Maddi Tazminat Dava Dilekçe Örneği

Maddi Tazminat Dilekçesini aşağıdan dosya halinde indirebilirsiniz

…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                                                       …….

DAVACI                    :…….

VEKİLİ                      :…….

DAVALI                    :…….

DAVA DEĞERİ         :…….

KONU                        : Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak  kaydı ile ……. Alacağın ticari reeskont  faizi ile birlikte tahsili  istemidir.

AÇIKLAMALAR    :1-Davalı, sahibi olduğu ve kullandığı ……. plaka sayılı kamyonla şehir içinde, ………… caddesinde manevra yaparken müvekkilimize ait zücaciye dükkanının vitrininden içeri girmiştir. 

2-Davalının olayda tamamen kusurlu olduğu açıktır. Cadde esnafı da olayı görmüşlerdir.

3-Müvekkilimiz adına ……. Asliye Hukuk Hakimliği’ nin ……. Esas sayılı dosyası ile ……. tarihinde yaptırmış olduğumuz tespit ile ilgili olarak bilirkişi raporunu vermiştir.

4-Rapora göre;

Müvekkilimizin kırılan vitrininin tamiri için malzeme ve işçilik bedeli için ……., müvekkilimizin kırılan malları ile ilgili olarak ……. maddi hasar meydana geldiği anlaşılmıştır. Ayrıca bu tamirat işinin süreceği 3 gün için müvekkilimizin dükkanı da kapalı kalacaktır. Bunun için de müvekkilimizin ……. maddi zarara uğrayacağı bilirkişi raporunda yer almıştır.

5-Müvekkilimizin olay nedeni ile toplam ……. maddi zararı mevcuttur.Müvekkilimizin zararının davalı tarafından karşılanmasını talep ediyoruz.

YASAL NEDENLER : BK ve ilgili yasa maddeleri.

KANITLAR               :…… AHM ../…. D.İş dosyası, bilirkişi incelemesi, diğer deliller.

CEVAP SÜRESİ       : 10 Gündür

İSTEM SONUCU      : Açıklanan nedenlerle fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak üzere, olay gününden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte, davalının, Müvekkilimizin kırılan vitrininin tamiri için malzeme ve işçilik bedeli için ……., vitrinde kırılan malları ile ilgili olarak ……. ve dükkanında yapılacak tamirat işinin süreceği 3 gün için kapalı kalacak dükkanın zarar kaybı için ……. olmak üzere toplam ……. yi ödemesine, masraf  ve  yargı giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.                                                                                                  

                                                                            DAVACI VEKİLİ

                                                                            …….

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?