İşçiye ya da işverene ihtarname noterden mi olmalı?

Güncelleme Tarihi:

kategori:

İş hayatında işçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde veya herhangi bir bilgilendirme yapılması gerektiğinde ihtarnameler önemli bir rol oynamaktadır. İhtarname, karşı tarafa belirli bir konuyu resmî olarak bildirmek ve gerekli hukuki tedbirleri almak amacıyla kullanılan yazılı bir bildirimdir. Ancak, işçiye veya işverene ihtarname gönderirken noterden mi gönderilmesi gerektiği konusu sıkça sorulan bir sorudur. Bu yazıda, ihtarnamenin hukuki niteliği, noter kanalıyla gönderilmesi gerekliliği ve Yargıtay kararları ile konunun detayları ele alınacaktır.

İhtarname Nedir ve Hukuki Niteliği

İhtarname, Türk Borçlar Kanunu’na göre hukuki bir işlemdir ve bir tarafın diğer tarafa belirli bir yükümlülüğünü yerine getirmesi veya bir hakkını kullanması gerektiğini bildirmesi anlamına gelir. İhtarname, özellikle işçi ve işveren ilişkilerinde sıkça kullanılır ve birçok hukuki süreçte önemli bir delil olarak kabul edilir.

Noterden İhtarname Gönderme Zorunluluğu Var mı?

Türk hukuk sisteminde, işçiye veya işverene ihtarname gönderirken noter kanalıyla gönderilme zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, noter kanalıyla gönderilen ihtarnameler, içeriğinin ispatlanması ve tebliğ edildiğinin kesin bir şekilde kanıtlanması açısından daha güvenilirdir. Noterden gönderilen ihtarnameler, resmi bir belge niteliği taşıdığı için mahkemelerde delil olarak daha güçlü bir etki yaratır.

İhtarname Gönderme Yöntemleri

 1. Noter Kanalıyla Gönderme:
  • Noter kanalıyla gönderilen ihtarnameler, içeriğin ispatlanması ve karşı tarafa ulaştığının belgelenmesi açısından en güvenilir yöntemdir. Noter, ihtarnamenin bir nüshasını saklar ve karşı tarafa tebliğ edildiğini resmi olarak belgeleyerek gönderir.
 2. PTT Taahhütlü Posta:
  • İhtarname, taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. Bu yöntem de resmi bir tebligat olarak kabul edilir ve gönderim belgesi ile tebliğ tarihi ispatlanabilir.
 3. Elektronik Tebligat:
  • E-Tebligat sistemi üzerinden elektronik imzalı olarak ihtarname gönderilebilir. Bu yöntem, dijital olarak kayıt altına alınarak tebliğ edilmesini sağlar ve hukuki geçerliliği bulunmaktadır.

Yargıtay Kararları

Yargıtay, ihtarnamelerin noter kanalıyla gönderilmesi konusuna dair çeşitli kararlar vermiştir. İşçi veya işverenin haklarını koruma açısından noter kanalıyla gönderilen ihtarnamelerin daha güçlü delil teşkil ettiği vurgulanmıştır. Örneğin, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2016/7899 E., 2016/16723 K. sayılı kararında, noter kanalıyla gönderilen ihtarnamelerin işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklarda önemli bir delil olduğu belirtilmiştir.

Sonuç

İşçi veya işverene ihtarname gönderirken noter kanalıyla göndermek, hukuki süreçlerde güçlü bir delil oluşturmak açısından faydalıdır. Ancak, noter kanalıyla gönderme zorunluluğu bulunmamaktadır ve diğer yöntemler de hukuken geçerlidir. İşçi veya işverenin haklarını koruma açısından ihtarnamenin noter kanalıyla gönderilmesi tavsiye edilir.

Kaynaklar

 • Türk Borçlar Kanunu
 • Yargıtay Kararları
 • Elektronik Tebligat Kanunu

Uyarı

Bu makale bilgilendirme amacı taşımaktadır ve hukuki danışmanlık yerine geçmez. Detaylı bilgi ve hukuki destek için bir avukata başvurmanız önerilir.

İhtarnamenin çekilip çekilmeyeceğine, içeriğine avukatın karar vermesi en doğru olanıdır.


Sorularınızı sormaktan lütfen çekinmeyiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir