Rıza ile cinsel ilişkiye girmenin cezası nedir ?

Güncelleme Tarihi:

kategori:

Kanun koyucu, bireye sıkı sıkıya bağlı haklardan olan cinsel dokunulmazlık alanında gerçekleşebilecek birey rızasına girmek istememiştir. Rızaya dayalı cinsel ilişki suç olmamakla birlikte,

Türk Ceza Kanunu’nun m.103’de fiil tarihi itibariyle 15 yaşından küçük çocuklarla her türlü cinsel davranışı, 15 yaşından büyük olup da 18 yaşını tamamlamamış çocukların da fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını anlama yeteneği gelişmeyen çocuklarla her türlü cinsel davranışı ve Türk Ceza Kanunu’nun m.104’de de 15 yaşından büyük olup da 18 yaşını tamamlamamış çocuklarla rızaya dayalı cinsel ilişkiyi suç olarak tanımladığı görülmektedir.

Türk Ceza Kanunu m.104’e göre;

“Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, on beş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikayet üzerine, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 (2) Suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi halinde, şikayet aranmaksızın, on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

 (3) Suçun, evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi halinde, şikayet aranmaksızın ikinci fıkraya göre cezaya hükmolunur”.

gaziantep ceza avukatı, cinsel istismar, cinsel suçlar

Türk Ceza Kanunu’nun 104. madde net bir şekilde; “Çocukların cinsel istismarı” başlıklı TCK m.103/1-a’da tanımlanan “on beş yaşını tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını anlama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü davranış” kapsamına girmeyen, yani fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını anlama yeteneği gelişmiş 15 yaşını bitiren ve 15 yaşını henüz tamamlamamış çocukla rızası dahilinde cinsel ilişki kurmayı suç saymıştır.

Uygulamada; çocuğun fiil tarihi itibariyle hukuki anlam ve sonuçlarını anlama yeteneğinin gelişip gelişmediği tespitinin yetkili kurum ve kişilerce yapıldığı görülmekte birlikte, bu konuda yeterli hassasiyetin görülemediği, eylem tarihinden çok sonra geriye dönük tespitlerin yapılmaya çalışıldığı, bunun da mağdurla yapılan kısa görüşmelerle ortaya çıkarılmaya çalışıldığı ve bu durumun doğru sonuçlara ulaşılmayı güçleştirdiği görülmektedir. Bu yöntemde adaletin gecikmesi bir yana, mağdur veya sanık aleyhine sonuçlar çıkabildiğini ifade etmek isteriz.

Reşit olmayan kişi ile cinsel ilişkide bulunmayı bağımsız bir suç tipi olarak tanımlamıştır.

Türk Ceza Kanunu’nun104. maddenin ilk fıkrasında tanımlanan suçun basit halinin takibi, yani soruşturulup kovuşturulması mağdurun şikayetine bağlıdır.

104. madde metni, esas itibariyle 15 yaşını bitiren çocukla rızası dahilinde cinsel ilişkiye girme suçunu düzenlediği halde, madenin başlığının “reşit olmayanla cinsel ilişki” olduğu görülmektedir.

104. maddenin 2.ve 3. fıkralarında, suça konu eylem tarihinde 15 yaşını bitirmiş çocukla cinsel ilişki suçunun nitelikli halinin düzenlendiği, cezaların ilk fıkraya göre daha ağır olduğu, birinci fıkrada tanımlanan suçun yargılaması asliye ceza mahkemesinde, ikinci ve üçüncü fıkralarda tanımlanan suçun yargılaması ise ağır ceza mahkemesinde görülecektir.

cinsel istismar ceza avukatı gaziantep

15 yaşını bitirmiş çocukla rızası dahilinde cinsel ilişki kurulması ve bu eylemin tipinin TCK m.104/1’e uyması halinde, suçun takibinin, yani soruşturulup kovuşturulmasının şikayete bağlı tutulduğu anlaşılmakla, cinsel dokunulmazlık hakkının şahsa sıkı sıkıya bağlı hakkı olması sebebiyle şikayet hakkının öncelikle çocuğa ait olacağı tartışmasızdır.

Ancak burada geçen şikayet hakkı, mağdur çocuğun kanuni temsilcisi, yani velisi (anne ve/veya babası) veya vasisi tarafından da kullanılabilir (TMK m.339 ve 342). Şikayet hakkının, mağdur çocuk ve kanuni temsilci tarafından birlikte veya bağımsız olarak kullanılabilmesi de mümkündür. 104. maddede; şikayet hakkının kullanılması, şikayetten feragat ve vazgeçme konusunda özel bir hüküm olmadığına göre çocuğun rızası ile cinsel ilişki suçunda “soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlar” başlıklı Türk Ceza Kanunu m.73 ve ilgili diğer hükümler uygulama alanı bulacaktır.

Belirtmeliyiz ki, 104. maddenin başlığı ve gerekçesi ile madde metni arasında önemli bir fark vardır. Maddenin başlığı ve gerekçesinde, reşit olamayan kişi ile rızası dahilinde cinsel ilişkiye girme fiili takibi şikayete bağlı bir suç olarak tanımlanmış ve reşit olan kişi ile rızası dahilinde cinsel ilişkiye girilmesinin suç oluşturmayacağı ortaya koyulmuştur.

Madde metninde ise; cebir, tehdit ve hile olmaksızın 15 yaşını bitiren çocukla rızası dahilinde cinsel ilişkide bulunmanın takibi şikayete bağlı bir suç sayılacağı ifade edilmiştir. Madde başlığı ve hüküm gerekçesinde “reşit olmayan” kavramına yer verildiği halde, madde metninde, “15 yaşını bitirmiş olan çocuk” ibaresinin kullanıldığı görülmektedir.

Kanaatimizce; şikayet hakkı ve cinsel dokunulmazlık hakkı, şahsa sıkı sıkıya bağlı bir hak olmakla birlikte, kanuni temsilcinin Türk Medeni Kanunu hükümleri gereğince çocuk üzerinde sahip olduğu koruma, gözetme ve üçüncü kişilere karşı çocuğu temsil etme hakkı dikkate alınarak, “Çocukların cinsel istismarı” başlıklı TCK m.104/1’de öngörülene benzer şekilde şikayet hakkının mağdurun yanında velisine veya vasisine tanınması gerekir.

Bu nedenle; veli veya vasi de mağdur çocuktan bağımsız olarak şikayet hakkını kullanabilir. Mağdur çocuk ölmüş, bir şekilde şikayet hakkını kullanamaz hale gelmiş veya şikayetten imtina etmekte ise, bu durum veli veya vasinin şikayet hakkını kullanmasını engellemeyecektir.

Şikayet hakkının veli veya vasi tarafından kullanılması, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukukunu da kapsamına alacak şekildedir. Dolayısıyla; şikayet, şikayetten feragat veya vazgeçme yalnızca mağdur çocuğun iradesine bağlı tutulamaz. Suçun işlendiği çocuk olan mağdur, daha sonra erginliğini elde etmişse, elbette bu durumda şikayete ve ona bağlı haklar sadece mağdura ait olacaktır. Çünkü kanuni temsilcilik, 18 yaşının tamamlanması ile fonksiyonunu yitirir.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın


Sorularınızı sormaktan lütfen çekinmeyiniz

“Rıza ile cinsel ilişkiye girmenin cezası nedir ?” için 8 yanıt

 1. NECMETTİN Yalın - Gaziantep avatarı
  NECMETTİN Yalın – Gaziantep

  Sayin avk tım bu sene oğlum evlendi yanliz gelinin yaşı babasi 2 yas nufusa gec kayt etmiş kiz istemeye gittinde babasi yasi iki yıl geç kayt etmiş olarak bilyordu bunlar rizasiyle evlenmişler şu anda kızın kinlik 05 01 2007 doğumlu gözüküyor kız ve oğlum istekleri üzernde evlenmişler beni oğlum şu anda kapali ceza evinde ne yapmamız gerkir şikayet hile vs hic bir durum yok oğlum cza alirmi gelinde şimdi kocasi için cok üzüntü yaşiyor ne yapalim Tşkürler

  1. Dosya kapsamına bakmak gerekir, bu hususta 05327154705 nolu telefondan ulaşabilirsiniz

   1. Levent - Gaziantep avatarı
    Levent – Gaziantep

    Hayırlı geceler hocam başımıza bir olay geldi yeğenim Instagram da bir kız ile tanışıyor kız yaşının 18 olduğunu soyluyor yegenimde 18 yaşına yeni girdi kız ile sevgili oluyorlar sevgili olduklarını kızın annesi biliyor kayitlardada var kendinle ait telefonla birlikte fotoğraf lari var ve kız daha önce başkasıyla ilişki yaşadığını söyleyip yegenimle ısrarla 1 defaya mahsus ilişkiye giriyorlar fotoğraf lari kızın annesi görüyor benim kızım daha 13 yaşında diyip yeğenimi tehdit ediyor bunun üzerine yeğenim kızın yaşı küçük diye kızdan ayrılıyor sürekli yeğenimi tehdit edip kızımla barisacaksin diyor yeğenim yasi küçük ve benden öncede ilişki yaşadığı için kabul edemem diyor annesi de sen bilirsin diyip şikayetçi oluyor ve bugün yeğenimi içeri aldılar yeğenim ifadesinde bana 18 yaşında olduğunu söyledi ve beni ilişkiye zorladığını anlatıyor ve daha öncede başkasıyla ilişki yaşadığını anlatıyor annesi 13 yaşında benim kızım diyince ayrıldım bunu kabullenemediler şikayetçi oldular diyor
    18 yaşında olduğunu bilen sahitlerde var yeğenimin arkadaşları onlarda yarın ifade verecekler
    Sayın avukat bizim şimdi ne gibi yol izlememiz gerek yardımcı olur musunuz kandıra ceza evine gönderdiler yeğenimi

    1. Konu detaylı danışmanlık gerektirdiği için tarafımıza 0532 715 47 05 nolu telefondan ulaşabilirsiniz

 2. Zemheri - Gaziantep avatarı
  Zemheri – Gaziantep

  Merhaba iyi günler hocam benim kız arkadaşım vardı aramızda cinsel bir ilişki yaşandı ailesi iliskimizi öğrendi ve okuduğumuz şehire geldi kız da korktu ve ailesinin onu öldüreceğini söyledi ailesi ile konuşmamı istedi annesini aradığımda tehdit edip karakola gideceğini söyledi bende kendim karakola gittim ben karakola giderken kız arayıp ablasının onu tehdit etigini ve zorla beni yanında tutu bana zorla sahip oldu şeklinde ifade verdiğini söylemis bunu telefonla bana ileti birinicisi bunun ses kayıtlarını operatörlerden alma şansımız varmı bide zaten ilişkilerimizden sonra ilisiki anlarını mesajlara anlatigi konuşmalar var elimde ve bana kendisinin atığı özel fotoğrafları ama yeni 18 yaşına girmisti doğulu olduğum için ablası beni kabul etmiyordu zaten ve bundan daha önce böyle şeyler teklifte bulunduğu için evden kovuduguma şahit olan arkadaşlarımda var hata ilk ilskimizden haberdar bile değildim uyuyordum bir anlık hisle uyandığımda yanlış birşeylerin olduğunu anladım ama elimden hiç birşey gelmiyordu artık ve kendisinin evimde zaman zaman kaldıgina dair bir sürü insanın şahitliği ve MOBESE kayıtlari var herhangi bir ceza uygulanır mı bana ve de haklı çıkarsam herhangi bir dava açma şansım olurmu

  1. Konu detaylı danışmanlık gerektirdiği için tarafımıza 05327154705 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

 3. Zayeb - Gaziantep avatarı
  Zayeb – Gaziantep

  Merhaba benim kızım yeni onsekiz yaşını doldurmuş bayadır bir erkek arkadaşı vardı çocuk önceleri çok ilgiliydi kızıma kızımın isteği dışıda beraber olmuş ondan sora hemen kızımdan ayrılmış çok çaresizim kızımın piskolojisi bozuldu şikayet etsek ceza alırmı karşı taraf bilgi verirseniz çok sevinirim

  1. Avukat avatarı

   Konu detaylı danışmanlık gerektirdiği için tarafımıza 0532 715 47 05 nolu telefondan ulaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir