Mirasın Hükmen Reddi Prosedürü Detaylı İnceleme

Mirasın hükmen reddi, mirasçının mirasa ilişkin herhangi bir tasarrufta bulunmadan ve mirası kabul ettiğine dair bir beyanda bulunmadan, terekedeki borçların terekedeki malvarlığını aşması halinde mirası reddetmesidir. Bu durumda mirasçı, sanki hiç mirasçı olmamış gibi kabul edilir.

Hükmen Reddin Şartları:

 • Mirasbırakanın vefatı
 • Mirasçının yasal veya atanmış mirasçı olması
 • Terekedeki borçların terekedeki malvarlığını aşması
 • Mirasçının mirası reddetme süresini geçirmiş olması
 • Mirasçının mirası kabul ettiğine dair bir beyanda bulunmamış olması

Hükmen Reddin Süresi:

Mirasçılar, mirasbırakanın ölümünü ve mirasçı olduklarını öğrendikleri tarihten itibaren üç ay içerisinde mirası reddetmelidir. Bu süre hak düşürücü süredir ve kaçırılması halinde mirasçı mirası reddedemez.

Hükmen Reddin Yapılması:

Hükmen red, mirasçının sulh hukuk mahkemesine yazılı veya sözlü beyanı ile yapılmaktadır. Dava dilekçesinde mirasbırakanın ve mirasçının kimlik bilgileri, terekenin borç ve malvarlığı durumu ve hükmen reddin talep edildiği açıkça belirtilmelidir.

Hükmen Reddin Hukuki Sonuçları:

 • Mirasçı, sanki hiç mirasçı olmamış gibi kabul edilir.
 • Mirasçı, terekedeki borçlardan sorumlu olmaz.
 • Miras, hükmen reddeden mirasçının altsoyu mirasçılarına intikal eder.

Hükmen Reddin İptali:

Hükmen reddeden mirasçı, mirası reddetme beyanını geri alabilir. Geri alma beyanı, mirasın reddedilmesi için öngörülen süre içerisinde sulh hukuk mahkemesine yazılı veya sözlü beyan ile yapılmalıdır.

Mirasın Hükmen Reddi ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular:

1. Mirasın hükmen reddi nedir?

Mirasın hükmen reddi, mirasçının mirasa ilişkin herhangi bir tasarrufta bulunmadan ve mirası kabul ettiğine dair bir beyanda bulunmadan, terekedeki borçların terekedeki malvarlığını aşması halinde mirası reddetmesidir.

2. Hükmen reddin şartları nelerdir?

 • Mirasbırakanın vefatı
 • Mirasçının yasal veya atanmış mirasçı olması
 • Terekedeki borçların terekedeki malvarlığını aşması
 • Mirasçının mirası reddetme süresini geçirmiş olması
 • Mirasçının mirası kabul ettiğine dair bir beyanda bulunmamış olması

3. Hükmen reddin süresi nedir?

Mirasçılar, mirasbırakanın ölümünü ve mirasçı olduklarını öğrendikleri tarihten itibaren üç ay içerisinde mirası reddetmelidir.

4. Hükmen red nasıl yapılır?

Hükmen red, mirasçının sulh hukuk mahkemesine yazılı veya sözlü beyanı ile yapılmaktadır.

5. Hükmen reddin hukuki sonuçları nelerdir?

 • Mirasçı, sanki hiç mirasçı olmamış gibi kabul edilir.
 • Mirasçı, terekedeki borçlardan sorumlu olmaz.
 • Miras, hükmen reddeden mirasçının altsoyu mirasçılarına intikal eder.

6. Hükmen reddin iptali mümkün müdür?

Evet, hükmen reddeden mirasçı, mirası reddetme beyanını geri alabilir. Geri alma beyanı, mirasın reddedilmesi için öngörülen süre içerisinde sulh hukuk mahkemesine yazılı veya sözlü beyan ile yapılmalıdır.

7. Mirasın hükmen reddi ile ilgili yasal düzenleme nerede yer alır?

Mirasın hükmen reddi ile ilgili yasal düzenleme Türk Medeni Kanunu’nun 605. ve 618. maddelerinde yer alır.

8. Hükmen reddetme beyanı için avukata ihtiyaç var mıdır?

Hayır, hükmen reddetme beyanı için avukata ihtiyaç yoktur.

çı, sulh hukuk mahkemesine bizzat başvurarak beyanını yapabilir. Ancak, süreçle ilgili hukuki yardım almak isteyen mirasçılar avukatlardan da destek alabilirler.

9. Hükmen reddedilen miras kime geçer?

Hükmen reddedilen miras, reddeden mirasçının altsoyuna (çocuklarına veya torunlarına) geçer. Eğer altsoyu da yoksa, miras diğer mirasçılar arasında miras payları oranında paylaşılır.

10. Terekedeki borçlar terekedeki malvarlığını aşıyorsa tüm mirasçılar mirası hükmen reddetmek zorunda mıdır?

Hayır, mirasçılar mirası hükmen reddetmek zorunda değildir. Bir mirasçı mirası hükmen reddederken, diğer mirasçılar mirası kabul edebilirler. Ancak, mirası kabul eden mirasçıların terekedeki borçlardan sorumlu olacağını unutmamaları gerekir.

Ali Tümbaş Avukatlık Ofisi – Gaziantep

Mirasın hükmen reddi, özellikle terekenin borçlarının malvarlığını aştığı durumlarda, mirasçıların kendilerini korumak için başvurduğu bir hukuki yoldur. Bu sürecin karmaşık olabileceğini göz önünde bulundurarak, hukuki danışmanlık almak süreci daha sağlıklı yönetmenize yardımcı olacaktır. Global Avukatlık Ofisi, miras hukuku alanındaki uzmanlığı ile mirasın hükmen reddi süreçlerinde müvekkillerine destek vermektedir.

Kaynaklar:

Dikkat: Bu makale bilgilendirme amaçlı yazılmış olup hukuki sorumluluk içermez. Her somut olayın değerlendirilmesi ve hukuki destek için bir avukata danışılması önemle tavsiye edilir.

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?