Miras Hukuku

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 39 11zon 1

Mardin Miras Avukatı

Miras genel olarak kişinin ölümünden sonrasında malvarlığının akıbetinin nasıl sonuçlanacağını düzenler. Sadece yalnız bundan ibaret değildir. Kişinin ölmeden ilkin mirası ile ilgili gerçekleştireceği tasarruflar da miras hukuku düzenlemeleri içinde yer alır. Şu demek oluyor ki çağdaş hukuk alanının geniş bir dalıdır. Bir anlamda iyelik hakkının oldukça temel bir görünümüdür. Miras avukatı miras hukukuna temas …

Mardin Miras Avukatı Devamı »

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 39 11zon 1

Konya Miras Avukatı

Konya’da faaliyet gösteren miras avukatı kadrosu vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, mirasın reddi, tasarrufların iptali, tereke tespiti, izale-i şüyuu, ecri misil, vakıf kurulması ve benzer diğer miras uyuşmazlık ve davalarına ilişkin temsil ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadırlar. Konya miras avukatı ekibimiz miras hukuku konusunda edindikleri çeyrek asırlık deneyim ve bilgiler …

Konya Miras Avukatı Devamı »

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 24 11zon 1

İzmir Miras Avukatı

İzmir Miras Avukatı, ölen bir kişinin, hukukta tereke adı verilen yani tüm mal varlığının adil bölüşümünü sağlayan hukuki süreç ve bu sürecin sonlandırılmasıdır. İzmir miras hukuku avukatı miras hukuku davalarında mirasa dahil olan kişilerin, bırakılan miras üzerindeki kişisel tasarruflarını yetkilendiren kişidir. Miras Hukukunda Taksim Sözleşmesi Nedir? Miras taksim sözleşmesi kalan mirasın mirasçılara nasıl bölüştürüleceği …

İzmir Miras Avukatı Devamı »

Gaziantep Avukat Ali TÜmbaş

Diyarbakır Miras Avukatı

Diyarbakır Miras avukatı denildiğinde aslında Diyarbakır ilinde faaliyet gösteren ve genel olarak Miras davaları ile ilgilenen avukat kastedilmektedir. Avukatlıkta her ne kadar bir uzmanlık alanı olmasa da bir dava ile bir avukat ne kadar çok fazla ilgilenmekte ise çevrede o sıfatla hitap etmettedir. Örneğin Diyarbakır Miras Avukatı gibi. Miras Avukatı Diyarbakır miras avukatı olarak …

Diyarbakır Miras Avukatı Devamı »

Cesitli Gaziantep Avukat Ali Tumbas 44 1

Adana Miras Avukatı

Adana Miras Avukatı, ölen bir kişinin, hukukta tereke adı verilen yani tüm mal varlığının adil bölüşümünü sağlayan hukuki süreç ve bu sürecin sonlandırılmasıdır. Adana miras hukuku avukatı miras hukuku davalarında mirasa dahil olan kişilerin, bırakılan miras üzerindeki kişisel tasarruflarını yetkilendiren kişidir. Miras Hukukunda Taksim Sözleşmesi Nedir? Miras taksim sözleşmesi kalan mirasın mirasçılara nasıl bölüştürüleceği …

Adana Miras Avukatı Devamı »

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 11 1

Evlatlıktan Reddetme Nasıl Olur

Aile hukuku ve miras hukuku kanunlarınca evlatlıktan ret mümkündür. Ancak bunun hukuki olarak ağır sonuçları bulunmaktadır. Örneğin; reddedilen evlat, mirastan yararlanamayacağı gibi ebeveynin de evlat üzerinde hakkı bulunmaz. Evlatlıktan reddetme davası açmak isteyen ebeveynler, davanın bu gibi sonuçları konusunda alanında uzman avukatlardan gerekli tüm bilgilendirmeleri alabilir ve bu bilgilendirmeler ışığında ilerleyebilir. Türk hukuk sisteminde …

Evlatlıktan Reddetme Nasıl Olur Devamı »

Gaziantep Mirasçılık belgesi

Mirasçılıktan Çıkarma

Mirasçılıktan çıkarma Günümüzde gerek yakın çevremizden gerek medyadan sık sık duyduğumuz bir ifadedir. Bunu evlatlıktan red kavramı olarak da kullananlar vardır. Burada miras bırakanın amacı bazı sebeplerle mirasçılarını mirastan mahrum bırakmaktır. Ancak kişiler keyfi olarak kendi soyundaki kişileri mirasında çıkaramıyor bunun için bazı sebeplerin olması gerekir. Mirasçılıktan Çıkarma Sebepleri Saklı paylı mirasçının bazı davranışları …

Mirasçılıktan Çıkarma Devamı »

Ali Tumbas Noter evraki gaziantep 1

Vasiyetname Kime Teslim Edilir

Vasiyetname, mirasbırakanın mal varlığının bir kısmı veya tamamının ölümünden sonra geçerli olmak üzere mirasçısı olsun olmasın gerçek veya tüzel kişilere devri yapılması amacı ile yaptığı irade beyanıdır. Vasiyet yapanın ölümünden sonra, yaptığı vasiyetin uygulanması ile ilgili işlemlere vasiyetnamenin açılması denir.Bu işlemler sulh hukuk hakimliği tarafından yapılır. Vasiyetname yaparken uyulması gereken kanuni şekil şartları mevcuttur. …

Vasiyetname Kime Teslim Edilir Devamı »

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 38 1024x525 1 1

Vasiyetname Nasıl Düzenlenir

Vasiyetname, miras bırakanın son istek ve arzuları ile mirasının paylaşım esaslarını belirleyen yazılı belge veya sözlü beyandır. Vasiyetname, resmi memur (noter, hakim vs.) huzururunda yapılabileceği gibi miras bırakanın kendi elyazısı ile veya koşulları varsa sözlü beyan yolu ile de geçerli bir şekilde yapılabilir. “ÖNEMLİ NOT: Vasiyetnameler, çok ciddi şekil şartlarına tabii olup, en ufak …

Vasiyetname Nasıl Düzenlenir Devamı »

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 21 1

Yaşlılık Hukuku

“Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu, o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Mazide muktedirken bütün kuvveti ile çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin, istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur” Mustafa Kemal Atatürk Sağlıklı ve güçlü yaşlılık döneminin temelleri, yaşamın ilk yıllarında atılmaktadır. Yirmibirinci Yüzyılda bireylerin yanı sıra toplumların da yaşlanmasından …

Yaşlılık Hukuku Devamı »

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?