Ortaklığın giderilmesi davaları, özellikle taşınmaz malların bölüşümü konusunda anlaşmazlık yaşayan hissedarlar arasında sıkça gündeme gelmektedir. Bu tür davalar, ortakların mülkiyet haklarının korunması ve adil bir şekilde paylaştırılması amacıyla açılmaktadır. Peki, ortaklığın giderilmesi davası ne kadar sürede açılabilir ve süreç nasıl işler? Bu yazıda, Gaziantep Avukat Ali Tümbaş rehberliğinde bu konuya dair önemli bilgileri ve hukuki süreçleri ele alacağız.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nedir?

Ortaklığın giderilmesi davası, mülkiyetin paylaştırılması amacıyla açılan bir davadır. Bu davalar, genellikle ortak mülkiyetin sona erdirilmesi ve pay sahiplerinin kendi paylarına düşen kısımları bağımsız şekilde kullanabilmeleri amacıyla açılır. Taşınmaz mal üzerindeki ortaklığın giderilmesi, Türk Medeni Kanunu’nun 698. maddesi ve devamında düzenlenmiştir.

Dava Açma Süresi ve Şartları

Ortaklığın giderilmesi davası açmak için belirli bir süre sınırlaması bulunmamaktadır. Ortaklar arasında anlaşmazlık çıktığı andan itibaren dava açılabilir. Ancak, dava sürecinin uzunluğu ve mahkeme iş yükü göz önüne alındığında, davanın bir an önce açılması yararlı olabilir. Gaziantep Avukat Ali Tümbaş, ortaklığın giderilmesi davası açmadan önce tarafların bir uzlaşma yoluna gitmelerini önerir, ancak uzlaşma sağlanamıyorsa yasal yollara başvurmanın kaçınılmaz olduğunu belirtir.

Dava Sürecinin İşleyişi

Ortaklığın giderilmesi davasında, dava dilekçesi ve gerekli belgelerle birlikte mahkemeye başvurulur. Mahkeme, davacı tarafın haklı olup olmadığını ve ortaklığın nasıl giderileceğini inceler. Bu süreçte, bilirkişi raporları ve keşif gibi adımlar da yer alabilir. Mahkemenin vereceği karar doğrultusunda, taşınmaz mal ya aynen bölünerek ya da satış yoluyla pay sahiplerine dağıtılır.

Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay Kararları

Ortaklığın giderilmesi davalarında, ilk derece mahkemelerinin verdiği kararlara karşı itiraz edilmesi durumunda, dava Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşınabilir. Bölge Adliye Mahkemesi’nin verdiği kararlara karşı ise Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulunulabilir. Yargıtay, ortaklığın giderilmesi davalarında önemli emsal kararlar vermektedir. Örneğin, Yargıtay 14. Hukuk Dairesi, 2021/4956 E. 2021/5762 K. sayılı kararı ile taşınmazın aynen bölünmesinin mümkün olmadığı durumlarda satış suretiyle ortaklığın giderilmesi gerektiğini hükme bağlamıştır. Bu tür emsal kararlar, dava sürecinde yol gösterici nitelikte olmaktadır.

Gaziantep Avukat Ali Tümbaş’ın Önerileri

Gaziantep Avukat Ali Tümbaş, ortaklığın giderilmesi davalarında dikkat edilmesi gereken önemli noktalar olduğuna dikkat çeker. İlk olarak, dava açmadan önce taraflar arasında uzlaşma sağlanmaya çalışılmalı ve anlaşmazlıklar minimuma indirilmelidir. Ayrıca, dava sürecinde profesyonel bir hukuki destek almak, davanın seyrini olumlu yönde etkileyebilir. Tümbaş, ortaklığın giderilmesi davalarında doğru ve eksiksiz belge sunumunun da kritik olduğunu vurgular.

Sonuç

Ortaklığın giderilmesi davaları, hissedarlar arasındaki anlaşmazlıkların çözüme kavuşması için önemli bir hukuki araçtır. Bu tür davaların açılma süresi için herhangi bir zaman sınırlaması bulunmamakla birlikte, davanın en kısa sürede açılması ve profesyonel bir hukuki destek alınması, sürecin sağlıklı ilerlemesi açısından önemlidir. Gaziantep Avukat Ali Tümbaş gibi uzman avukatların rehberliğinde, ortaklığın giderilmesi davalarında başarı sağlanabilir.

Kaynakça

  1. Türk Medeni Kanunu
  2. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi, 2021/4956 E. 2021/5762 K. Kararı
  3. Gaziantep Avukat Ali Tümbaş’ın görüşleri

Bu yazı bilgi amaçlı hazırlanmıştır ve hukuki süreçler hakkında daha detaylı bilgi almak için bir avukattan profesyonel destek alınması gerekmektedir.


Sizden Gelenler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Mesaj Yaz
Sorularınız için bize yazın. Avukatlarımız size Online olarak destek verecektir.
Call Now Button