Bosanma Gaziantep Avukat Ali Tumbas 13 1

İmam Nikahlı Kadının Manevi Tazminat Hakkı

İmam nikahı, Türk hukukunda resmi nikah olarak kabul edilmemektedir. Bu nedenle, imam nikahlı eşler, nafaka, mal paylaşımı, miras gibi haklardan yararlanma imkanına sahip değildirler.

Ancak, bir kişinin ileride resmi nikah kıyılacağı vaadiyle dini nikaha ikna edilmiş olması, ancak bu resmi nikahın kıyılmaması halinde, imam nikahlı eşin manevi olarak zarar gördüğü kabul edilmektedir. Bu durumda, imam nikahlı eş, manevi tazminat davası açabilir.

Manevi tazminat, kişinin uğradığı manevi zararların giderilmesi için ödenen bir tazminattır. Manevi tazminat miktarı, her olayda farklı olmakla birlikte, kişinin uğradığı zararın derecesine göre belirlenir.

Manevi tazminat davası, imam nikahlı eşin yaşadığı şehrin asliye hukuk mahkemesinde açılabilir. Dava dilekçesinde, imam nikahlı eşin uğradığı manevi zararlar açıkça belirtilmelidir.

Manevi tazminat davasının açılması için, imam nikahlı eşin resmi nikah kıyılacağı vaadiyle dini nikaha ikna edilmiş olması ve bu resmi nikahın kıyılmamış olması gerekmektedir.

Manevi tazminat davasında, imam nikahlı eşin uğradığı manevi zararlar, aşağıdaki gibidir:

  • Duygusal acı ve elem
  • Ruhsal sıkıntı ve bunalım
  • İtibar zedelenmesi
  • Sosyal izolasyon
  • Psikolojik tedavi masrafları

Manevi tazminat davasında, imam nikahlı eşin uğradığı manevi zararların miktarı, her olayda farklı olmakla birlikte, aşağıdaki gibi belirlenebilir:

  • İmam nikahlı eşin uğradığı duygusal acı ve elemin derecesi
  • İmam nikahlı eşin ruhsal sıkıntı ve bunalımının süresi
  • İmam nikahlı eşin itibar zedelenmesinin derecesi
  • İmam nikahlı eşin sosyal izolasyonunun süresi
  • İmam nikahlı eşin psikolojik tedavi masrafları

Manevi tazminat davası, imam nikahlı eşin yaşadığı şehrin asliye hukuk mahkemesinde açılabilir. Dava dilekçesinde, imam nikahlı eşin uğradığı manevi zararlar açıkça belirtilmelidir.

ali tumbas banner makale avukat 1
İmam Nikahlı Kadının Manevi Tazminat Hakkı 5

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2015/6000 K. 2016/5100 T. 14.4.2016

Davacı imam nikahlı kadın,davalı ile 8.6.2009 tarihinde imam nikahı ile beraber yaşamaya başladıklarını,

23.6.2010 tarihinde bir çocuklarının dünyaya geldiğini,çocuğun davalı tarafından tanındığını,davalı ile uyumlu bir birliktelik yaşamadıklarını,Iğdır’daki düzenini bozup davalı ile evlenmek için İstanbul’a geldiğini, davalının resmi nikah yapma vaadiyle kandırdığını ve oyaladığını,her türlü baskı ve şiddet uyguladığını, evden kovduğunu,çocuğunu da alarak ablasının yanına gitmek zorunda kaldığını,kişilik haklarının saldırıya uğradığını belirterek, davalının manevi tazminat ile sorumlu tutulmasını istemiştir.

Davalı ise,davacının iddialarının gerçek olaylarla bir ilgisinin olmadığını,eşinin ölümünden sonra 5, 4 ve 2 yaşındaki üç çocukla ortada kaldığını,davacı ile Iğdır’da tanıştıklarını,davacının 35 yaşında olduğunu evlenme yaşını çoktan geçtiğini,davacı ile konuşarak 12-13 kişiyle aynı evde yaşayacaklarını söylediğini, davacının da bunu kabul ettiğini,bodrum katında 14 kişi ile beraber,davacının rızası ile birlikte yaşadıklarını, zorla kabul etmediğini belirterek istemin reddedilmesi gerektiğini savunmuştur.

Yerel mahkemece, davacının resmi nikah yapma vaadi ile kandırıldığı ve kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddialarının ispatlanamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Dosya kapsamına göre,eşinin 15.3.2009 tarihinde ölümünden sonra davalının, yaşları küçük üç çocuğuyla yalnız kaldığı, babasının hastalığı sebebiyle memleketi olan Iğdır’a gittiğinde babasının tavsiyesi üzerine davacı ile evlenmeye karar verdiği,davalıyı ailesinden istediği,ailesinin de onay vermesiyle 8.6.2009 tarihinde Iğdır’da kına gecesi ve imam nikahı yapıldıktan sonra davalının davacıyı ikamet ettiği İstanbul iline götürdüğü, İstanbul’da davalı ve ailesi ile birlikte yaşamaya başladıkları,bu durumun yaklaşık iki yıl sürdüğü,23.6.2010 tarihinde bir çocuklarının dünyaya geldiği,çocuğun davalı tarafından tanıma yolu ile nüfusa kaydının yapıldığı ancak bu süre içerisinde resmi nikahın yapılmadığı ve bunun sonucunda davacının davalının yanından ayrılarak ablasının evinde yaşamaya başladığı sabittir.

Dosya içerisinde bulunan evraklara göre taraflarınevlenmek için yöresel gelenekleri yerine getirdikleri, düğün ile evlendikleri,sadece resmi nikahın yapılmadığı,davacının ve davalının kayden bekar olduğu anlaşılmaktadır.Toplumumuzun geleneksel yapısı ve tarafların yaşadıkları sosyal çevre de gözetildiğinde;

resmi nikah yapılacağı inancı ile davacının davalı ile iki yıl karı koca hayatı yaşaması,resmi nikah yapılacağı vaat edildiği için evlenecekleri inancına kapılan davacının, Iğdır ilinden İstanbul’a getirilmesine rağmen iki yıl boyunca resmi nikahın yapılmaması,çocuğuyla birlikte ablasının evinde yaşamak zorunda kalması, toplumda dul damgasını taşıması,davacının yeni bir evlilik yapmasını zorlaştıracağı gibi ileride yapacağı evliliklerde de böyle bir durumun varlığının aleyhine kullanılabileceği kaçınılmaz bir gerçektir.

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 44 1
İmam Nikahlı Kadının Manevi Tazminat Hakkı 6

Aynı sosyal çevreyi paylaşan davalının, davacının içine düşeceği bu durumu da gözeterek, daha hassas davranmasının, ondan beklenen ve olması gereken bir davranış modeli olduğu da unutulmamalıdır.

Tüm bu olgular birlikte ele alındığında davacının,davalı tarafından evlenme vaadi ile kandırıldığı ve bunun etkisi altında gerek fiziksel gerek ruhsal anlamda zarara uğratıldığı ve bundan elem ve üzüntü duyduğunun kabul edilmesi ve davacının hukuka aykırı olan eylemden dolayı bozulan manevi dengesinin eski haline dönüşmesi,duygusal olarak tatmin edilmesi,zarar verenin de bir daha böyle bir eylemde bulunmaktan alıkonulması amacıyla uygun bir manevi tazminat hükmedilmesi gereklidir.

Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilerek, davacı yararına uygun bir tutarda manevi tazminat takdir edilmesi gerekirken, isteminin reddedilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?