

4-Bu şahıslar gittikten hemen sonra ….. …….. masası üzerinde dava konusu çeklerin olmadığını görmüş şirketteki bütün aramalara rağmen çekler bulunamamıştır. ../../…. günü müvekkil şirkete …….’dan telefon eden bir şahıs ilgili çeklerden bir kısmını saymak sureti ile bu çekleri ……. Yapı Elemanları San. Ve Tic. Ltd. Şti. Yetkilisi …… …….’dan aldığını söylemiş ve gününde ödenip ödenmeyeceğini sormuştur. Müvekkilimiz Şirket yetkilisi de bu çeklerin çalındığını ve bunlarla ilgili olarak dava açılacağını beyan etmiştir.

5-İşlenen suçla ilgili olarak ……. …….. tarafından …… Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatta bulunulmuş ve müracaatımız ../…. Hz. No su ile işleme konmuştur.

6-Müvekkil Şirket tarafından ……  San. Ve Tic. Ltd. Şti. Yetkililerince veya ciro ettikleri üçüncü şahıslarca çalınan çeklerin ilgili bankalardan tahsilinin ve ileride telafisi imkansız zararlara uğranılmasının önlenebilmesi amacı ile çekler üzerine ihtiyati tedbir konulması talebinde bulunulmuş, ….. Asliye Hukuk Mahkemesinin ../…. D. İş Esas , ../…. D. İş Karar nolu ../../…. tarihli kararı ile dava konusu çekler üzerine ihtiyati tedbir konularak ödemeden men kararı verilmiştir.

7-İhtiyati tedbir kararı alındıktan sonra yasal süresi içerisinde ……. Asliye Hukuk Mahkemesinde ../…. E. Sayı ile ….  San. Ve Tic. Ltd. Şti. Aleyhine  menfi tespit ve çek iptal davası açılmıştır.

8-Ancak alınan bu tedbir kararı çeklerin ilgili bankalarca ödenmemesi bakımından verilmiş olduğundan üçüncü kişileri bağlayıcı nitelikte değildir. Alınan tedbir kararında çeklerin üçüncü kişiler tarafından icraya konmaması ile ilgili bir hüküm olmadığından çalınan çeklerden ../../…. keşide tarihli ….bank …. Şubesi Muhatap, ….. çek nolu …….. hesap nodan …..’nın keşidecisi bulunduğu ve müvekkilimiz şirketin cirosu bulunan …….-TL meblağlı çek davalı tarafından …… İcra Dairesinde ../…. E. Sayılı dosya ile icraya konmuş ve müvekkilimizin mağduriyetine neden olmuştur. Müvekkilimizin davalıya böyle bir borcu bulunmamaktadır.

YASAL NEDENLER : HUMK, BK. Ve İlgili Mevzuat

KANITLAR             : Banka Kayıtları, Ticari Defterler, …… AHM ../…. D. İş Sayılı Dosyası, ….. Cumhuriyet Başsavcılığının ../…. Hz. Evrakı, İcra Dosyası, Yasal ve Takdiri Diğer Kanıtlar vs.

CEVAP SÜRESİ       : 10 Gündür

İSTEM SONUCU      : Arz edilen nedenlerle icra takibine konan çek nedeniyle davalıya …….-TL borçlu olmadığımızın tespitine, dava sonuçlanıncaya kadar icra takibinin durdurulması konusunda ihtiyati tedbir kararı verilmesini, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini  talep ederiz.

                                                                                                                DAVACI VEKİLİ

                                                                         …….


Online Avukatlık Hizmetleri


Avukatlarımızca Hazırlanan Diğer Dilekçeler

  Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

  Yorum bırakın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Call Now

  Scroll to Top
  WhatsApp
  Avukata Soru Sor
  Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?