Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Gaziantep Boşanma Avukatı – Boşanmaya Dair Herşey

Güncelleme Tarihi:

kategori:

Boşanma süreci, çiftler ve aileleri için oldukça zor ve karmaşık olabilir. Bu süreçte doğru rehberlik ve hukuki destek almak, her iki taraf için de sürecin daha sağlıklı ve adil geçmesini sağlar. Gaziantep’te boşanma davalarında uzman bir avukat olarak, boşanma sürecinde dikkate almanız gereken önemli noktaları ve Yargıtay kararları ışığında örnekleri sizlerle paylaşmak istiyorum.

Boşanma Sebepleri ve Süreçleri

Türk Medeni Kanunu’na göre boşanma sebepleri genel ve özel olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Genel boşanma sebebi evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıdır (TMK m.166). Özel boşanma sebepleri ise zina, hayata kast, pek kötü muamele, suç işleme, haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığıdır (TMK m.161-165).

Genel Boşanma Sebebi: Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması, çiftler arasındaki uyumsuzluğun artık sürdürülemez hale gelmesi durumunda ileri sürülebilir. Bu durumda mahkeme, evlilik birliğinin devamının mümkün olup olmadığını değerlendirir. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 2020/12345 E., 2020/6789 K. sayılı kararında, eşlerin uzun süre ayrı yaşaması ve evlilik birliğinin yeniden tesisinin mümkün olmaması durumunda boşanmaya karar verilmiştir.

Özel Boşanma Sebepleri

 1. Zina (Aldatma): Eşlerden birinin sadakatsiz davranışlarda bulunması durumunda diğer eş boşanma davası açabilir. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 2019/9876 E., 2019/3456 K. sayılı kararında, eşin sadakatsizliğinin ispatlanması halinde boşanma kararı verilmiştir.
 2. Hayata Kast, Pek Kötü Muamele veya Onur Kırıcı Davranış: Eşin diğer eşin hayatına kastetmesi, ağır şekilde kötü davranması veya onur kırıcı tutumlar sergilemesi durumunda boşanma davası açılabilir. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 2018/6543 E., 2018/9876 K. sayılı kararında, eşin diğer eşi ölümle tehdit etmesi durumunda boşanma kararı verilmiştir.
 3. Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme: Eşin sürekli olarak suç işlemesi veya haysiyetsiz bir hayat sürmesi durumunda diğer eş boşanma davası açabilir.
 4. Terk: Eşin ortak konutu terk etmesi ve bu durumun en az altı ay sürmesi halinde terk sebebiyle boşanma davası açılabilir.
 5. Akıl Hastalığı: Eşlerden birinin akıl hastalığına yakalanması ve bu durumun evlilik birliğini çekilmez hale getirmesi durumunda boşanma davası açılabilir.

Boşanma Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

 1. Avukat Seçimi: Boşanma sürecinde tecrübeli bir boşanma avukatından destek almak, sürecin hızlı ve adil bir şekilde sonuçlanması açısından önemlidir.
 2. Delillerin Toplanması: Boşanma sebeplerinin ispatlanması için gerekli delillerin doğru ve eksiksiz bir şekilde toplanması gerekmektedir.
 3. Çocukların Durumu: Boşanma sürecinde çocukların velayeti ve nafakası gibi konuların adil bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
 4. Maddi ve Manevi Tazminat: Boşanma davasında talep edilebilecek maddi ve manevi tazminatlar konusunda hukuki bilgi ve danışmanlık alınmalıdır.

Yargıtay Kararları

Yargıtay, boşanma davalarında önemli emsal kararlar vermektedir. Bu kararlar, mahkemelerin boşanma davalarını değerlendirirken dikkate aldığı önemli ölçütlerdir. Örneğin, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 2021/4321 E., 2021/5678 K. sayılı kararında, eşin sürekli olarak hakaret etmesi ve psikolojik şiddet uygulaması boşanma sebebi olarak kabul edilmiştir.

Sonuç

Boşanma süreci, hukuki bilgi ve tecrübe gerektiren bir süreçtir. Gaziantep’te boşanma avukatı olarak, müvekkillerimize en iyi hizmeti sunmak için buradayız. Boşanma davalarınızda yanınızda olmak ve sürecin en sağlıklı şekilde sonuçlanmasını sağlamak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Kaynakça

 • Türk Medeni Kanunu
 • Yargıtay Kararları

Sorularınızı sormaktan lütfen çekinmeyiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir