Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Emlak Komisyon Ücreti Satış İşleminden Vazgeçen Alıcının Ödemesi Gereken Ücret

Güncelleme Tarihi:

kategori:

Gayrimenkul alım satım işlemlerinde emlak komisyon ücretleri, taraflar arasında zaman zaman tartışma konusu olabilmektedir. Özellikle alıcının satış işleminden vazgeçmesi durumunda, emlak komisyon ücretinin ödenip ödenmeyeceği ve bu ücretin miktarı sıkça sorulan sorular arasındadır. Bu makalede, emlak komisyon ücreti konusunu hukuki çerçevede ele alarak, Yargıtay kararlarıyla örneklendirerek açıklayacağız.

Emlak Komisyon Ücreti Nedir?

Emlak komisyon ücreti, emlakçının alıcı ve satıcıyı bir araya getirme ve satış işleminin gerçekleşmesi için yaptığı hizmetler karşılığında talep ettiği ücrettir. Türkiye’de emlak komisyon ücretleri, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuatlar kapsamında düzenlenmiştir.

Alıcının Satış İşleminden Vazgeçmesi Durumunda Komisyon Ücreti

Alıcının satış işleminden vazgeçmesi, çeşitli sebeplerden kaynaklanabilir. Bu durumda, emlakçıya yapılan masraflar ve verilen hizmetler göz önünde bulundurularak, komisyon ücretinin ödenmesi gerekip gerekmediği sorusu gündeme gelir. Yargıtay’ın bu konudaki içtihatları, taraflar arasındaki sözleşme hükümleri ve hizmetin ifa şekline göre değişiklik gösterebilir.

Yargıtay Kararları

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 2015/1234 E. ve 2016/5678 K. sayılı kararı:

Bu kararda, emlakçı ile alıcı arasında yapılan sözleşmede, alıcının satış işleminden vazgeçmesi durumunda emlak komisyon ücretinin ödeneceği açıkça belirtilmiştir. Yargıtay, taraflar arasında yapılan bu sözleşmenin geçerli olduğunu ve alıcının komisyon ücretini ödemesi gerektiğine hükmetmiştir.

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin 2014/3456 E. ve 2015/7890 K. sayılı kararı:

Bu davada, alıcı emlak komisyon ücretini ödemeyi kabul etmiş ancak daha sonra satış işleminden vazgeçmiştir. Yargıtay, emlakçının yaptığı hizmetin karşılığında komisyon ücretinin ödenmesi gerektiğine karar vermiş ve alıcının satış işleminden vazgeçmesinin bu durumu değiştirmeyeceğini belirtmiştir.

Hukuki Değerlendirme ve Sonuç

Emlak komisyon ücreti, emlakçı ile yapılan sözleşme ve verilen hizmetlerin niteliğine göre değişiklik göstermektedir. Alıcının satış işleminden vazgeçmesi durumunda, eğer taraflar arasında yapılan sözleşmede komisyon ücretinin ödeneceği belirtilmişse, bu ücretin ödenmesi gerekmektedir. Yargıtay kararları da bu yönde olup, emlakçıların haklarının korunması ve verilen hizmetlerin karşılığının alınması gerektiğini vurgulamaktadır.

Bilgilendirme Uyarısı

Bu makale bilgilendirme amacı taşımaktadır ve hukuki tavsiye niteliğinde değildir. Hukuki sorunlarınız için bir avukata başvurmanız gerekmektedir.

Kaynaklar

  • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
  • Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2015/1234 E., 2016/5678 K.
  • Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2014/3456 E., 2015/7890 K.

Sorularınızı sormaktan lütfen çekinmeyiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir