Miras Bırakanın Bankadaki Parası Gaziantep Avukat Ali Tümbaş

Güncelleme Tarihi:

kategori:

Murisin Bankadaki Parasında Mirasçıların Hakları Nelerdir?

Murisin diğer malvarlığında uygulanan prosedür aynen bankada yer alan parası içinde uygulanır. Ayrıca, Murisin normal malvarlığında paylaşımın yapılmasına kadar mirasçıların haklarını kullanmaları söz konusu değildir. Dolayısıyla bu nokta da murisin bankadaki parası üzerinde paylaşım yapılana kadar hiçbir mirasçının bu parayı kullanma hakkı yoktur.

Bu nedenle de bankada yer alan paranın nasıl kullanılacağına dair tüm mirasçıların ortak irade ile hareket etmesi gerekmektedir. Murisin parası üzerinde mirasçıların elbirliği mülkiyete sahip olmalarından dolayı paranın çekilmesi ve kullanılması gibi işlemlerin mirasçıların tamamının bir araya gelerek gerçekleştirilmesi gerekir. Aksi halde mirasçıların her biri para üzerinde kendi paylarını kullanabilmek için mirasın tasfiyesini beklemek zorunda kalır.

Mirasçıların miras olarak kendilerine kalan murisin bankadaki parasını özetle ortak hareket etmedikçe ne çekebilirler ne de kullanabilirler. Dolayısıyla mirasçılar elbirliği mülkiyetine sahip oldukları para üzerinde ortak iradeyle hareket ederek ve şartların gerçekleşmesiyle parayı çekebileceklerdir.

Bu Durumun Hukuki Dayanağı Nedir?

Mirasçıların miras üzerindeki mülkiyet durumları Türk Medeni Kanunu’nun “Miras Ortaklığı” başlığı altında 640. maddesinde düzenlenmiştir. Mirasçıların mirasın paylaşımına kadar terekedeki tüm hak ve borçların üzerinde ortaklıkları söz konusudur. Bu mirastaki hak ve borçlar üzerinde elbirliği mülkiyet ile maliktirler.

Elbirliği mülkiyet ise Türk Medeni Kanunu’nun 701. maddesinde düzenlenmiştir. Bu durumda mirasçıların elbirliği mülkiyeti kendi payları oranında olmayıp ortaklığa giren her mal üzerinde olduğunu söylemek gerekir.

Mirasçılık Belgesi Nedir?

Mirasçılık belgesi mirasçıların kim olduğunu ve hak pay oranlarının ne kadar olduğunu gösteren bir belgedir. Bu belge mirasçılara verilmektedir ve miras bırakanın ölümünden sonra miras üzerindeki haklarını öğrenmelerini sağlamaktadır. Bu yüzden oldukça önemli bir belgedir. Mirasçılara veraset ilamı kapsamında hakları ve payları oranında mirasları dağıtılır. Murisin bankadaki paraları üzerine mirasçıların hakları veraset ilamı ile paylaştırılmaktadır.

Notere başvurarak belgeye ulaşma yolu en kısa yöntemdir. Noterlik Kanunu’na göre veraset ilamının alınması kısıtlanmıştır. Bu şartlar;

 • Mirasçıların hepsi Türkiye’de ikamet ediyor olmalıdır
 • Mirasçılar yabancı uyruklu kişiler olmamalıdır

Eğer mirasçılardan biri bile Türkiye’de yaşamıyorsa ya da yabancı uyrukluysa mirasçılık belgesi alınamaz
Sulh Hukuk Mahkemeleri genelde çok yoğun olduğu için fazla tercih edilmemektedir. Başvuruya sadece tek bir mirasçının başvurması da yeterlidir. Bu yol notere göre daha uzun sürebilmektedir. Mahkemenin iş yoğunluğuna bağlı olarak 1 hafta-1 ay içinde belge alınabilmektedir.

Mirasçılar hangi yolu tercih ederse etsin şu belgeleri hazırlamalıdır;

 • Nüfus kayıt örneği
 • Ölüm belgesi
 • Mirasçılar belgesi alınabilmesi için gerekli olan dilekçe

Murisin bankadaki paraları üzerine mirasçıların hakları sadece mirasçılar belgesi ile kullanılmaz. Kanunda düzenlenen işlemleri de yerine getirmek gerekir. Bu işlemlere de “İntikal İşlemleri” denir. Mirasçılık belgesi için kanunen sınırlandırılmış bir süre bulunmamaktadır. Mirasçılar istedikleri zaman belgeyi çıkarabilir, geç çıkarmanın da herhangi bir cezası bulunmamaktadır.

Başvurudan sonra mirasçılar belgesini alabilmek için birkaç belgeyi daha hazırlamak zorundadır. Bu belgeler;

 • Nüfus cüzdanı
 • 1 adet fotoğraf
 • Mirasçı olduğunu belirten belge
 • Taşınmazın konutun tapu senedi
 • Zorunlu deprem sigorta poliçesi

Şeklindedir. Bu belgeler hazırlandıktan sonra mirasçılar Tapu Müdürlüğüne giderek kendi haklarını üstlerine alabilirler.

Miras Kalan Paranın Dava Yoluyla Alınması

Mirasçılar ortak hareket etmezlerse veya anlaşmazlığa düşerlerse o zaman bankada kalan miras para sadece dava yoluyla alınabilecektir. Miras nedenli ortaklığın giderilmesi davasıyla bankada kalan para alınabilecektir.

Mirasbırakanın bankadaki parasını almak isteyen mirasçılardan biri veya birkaçı “miras nedeniyle ortaklığın giderilmesi davasını” açmalıdır. Bu dava sonucunda elbirliği mülkiyet olan bankadaki paranın paylı mülkiyete dönüştürülmesi sağlanır. Miras kalan bankadaki para paylı mülkiyete dönüştükten sonra her bir mirasçı diğer mirasçılardan ayrı olarak kendi işlemini tek başına yapabilecektir. Ortaklığın giderilmesi davası (miras nedenli) Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılmalıdır. Yetkili

Miras Kalan Para Nasıl Öğrenilir ?

Bankada miras kalan para nasıl öğrenilir? Mirasçıların en çok sorduğu sorulardan bir tanesidir. Vefat eden kişinin hangi bankada hesabı olduğu bilinmiyorsa bunu öğrenmek için 2 yöntem vardır.

 • Türkiye Bankalar Birliği’ne dilekçe yazmak
 • Tek Tek bankalara dilekçe yazmak

Türkiye Bankalar Birliği dilekçelere geç cevap vermektedir. Bu nedenle bankalara tek tek yazılması daha hızlı sonuç alınmasını sağlayabilir.

Miras Kalan Paranın Vergisi

Bankada miras kalan paranın alınabilmesi için mutlaka veraset ve intikal vergisinin ödenmesi gerekmektedir. Öncelikle veraset ve intikal vergisi beyannamesi verilecektir. Beyannameden sonra vergi dairesi tahakkuk düzenleyecektir. Tahakkuk düzenlendikten sonra veraset ve intikal vergisini ödeyebilirsiniz. Bu işlemler vergi dairesinden ödenebileceği gibi internet üzerinden de yapılabilecektir.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın


Sorularınızı sormaktan lütfen çekinmeyiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir