Hasar Tespitine İtiraz Dava Dilekçe Örneği

HASAR TESPİT SÜRECİ NEDİR, NE DEĞİLDİR?

Hasar tespit, meydana gelen deprem, sel, yangın vb. afetlerin binaya verdiği hasarın gözlemsel olarak değerlendirilerek, hasarsız, az, orta, ağır/yıkık olarak sınıflandırılması işlemi olup, afet sonrasında gerçekleştirilecek olan acil yardım, kira yardımı, hak sahipliği ve yer seçimine esas teşkil eden hazırlık mahiyetinde işlemdir. Hasar Tespiti binanın daha sonra meydana gelecek herhangi bir afet (örneğin deprem sonrası artçı şok) karşısındaki dayanıklılık veya sağlamlık değerlendirmesi değildir.

AFET MEYDANA GELDİKTEN SONRA NEREYE BAŞVURU YAPMALIYIM?

Şehir merkezlerinde, il afet ve acil durum müdürlükleri ile çevre ve şehircilik il müdürlüklerine doğrudan başvuru yapılabileceği gibi, ilçe, belde ve köylerde kaymakamlıklara da dilekçeyle başvuru yapılabilir.

DİLEKÇE VERDİKTEN SONRA YAPILACAK İŞLEMLER NELERDİR?

Valilikçe görevlendirilen teknik ekipler olay mahalline intikal ederek, afete uğrayan binanın hasar tespitini yaparlar (Afet etkisi belirleme) . Afet etkisi belirleme çalışmaları sonucuna göre Genel Hayata Etkililik/ Etkisizlik ve acil yardım yapılması yönünden değerlendirmeler ayrı ayrı yapılır.

GENEL HAYATA ETKİLİLİK/ETKİSİZLİK DEĞERLENDİRMESİ SONUCUNDA NE YAPILIR?

Afetin Genel Hayata Etkisiz olarak değerlendirilmesi durumunda hasar tespit ve hak sahipliği süreçleri açısından herhangi bir işlem tesis edilmez Afetin Genel Hayata Etkili olması durumunda;

 • Valilikçe oluşturulan teknik ekiplerce olay mahalline tekrar gidilerek gözlemsel ve daha kapsamlı bir çalışma olan, Kesin Hasar Tespit çalışmaları yapılır.
 • Kesin Hasar Tespit çalışma sonuçları muhtarlıklar ve/veya kaymakamlıklarda 30 gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılır.

ASKIYA ÇIKAN LİSTELERDE İSMİM YOKSA VEYA AÇIKLANAN SONUCU DOĞRU BULMUYORSAM İTİRAZ HAKKIM VAR MI?

Açıklanan sonuçlara, askıya çıktığı gün itibari ile 30 günlük yasal sürede itiraz edilebilir. Yapının hasar tespitinin hiç yapılmaması durumunda ise yine 30 günlük yasal süreçte hasar tespit çalışması yapılması amacıyla itiraz dilekçesi verilir.

İTİRAZ DİLEKÇESİNİ HANGİ KURUMA VERMELİYİM?

30 Günlük yasal ilan süresi içinde şehir merkezlerinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine doğrudan başvuru yapılabileceği gibi, ilçe, belde ve köylerde Kaymakamlıklara da dilekçeyle başvuru yapılabilir.

İTİRAZ DİLEKÇESİ SONRASINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR NELERDİR?

Yine valilikçe görevlendirilen farklı bir teknik ekip tarafından olay mahalline tekrar gidilerek yine gözlemsel bir çalışma olan kesin hasar tespit kıstasları uygulanarak, İtiraz Hasar Tespit Çalışmaları (nihai olan değerlendirme) yapılır. Çalışmalar sonuçlanınca muhtarlıklarda ve/veya kaymakamlıklarda 30 gün yasal süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılır.

İTİRAZ HASAR TESPİT SONUÇLARINA İTİRAZ EDEBİLİR MİYİM?

7269 Sayılı Kanun kapsamında İtiraz Hasar Tespit sonuçlarına (nihai olan değerlendirmelere) dilekçe ile yapılan itirazlar kabul edilmemekte olup, itiraz için idari yargı yoluna başvurulması gerekmektedir.

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 31 11zon 1 1

Hasar Tespitine İtiraz Dilekçesini aşağıdan dosya halinde indirebilirsiniz

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

…………..  İL MÜDÜRLÜĞÜNE /

T.C.

