Boşanma Davasında Tazminat Ödenmezse Ne Olur ?

Boşanmaya İlişkin Tazminat Ödenmezse Ne Olur?


Davalı taraf tazminat ödemesini süresinde yapmaması halinde davacı eş tarafından icra dairesine başvurularak icra takibi başlatabilir.

Bu durumda avukat masrafları, İcra Dairesi masrafları, haciz ve satış giderleri gibi ekstra giderlerin tamamı davalı tarafa yükletilir.

Boşanma davası tazminat taksitle ödenir mi?


Tazminat bir seferde ödenmek üzere kararlaştırılabilir, taksit taksit ödenmesinin kararlaştırılması mümkün değildir.

Manevi tazminatın kesinleşmesiyle birlikte karşı taraftan tahsili talep edilebilir.

Boşanmada Tazminat Nasıl Talep Edilir?


Boşanma davası açarken boşanma talepli dilekçe ile birlikte tazminata da hükmedilmesi için talepte bulunulabilir. Boşanma davasının en önemli konularından biri olan tazminat boşanmanın mali sonuçlarını oluşturmaktadır.

Boşanma davası sonlandıktan sonra yalnızca tazminata hükmedilmesi için ayrı bir dava açılabilir. Tazminata hükmedilmesi için evliliğin boşanma dışında başka bir sebeple sonlanmaması gerekmektedir. Ayrı bir dava ile tazminat talep edecek olan kişi, boşanma davasının sonlanmasından itibaren 1 yıl içerisinde dava açabilecektir. Boşanma davasının sonlandığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde açılmazsa dava açma hakkı zamanaşımına uğrayacaktır. Ancak unutulmamalıdır ki ayrı bir dava ile maddi ve manevi tazminat talep edecek olan kişinin boşanma davasının reddedilmemesi gerekmektedir. Boşanma davası reddedilen tarafın kusurlu olan eşe ayrı bir dava açarak tazminat talep etme hakkı olamayacaktır.

medya anlasmali bosanma avukati11
Boşanma Davasında Tazminat Ödenmezse Ne Olur ? 3

Boşanmada Tazminatı Kim İsteyebilir?


Günümüz boşanma davalarına bakıldığında her iki tarafında boşanmaya neden olacak kusurları olduğu görülmektedir. Ancak tazminat talep edecek olan kişi, karşı taraftan daha az kusurlu ya da boşanmaya sebebiyet veren durumlarda kusursuz olmalıdır. Şöyle ki; kusurlu da olsa tazminat talep edebilir; diğer taraftan daha az kusurlu olmak şartıyla. Bir önemli husus da tazminat talep edecek olan kişinin boşanmaya neden olan olaylar nedeniyle mevcut ya da olası menfaatlerinin zedelenmesi gerekmektedir. Daha doğru deyişle eğer evlilik devam etmiş olsaydı ileride sağlayacağı menfaatler için tazminat isteme hakkı bulunur.

Boşanmak İsteyen Taraf Tazminat İsteyebilir Mi?


Tazminat istemek için belli başlı şartlar vardır. Bu şartlar arasında ise boşanmanın kimin isteyip kimin istemediği önemli değildir. Burada önemli olan ve anahtar kelimeler menfaat zedelenmesi ve kusurdur. Yukarıda da bahsedildiği gibi tazminat talep edecek olan tarafın mevcut ya da olası menfaatinin zedelenmesi ve aynı zamanda da boşanmaya neden olan olaylarda kusursuz ya da karşı taraftan daha az kusurlu olması gerekmektedir.

Boşanmada Tazminat Miktarı Nasıl Hesaplanmaktadır?


Tazminat konusunda en çok merak edilen konulardan birisi de tazminat miktarıdır. Tazminat daha önceden de bahsedildiği üzere zarar sonucu talep edilen zararın karşılığı olan bedeldir. Eş, diğer eşten uğramış olduğu zararda hem maddi hem manevi olarak zararın karşılığını istemektedir.

Öncelikle tazminat miktarını hakim belirlemekte ve hakimin takdirinde olan bir durum olsa da tazminat miktarı belirlenirken dikkate ettiği belli başlı hususlar vardır. Hakim tazminatın miktarını hükmederken tazminatı ödeyecek olan kişinin mali gücü oranına dikkat etmektedir. Tazminat ödeyecek olan kişinin ekonomik gücünü aşacak olan bir miktar belirleyemeyecek olup tazminat isteyen tarafın talep ettiği miktardan fazlasına hükmedilmez.

Eşin uğramış olduğu zarar, malvarlığına gelen eksilme olarak karşılık gelmektedir. Evlilik nedeniyle eş, kusurlu eşten mal varlığındaki eksilme nedeniyle maddi tazminat talep edebilecektir. Her ne kadar kanunda maddi tazminat miktarının belirlenmesine etki eden durumlar belirtilmese de uygulamada belli başlı durumlara dikkat edilmektedir. Boşanma sonrasında daha az kusurlu ya da kusursuz olan eşin yeniden evlenme olasılığının düşüklüğü dahi maddi tazminat miktarının hesaplanmasında etki eden bir unsurdur.

Boşanma davasında tazminat ödeme süresi


Boşanma davasındaverilen boşanma kararında tazminata hükmedilmiş ise, verilen kararın icra edilebilmesi için Boşanma Kararın Kesinleşmesi gerekmektedir. Tazminat ödenmesine hükmedilen eş, kararda belirtilem maddi ve manevi tazminatı ödemez ise karşı taraf kendisine icra takibi başlatılacaktır.

Boşanmada tazminat taksitlendirilir mi?


Boşanma davasında hükmedilen tazminat miktarı kural olarak peşin ödenir. Ancak tazminat ödenmesine hükmedilen eş, eski eşi yada temsil ettiği avukat ile görüşme yaparak maddi ve manevi tazminatı taksitle ödiyeceğini belirtir. Bu taksitlendirme karşı taraf kabul etmesi halinde taksitle ödiyebilir.

Maddi manevi tazminat ödeme şekli


Boşanma davasında boşanma sebebiyle taraflara yapılan yargılama sonucu Aile mahkemesi hakimi tarafından, maddi ve manevi tazminata hükmedebilir. Maddi ve manevi tazminat kural olarak peşin ödenir.

Boşanma davasında tazminatın zamanaşımı ne zaman olur?

Boşanma davasında verilen karar sonrası boşanmanın ferileri olan maddi ve manevi tazminat istenir duruma gelir. Aile mahkemesince verilen ilam 10 yıl içerisinde işlem başlatılmaz ise zamanaşımına uğrar.

Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı
Boşanma Davasında Tazminat Ödenmezse Ne Olur ? 4

Boşanmada Maddi Tazminat Miktarı Nasıl Belirlenir?


Boşanma davası açmış olan kişilerin tazminata ilişkin kararı ortak bir şekilde alınmalıdır. Anlaşmalı boşanmada maddi tazminat miktarının ne kadar olacağı eşler tarafından karar verilir.

Çekişmeli boşanma davalarında ise durum biraz daha farklıdır. Tarafların anlaşma sağlayamadığı durumlarda anlaşmalı boşanma davası açılması gereklidir. Bu tür davada da tazminatın tutarı mahkeme tarafından belirlenir. Mahkeme sunulan iddiaları ve kanıtları inceler ve öncelikle tazminat hakkı olup olmadığına daha sonrasında da bu tazminat ücretinin ne kadar olacağına karar verir.

Boşanma Davası Maddi Manevi Tazminat Dilekçe Örneği


Boşanmada tazminat dilekçesi örneği bu yönde dava açmak isteyen kişilerin dikkatlice incelemesi gereken belgelerden birisidir. Evlilik birliğinin sona erdirilmesi durumlarında bazen hem maddi hem de manevi tazminat söz konusu olabilir.

Tazminat talebinde bulunacak olan kişi boşanma davası sürecinde bu talebini mahkemeye iletebilirken boşanmadan sonra da tazminat davası açılabilmesi söz konusudur. Ne kadar tazminat ödemesinin yapılması gerektiğine taraflar kendi aralarında karar vermişse anlaşmalı boşanma protokolünde bu tutar belirtilmelidir. Anlaşmaya varılamadığı durumda da mahkeme tazminat tutarını kendisi belirleyecektir.

Boşanmada Tazminat Davası Açabilmek İçin Zamanaşımı Süresi Var Mı?


Boşanmada tazminat davası zamanaşımı süresi 1 yıldır. Boşanma davası sırasında tazminat talebinde bulunulmamışsa boşanmanın gerçekleşmesinin ardından 1 yıl içerisinde tazminat davası açılabilir. Fakat 1 yılın sonunda dava açılmamışsa hak da ortadan kalkacaktır.

Tazminat miktarının belirlenebilmesi için ise bazı faktörler göz önüne alınır. Özellikle manevi tazminat miktarı belirlenirken kişilerin ekonomik durumlarına, tarafların kusur oranlarına ve verilen zararın boyutuna bakılır.

Boşanma davalarında maddi manevi tazminat miktarları belirleniken dikkatte alınması gereken Hususlar

Detaylı bilgi için bize ulaşın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

4 thoughts on “Boşanma Davasında Tazminat Ödenmezse Ne Olur ?”

  1. Merhaba çekismeli olan boşanma davasında Yargıtay onama kararı verdi maddi manevi ve ziiynet eşya için yüklü miktarda ödemeye hukmedildim sorum boşanma bittikten sonra icra önce maasimamı eve mi haciz koyacak maaşımdan kesinti olduğu zaman ana paradan düşecek ve ana paraya faiz işlerimi meil üzerinden bilgi verirseniz sevinirim

    1. Mevcut mal varlığınıza haciz konulabilir ev eşyalarını haciz konulamaz maaşınıza da haciz konulur maaşınızdan kesilenler önce faizden düşer

      1. Avukat bey eşimle boşandık maddi ve manavi tazminat ödemek zorunda kaldım 200 bin tl. Üzerime hiç bir şey yok. Sadece 7500 tl emekli maaşım var. Çalışmıyorum bu parayı ödeyemiyorum sonuç ne olur

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?