Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat Dava Dilekçe Örneği

Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat Dilekçesini aşağıdan dosya halinde indirebilirsiniz

…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                                   İhtiyati Tedbir Taleplidir

                                                                                                                       …….

DAVACI                   :…….                                          

VEKİLLERİ              :…….

DAVALILAR            :…….

KONU                : Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla ……. maddi  tazminatın kaza tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili, alacağımızın teminat altına alınması bakımından ……. plaka sayılı aracın  kaydına ihtiyati tedbir konulması talebimiz

AÇIKLAMALAR     :1-Müvekkilimiz ….. ……’ın kayıt maliki bulunduğu .. .. …. plaka sayılı araç ile davalılardan …. ……’ın sürücüsü ve …. ….. ‘ın maliki olduğu  .. … .. plaka sayılı araç ../../…. günü maddi hasarlı, ölümlü ve yaralamalı trafik kazası yapmışlardır.

2-Olay ……. günü saat ……. sıralarında ……. ……. Plaka sayılı aracın karşı şeride girerek müvekkilimize ait araca çarpması suretiyle meydana gelmiştir. Trafik Kazası Tespit Tutanağından da anlaşılacağı üzere olayda karşı taraf asli kusurludur. Şerit ihlali yaparak müvekkilimizin maliki olduğu araca çarpmıştır.

3-Bu kaza nedeniyle müvekkilimizin maliki bulunduğu ……. plaka sayılı ……. araç onarılmayacak şekilde hasar görmüştür. ……. Asliye Hukuk Mahkemesi ……. D. İş ile yaptırdığımız tespit sonucu gerçek zararımız ortaya çıkacaktır.

YASAL NEDENLER : Trafik K., HUMK., İlgili Mevzuat

KANITLAR               :

 1. Trafik Kazası Tespit Tutanağı,
 2. Trafik Kayıtları
 3. Keşif ve Bilirkişi İncelemesi
 4. ……. ACM ../…. E. sayılı Dosya
 5. ……. AHM ../…. D.İş  Dosyası           
 6. Tanık Beyanları,
 7. Yasal ve Takdiri Diğer Kanıtlar vs.                                                                                 

CEVAP SÜRESİ        : 10 Gündür

İSTEM SONUCU       : Arz edilen nedenlerle fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla ……. maddi tazminatın kaza tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline,yargılama giderlerinin davalılara yükletilmesine, alacağımızın teminat altına alınması bakımından ……. plaka sayılı aracın  kaydına tedbir konulmasına, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

                                                                                           DAVACI VEKİLİ

                                                                                                     …….


Online Avukatlık Hizmetleri


Avukatlarımızca Hazırlanan Diğer Dilekçeler

  Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

  Yorum bırakın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Call Now

  Scroll to Top
  WhatsApp
  Avukata Soru Sor
  Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?