…………. KAYMAKAMLIĞINA [İlçelerde yada Belde ve Köylerde)

İTİRAZDA BULUNAN       : (Ad-Soyad ve T.C.Numarası) yazılacak

                                                   (Adres yazılacak )

KONU                                   : Hasar tespitine itirazlarımın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR:

            Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 06.02.2023 tarihli ve devam eden depremlerde, maliki olduğum “…… ili,  …..  İlçesi, ……………Mahallesi, …. Ada .. parselde” kain ve “……. …………………. …………………………”  adresinde bulunan taşınmazın hasar durumunun  “az hasarlı” / “orta hasarlı” / “hasarsız” olarak tespit edildiğini e-devlet üzerinden  öğrenmiş bulunmaktayım.

Taşınmazım depremde ağır hasar almıştır. Statik hesaplamanın doğru olup olmadığı dahi bilinmeksizin ve beton kalitesi labaratuvar ortamında analiz edilmeden “az hasarlı” raporu düzenlenmesi mümkün değildir. Kaldı ki çıplak göz ile dahi yapının yaşam sürmeye ve barınmaya elverişli olmadığı aşikardır. Aynı zamanda depremden etkilenen bölgede 6 bini aşkın yapı yıkılmışken hiçbir bilimsel veri olmaksızın taşınmazımın “az hasarlı” / “orta hasarlı” / “hasarsız” olduğuna ilişkin yapılan bu tespite süresi içinde itiraz ediyorum.

Ekte taşınmazda meydana gelen hasara ilişkin fotoğraflar da bulunmaktadır.

Saygılarımla.

                                                                                                                                                 Tarih

                                                                                                   İsim-Soyisim (İmza)

NOT: Bulunduğunuz yerde Bakanlık İl Müdürlüğünün bulunmaması halinde itirazın Kaymakamlığa hitaben yazılması gerekmektedir.


DAVA AÇMAK İSTERSENİZ İSE AŞAĞIDA Kİ DİLEKÇE ÖRNEĞİNİ KULLANABİLİRSİNİZ

…..İDARE MAHKEMESİNE

YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLİDİR

DAVACILAR        : [isim bilgisini giriniz]         

VEKİLLERİ           : [Vekil bilgisini giriniz]

DAVALI                : …… VALİLİĞİ                 

KONU                   : Deprem  sonucu ilgili kurum tarafından belirlenen  hasar  tespitine ilişkin [Tarih bilgisini giriniz]    tarihli tespitinin iptaliyle yürütmenin durdurulması talebidir.

AÇIKLAMALAR   : 1-17/08/99  tarihinde meydana gelen depremde müvekkillerime ait  işyerinin bulunduğu [Adres bilgisini giriniz]    adresindeki taşınmaz hasar görmüştür / veya hasar görmemiştir

2-Davalı tarafından . [Tarih bilgisini giriniz]   tarihinde meydana gelen hasarın belirlenmesi için yapılan tespitte binanın ağır hasarlı olduğu yıkılması gerektiği belirlenmiştir. …. veya hasarsız olduğu belirtilmiştir…… veya hasar derecesi yanlış belirlenmiştir. ( Somut durumunuz hangisine uyuyyorsa onu yazmanız gerekmektedir.)

3-Bina ile ilgili yapılan tespitten sonra tarafımızca yapılan incelme sonrasında kurumun yaptığı tepitin gereçk durumla uyuşmadığı görülmüştür.

4-(Ayrıca alanında uzman bilirkişi yada mühendislerden özel rapor aldırmanızı tavsiye ederiz, rapor aldırmış iseniz dilekçeye bu maddeyi de ekleyiniz.) Uzman bilirkişi tarafından verilen rapora göre binada oluşan hasarın giderilmesi teknik açıdan olanaklı olduğuna göre ,tarafımıza ait binanın yıkılmasına gerek olmadığı açıktır. …………. veya hasar tespitinin yanlış yapıldığı ortadadır. Bu sebeple davalı tarafından verilen [Tarih bilgisini giriniz tarihli tespitin iptaline ve dava sonuçlandırılıncaya kadar yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi talebiyle mahkemenize başvuruyoruz.

YASAL NEDENLER : MK.,İYUK, VE İLGİLİ MEVZUAT

KANITLAR             : . [Tarih bilgisini giriniz   TARİHLİ   TESBİT   TUTANAĞI, ( ÖZEL UZMANDAN RAPOR ALDIRDI İSENİZ )BİLİRKİŞİ TARAFINDA VERİLEN [Tarih bilgisini giriniz TARİHLİ RAPOR, KEŞİF, BİLİRKİŞİ RAPORU , TANIK, HER TÜRLÜ KAMU VE ÖZEL KURUM KAYITLARI VE DİĞER HUKUKİ KANITLAR.

CEVAP SÜRESİ       :

İSTEM SONUCU    : Yukarıdaki sebeplere dayanarak müvekkillerime ait binada deprem sonucu ağır hasar oluştuğuna ve yıkılması gerektiğine ilişkin davalının [Tarih bilgisini giriniz tarihli tespitinin………………. veya gerçke durumla örtüşmeyen hasar tespitinin iptaline, dava sonuçlanıncaya kadar yürütmenin durdurulmasına, yargı giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini talep ederiz.

                                                                                                            DAVACI


Online Avukatlık Hizmetleri


Avukatlarımızca Hazırlanan Diğer Dilekçeler

5/5 - (4 Oy Kullanıldı)

44 thoughts on “Hasar Tespitine İtiraz Dava Dilekçe Örneği”

 1. Merhaba malatya da evime az hasarli kaydi verildi itiraz etmek istiyorum Olasi durumlar nelerdir surec hakki nda fikir verebilir misiniz

  1. Merhabalar osmaniyede ki evime az hasarlı olarak tespit edildi yanliz benim binanın arkaya doğru bariz Bi şekilde gittiği göz ile görülecek kadar aşikardır itiraz etmek istiyorum

  2. Iyi aksamlar benim ev babamın adina ağır hasarlı deprem anında babamın yanında adresim görünüyor şimdi ne konteyner ne taşınma parası yattı evi 3 gün içinde yıkmaya gelecekler ne yapmalıyım

 2. Slmlar.
  Bina olarak yapılan hasar tespitine karşı bloktaki komşularla birlikte toplu itiraz dilekçesi yazmak istiyoruz. Nasıl bir dilekçe yazılmalı

  1. Konu detaylı danışmanlık gerektirdiği için tarafımıza 05327154705 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

 3. Merhaba,
  kiracı olarak evin hasar durumuna itiraz edebilir miyim. Az hasarlı raporu verilmişti. Ancak evlerin içerisine girmeden rapor verilmişti haliyle. Ben şu an baktığımda bazı kiriş ve diğer yerlerde çatlaklar görüyorum.

   1. Merhaba, çevre ve şehircilik nihai kararına mahkeme yoluyla itiraz etmek istiyorum. Mahkemenin sonuçlanması tahminen ne kadar sürer?

    1. Eğer yıkım kararı verildi ise Yürütmenin durdurulması istemli dava açılması gerekir. Yürütme durdurulursa yıkım dava sürecinin bitmesini bekler. Davalar istinaf ve temyiz süreçleri de eklenince en az 2 sene sürmekte. Tabi deprem nedeniyle ortaya çıkan bir uyuşmazlık olduğu için inisiyatif alınıp daha erken biter mi bu da dosyanızın düştüğü mahkemenin insafına kalmış. Konu detaylı danışmanlık gerektirdiği için ayrıca tarafımıza 05327154705 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

 4. Az hasar verilen binamiza agir aldirmaya Çalisan komsularimiz var itiraz dilekcesinin nasil verildigi sonucu etkiler mi

  1. İtiraz dilekçesinin içeriği elbette önemli ama nihayetinde sonucu teknik bilgiye sahip uzmanlarin incelemesi belirleyecektir

 5. Merhaba,
  Evim az hasarlı, 6-7 adet iç duvarlar da sıva çatlağı var ve hasarlar için dask kapsamında 19.176tl. ödeme yapıldı. Aynı binada ki diğer dairelere 40-60 bin arası ödeme yapıldığını ve başka binalarda da 2-3 adet sıva çatlağı olan kişilere de 30-35 civarı ödeme yapıldığını öğreniyorum, bu yapılan ödemeye nasıl nereye itiraz edebilirim öğrenemedim, yardımcı olur musunuz?

  1. DASK Kurumunu arayabilirsiniz veya e-devlet’ten hasar ihbarı yapıp açılan dosya üzerinden aşamaları takip edebilirsiniz

 6. Benim malik olduğum .bina ağır hasarlı olarak değerlendirilmiş .bunun hiç bir bilimsel veri olmadan karot,betorname incelenmeden .gözle bakılıp hasar yazılmış .buna yasal olarak nasıl itiraz edebilirim .avukat yolu ile saygılar

  1. Konuya ilişkin bir avukat danışmanlık hizmeti almak ister veya davayla süreci yürütmek isterseniz aşağıdaki numaradan ulaşabilirsiniz.

   Ofisimizin idari Davalar Avukatı
   Av. Cihan Kaçıran
   0 (532) 715 47 05

 7. Merhaba deprem sigortası 700 gibi komik rakam verdi az hasarlı binaya ama masraf daha çok tutuyor dask itiraz dilekçe örneği mevcutmu

  1. Konuya ilişkin bir avukat danışmanlık hizmeti almak ister veya davayla süreci yürütmek isterseniz aşağıdaki numaradan ulaşabilirsiniz.

   Ofisimizin idari Davalar Avukatı
   Av. Cihan Kaçıran
   0 (532) 715 47 05

 8. Murathan Genç

  İyi günler hasar tespiti için idari yargı dava dilekçesi örneği vermişiniz fakat 2020 tarihli Danıştay kararlarında hasar tespiti bir idari işlem olmayıp ancak yüküm kararı veya hak sahipliği ile ilgili olarak idari yargıda dava açılabileceği bildirilmiş.Fakat sizin dilekçenizde sadece hasar tespitine itiraz edilmiş.Bu dilekçeniz sizce doğru mudur mevcut idari yargı ve Danıştay kararları ile çelişki arzediyordu mu inceleme fırsatı buldunuz mu acaba

  1. Konuya ilişkin bir avukat danışmanlık hizmeti almak ister veya davayla süreci yürütmek isterseniz aşağıdaki numaradan ulaşabilirsiniz.

   Ofisimizin idari Davalar Avukatı
   Av. Cihan Kaçıran
   0 (532) 715 47 05

 9. Merhaba, binamıza ilk hasar tespitinde “hasarsız” raporu verildi. Lakin kiracılardan biri 10 bin liralık nakdi yardım almak adına itiraz etmiş ve rapor “az hasarlı”ya çevrilmiş. Biz daire sahipleri olarak bu durumdan rahatsız olduk dairelerimizin değerlenmesinde ve satışında sorun oluşacağı için. İdari mahkemesinde bu durumda dava açabilir miyiz acaba?

  1. Konuya ilişkin bir avukat danışmanlık hizmeti almak ister veya davayla süreci yürütmek isterseniz aşağıdaki numaradan ulaşabilirsiniz.

   Ofisimizin idari Davalar Avukatı
   Av. Cihan Kaçıran
   0 (532) 715 47 05

 10. Ağır hasarlı evi orta yada hafife nasıl çevirebilirim, çünkü evimde ağır hasar olacak bir durum Yok ancak ağır hasarlı verdiler.

  1. Konuya ilişkin bir avukat danışmanlık hizmeti almak ister veya davayla süreci yürütmek isterseniz aşağıdaki numaradan ulaşabilirsiniz.

   Ofisimizin idari Davalar Avukatı
   Av. Cihan Kaçıran
   0 (532) 715 47 05

   1. Merhaba, Malatya da evimizin ağır hasarıma itiraz ettik ama tesbit yapılamadı cevabı geldi, ayrıca tadilat izleri var yazıyor. Ne yapabiliriz?

    1. Konuya ilişkin bir avukat danışmanlık hizmeti almak ister veya davayla süreci yürütmek isterseniz aşağıdaki numaradan ulaşabilirsiniz.

     Ofisimizin idari Davalar Avukatı
     Av. Cihan Kaçıran
     0 (532) 715 47 05

  1. Konuya ilişkin bir avukat danışmanlık hizmeti almak ister veya davayla süreci yürütmek isterseniz aşağıdaki numaradan ulaşabilirsiniz.

   Ofisimizin idari Davalar Avukatı
   Av. Cihan Kaçıran
   0 (532) 715 47 05

 11. merhaba Malatya’da yaşıyorum. Evimiz 3 bloktan oluşmakta uc defa hasar tespitı yapıldı.yapılan kontroller sonucunda ilk ıkı sonuç 3 blok içinde ağır hasar sonucu cıktı.fakat son tespitte bir blok agır dıger ıkı blok orta hasara dondu.evimiz gerçekten çok kötü bir durumda.ağır hasarlı olmama durumu söz konusu değil.bu süreçte ne yapmamız lazım.nasıl hareket etmemiz lazım.bilgi alabilirmiyiz

  1. Konuya ilişkin bir avukat danışmanlık hizmeti almak ister veya davayla süreci yürütmek isterseniz aşağıdaki numaradan ulaşabilirsiniz.

   Ofisimizin idari Davalar Avukatı
   Av. Cihan Kaçıran
   0 (532) 715 47 05

 12. Evim depremden hasar görmüş sigortası yok nasıl olacak iki defa itiraz ettim az hasarlı girilmiş ev yıkılmak üzere ne yapmalıyım

  1. Konuya ilişkin bir avukat danışmanlık hizmeti almak ister veya davayla süreci yürütmek isterseniz aşağıdaki numaradan ulaşabilirsiniz.

   Ofisimizin idari Davalar Avukatı
   Av. Cihan Kaçıran
   0 (532) 715 47 05

 13. Evim depremden baya hasar görmüş iki defa itiraz ettim az hasarlı girilmil evin sigortası yok ev yıkılmak üzere ne yapmalıyım

 14. Merhabalar deprem bölgesindeki evime önce az hasarlı daha sonra apt.sakinlerinden birini itirazi uzerine orta hasarli ya döndü raporun aciklamalar bölümünde “yalıtım ve sıva çatlakları mevcut. Duvarlarda kısmi yıkılmalar mevcut. ” olarak tespit edildi. Bina 2 aylik hic oturmadik. Tekrar az hasarliya cevirmek icin Bu sonuca itiraz etmek istiyorum. İzleyeceğim yol nedir.

  1. Konuya ilişkin bir avukat danışmanlık hizmeti almak ister veya davayla süreci yürütmek isterseniz aşağıdaki numaradan ulaşabilirsiniz.

   Ofisimizin idari Davalar Avukatı
   Av. Cihan Kaçıran
   0 (532) 715 47 05

 15. Malatya da müstakil yığma kerpiç Rahmetli babamın adına olan evde ben ve annem ikame etmekteyiz eve ağır hasar verildi ama bizle aynı evde yaşamayan ve mirasçı olan abim gidip itiraz etmiş ve ev az hasara dönmüş durumda.çevre şehircilik artık itiraz merci olarak mahkemeye gitmemizi söyledi ev miras olduğu için herkesin imzasıyla mı mahkemeye gidiliyor yoksa ben ikame ettiğim için ben şahsi olarak gidip mahkemeye itiraz edebilir miyiz? Saygılarla…

 16. merhaba 06.02.2023 tarihinde gerçekleşen deprem sonrasında Mahalli Hak Sahipliği İnceleme Komisyonu tarafından konutumun ağır hasarlı olduğu tespit edildi ancak afete maruz bölge olduğu için hak sahibi kabul edilememiştir dediler bunun için ne yapmalıyım acaba teşekkürler

  1. Konu detaylı danışmanlık gerektirdiği için tarafımıza 0532 715 47 05 nolu telefondan ulaşabilirsiniz

 17. vasisi olduğum müstakil babamın evine hasarsız verilmiş. Bu zamana kadar hiç itiraz etmedik. Fakat evin iyi durumda olmadığını hatta kısmen yıkılmış olduğunu farkettik. Bu saatten sonra bir şey yapabiliriz miyiz?

 18. İdare yargıda itiraz etme hakkım kaç kereden ibaret .ben 2 defa ettim mühendisler hiç bir bulimsel veriye dayanmadan ağır hasar yazıp gidiyorlar .özel mühendisler getirdim .onlaradan rapor aldım .ve mahkemeye sundum .onu dahi görmezden gelinip sadece gözlemsel veri olmadan ağır hasarlidir yazıp gidiyorlar .ilk çevre şehircilik hafif hasar yazmışlardı .2 .depremde .ağır hasar yazdılar .ve bir türlü rapor almama rağmen .4muhendisten .(hiç kolon giriş taşıyıcı larda en ufak hasar yoktur .raporu aldım .itiraz etme hakkım varmı .ki yaptım .kabul görür mü saygılar

 19. mrb cok acil cevap verirseniz sevinirim deprem nedeniyle evime orta hasarli raporu verildi afadin yonlendirmesiyle sulh hukuk mahkemesine dilekce verip tekrar incelenmesini istedim henuz cevap gelmedi 29undan sonra aciklanan genelgeye gore orta hasarlilar agir hasarli sayilacak mahkeme devam ederken gelip yikim yapabilirler mi idari mahkemeye de basvurmam gerekiyo mu bir de avukatsiz yurutuyorum sureci bu hak kaybina sebrp olur mu lutfen acil 29una kadar bi seyler yspmam gerekiyo

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?