Yanlış Adres Bildirmek Suçu – Gaziantep Barosu Avukatı

Güncelleme Tarihi:

kategori:

Yanlış Adres Bildirmek

Tebligat Kanunu uyarınca tebligat yapılması gereken hallere bir kimse kendisine veya başkasına ait isim veya adresi yanlış olarak bildirir ise kişi hakkında altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir

Karşı tarafın hükme etkili hile kullanmış olması, yargılamanın yenilenmesi sebeplerinden biri olup, bilerek ve isteyerek düşmanının  adresinin yanlış bildirilmesi ve bu biçimde kararın kesinleştirilmesi yoluyla tebligat hilesi yapılması da bu kapsam içinde değerlendirilir.

Bu halde yargılamanın yenilenmesini isteme süresi, hilenin öğrenildiği tarihten itibaren üç ay olup, hilenin bir ceza mahkemesin kararı ile tespiti gerekmez.

Hile iddiası, yargılamayı yapacak mahkemeye bildirilip, o mahkemece bakılır.

Karşı tarafın hükme etkili olabilecek, kendisinden kaynaklanan bir hilenin mevut bulunmaması halinde ise; usulsüz tebliğ ile ilgili Teb. K. m. 32 uyarınca hareket edilerek öğrenme günü tebliğ tarihi kabul edilip bu tarihten itibaren süresi içinde kanun yoluna başvurulabilir ise de yargılamanın yenilenmesi yoluna girilemez.

Yanlış adres beyan etmenin cezası nedir?

27 Ocak 2016 tarihinde Resmi Gazete yayınlanan habere göre yasa değişikliği yapılmıştır. Bu yasa gereği adres bildirilerinde bazı değişiklikler yaşanmıştır. Her yıl bildiğiniz üzere ülkemizde vergiler, maaşlar ve cezaların rakamları artmaktadır.

 Bu yasada ise belirtilen zamandan itibaren adres değişikliği yapan kişiler bunu bildirmediği takdirde ve yanlış adres bildirdiği takdirde idari para cezası almaktadır. Adres değişikliği yapıldığı zaman bunun bildirilmemesi 94 TL para cezası olurken yanlış adres beyan edildiği zaman ise 1963 TL para cezası idare amirleri tarafından uygun görülmüştür.

Adres değişiklik ve yenileme işlemleri için bulunduğunuz ilin kayıtlı Nüfus Müdürlüğüne gitmeniz gerekiyor. Dilerseinz  de online olacak  http://adres.nvi.gov.tr/ adresinden ya da e-devlet sitesinden yapabilirsiniz.

T.C.

YARGITAY

19. CEZA DAİRESİ

Esas : 2016/2683

Karar : 2017/8879

Karar Tarihi : 30.10.2017

7201/m.53 

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi,kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü: 

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. 
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; 

Yerel Mahkeme tarafından Selçuklu İlçe Nüfus Müdürlüğüne yazılan 05/12/2013 tarihli müzekkerede, sanığın MERNİS adresi olarak bildirdiği “Sancak Mahallesi Ödül Sokak Gülşehir Sitesi No… ve Sancak Mahallesi Ödül Sokak Gülşehir Sitesi No:… Selçuklu/ Konya” adresinde 2009 – 2013 yılları arasında kimlerin oturduğu, bu adresi kimlerin MERNİS adresi olarak bildirdiği, İcra Müdürlüğünce Ödeme Emri ile Yenileme Emrinin gönderildiği 22/02/2012 tarihi ile hacze gidilen 08/10/2012 tarihlerinde bu adreste kimlerin oturduğu ve buna dair belgelerin mahkemeye ibrazının istendiği,

Nüfus Müdürlüğünce gönderilen cevabi yazıda ise, belirtilen adreste 10/07/2008 tarihinden itibaren … ve ailesinin oturduğunun tespit edildiği bildirilerek, … tarafından yapılan beyan belgesinin gönderildiğinin görüldüğü, sanığın ise savunmasında, 2007-2008 yılları arasında bu adreste oturmasına rağmen işlerinin kötü gitmesi, babasını kaybetmesi ve aile fertleri ile arasının bozulması üzerine bu adresten taşınmak zorunda kaldığı şeklindeki savunması göz önüne alındığında, 2007-2008 yılları arası sanığın MERNİS adresi olarak bu adresi gösterip göstermediği ve sanığın bu dönemde anılan adreste oturu oturmadığı zabıta aracılığıyla tespit edilmeden, eksik kovuşturma ile yetinilerek sanık hakkında yazılı şekilde 7201 Sayılı Kanun uyarınca mahkumiyet kararı verilmesi, 

SONUÇ : Kanuna aykırı ve sanık müdafiinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden tebliğnameye aykırı olarak HÜKMÜN 5320 Sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK‘nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 30.10.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkındaki benzer makalelerimiz için tıklayın