işçi avukatı gaziantep iş hukuku

Fazla Mesai Almadan Çalışan Market işçileri

Güncelleme Tarihi:

kategori:

Bu makalede; Fazla mesai ücreti almadan çalıştırılan zincir market işçilerinin, çalışma koşullarındaki zorluklara dikkat çekerek, hukuki haklarını nasıl savunabilecekleri ve yaşadıkları sorunlara karşı neleri yapıp, neleri yapmamaları gerektiği konularına değinmeye çalıştım.

Günümüzde oldukça yaygın hale gelen, her biri ülke genelinde binlerce mağaza kurmuş zincir marketler, biz tüketicilerin de gözünü boyayan reklamlarla büyüdüler ve büyümelerine devam ediyorlar.

Ekonomik olarak aynı kalitede ürünü daha uygun fiyata satma vaadi, bu firmaların vatandaşlar tarafından ilgi görmesine sebep olmaktadır. Peki aynı kalitede ürünün daha uygun maliyetle satmak nasıl olur? Bunun çeşitli yöntemleri var elbette ama ilk ve en önemli yöntem işçi maliyetlerini azaltmak!

işçi avukatı gaziantep iş hukuku

Zincir marketler az işçi ile çok iş esasına dayalı çalışmaktadır

Zincir marketler en başta uygun fiyata satış yapabilmenin yolunu isçi maliyetlerini en aza indirmekte aramıştır. İşçi maliyetlerini en aza indirmek de az sayıda personel çalıştırmakla başlıyor. Az sayıda personel çalıştırmanın da doğal sonucu fazla mesai yapılması, izinsiz bir çalışma sistemi, personelin görev tanımı bellisiz şekilde her iş yaptırılarak çalıştırma esaslı tek kişiden en fazla verimi alınması, iş sağlığı ve güvenliğine aykırı çalışma metotlarının oluşmasıdır.

Ayrıca bu şirketler İŞKUR kurumu destekli çalışanlar ile çalışarak yine işçi maliyetinin azalmasını sağlamaktadır. Bu yöntem de İŞKUR destekli olmayan yada destek süresi biten personel hedef haline gelmektedir. Bu personellerin işi kendisi bırakması, gerçeğe aykırı istifa belgesi imzalaması ya da haksız suçlamalar ile tazminatsız işten çıkarılması sağlanarak yeni İŞKUR destekli personel alımı yapılmakta, böylelikle sürekli İŞKUR destekli personel ile çalışmaya devam edilmektedir. Görüleceği üzere uygun fiyatla sürümden kazanıp çok kar etmek uğruna eziyet gören on binlerce kişi adeta kölelik yapmaktadır.

işçi avukatı gaziantep iş hukuku

Zincir marketlerde fazla mesai yapılması ve ücretinin ödenmemesi sorunu

Yukarıda izahını yaptığımız üzere az sayıda personelle çalıştırılan işyerinde fazla mesai kaçınılmaz olmaktadır. Bu tarz zincir marketlerde belirlenen çalışma düzeni kanuni haftalık çalışma saati olan 45 saati aşmakta, full çalışma diye adlandırılan tüm gün çalışma şeklinde geçilen günlerin sayısı artmaktadır, karşılığı ise maalesef ödeneceği veya yerine izin kullanacağı vaat edilerek ödenmemekte, yerine de izin verilmemektedir.

Fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi iş akdini haklı fesih nedenidir. Ancak bu şekilde çalışan zincir marketlerin maaş bordrolarında hileler ve gerçeğe aykırı puantajlar ile işçinin fazla mesai ücreti haklarını ispat edebilmeleri yolunu kapatmaya çalıştıkları görülmektedir.

Örnek verecek olursak; bu zincir ucuzluk marketleri, çalışanları için telafi denkleştirme formu düzenliyor. Eğer puantajlarda haftalık 45 saati aşan bir fazla çalışma varsa “hayali izin” uygulamasına geçiyor. Formları yeniden düzenleyip işçilere serbest zaman tanımlıyor. Bu formları işçilere zorla imzalattırıyor. Ancak bu serbest zamanların hiçbirinde işçiler evlerinde olmuyor. Çalıştırılmaya devam ediyorlar.

iş avukatı gaziantep zincir market bim, şok, a101

Zincir marketlerde çalışan işçilerin gerçeğe aykırı maaş bordrolarına ve puantaj kayıtlarına imza atmaması gerekmektedir!

Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür.

Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları delil niteliğindedir. Ancak, fazla çalışmanın yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda tarafların, tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. Ancak imzalı puantajlar varsa ya da fazla mesai ücreti tahakkuku içeren bordrolar imzalı ise fazla mesai tanıkla ispat edilemez. Yazılı delil ile ispat maalesef çoğu işçi için mümkün değildir.

Görüleceği üzere prosedür icabı imzaladığınızı zannettiğiniz belgeler aslında sizi haklı iken haksız çıkarmaktadır, bu noktada önemle tavsiyemiz gerçeğe aykırı bilgiler barındıran bu bordroları imzalamayın, puantajlara gerçek çalışma saatlerinizi elle yazarak giriş yapıp imzalayın, buna engel olunursa imza atmayın tüm bunları da yapamıyorsanız “İhtirazi kayıtlıdır” yazarak imza atın ve mutlaka bu belgelerin bir fotoğrafını çekin.

Bu tavsiyelerimizi alın terinizin karşılığı heba olmaması adına dikkate almanız faydanıza olacaktır.

işçi avukatı gaziantep iş hukuku bim, a101, şok market

Zincir marketlerin evlere ücretsiz sipariş sistemine geçmesi işçiler için iş koşullarını ağırlaştırmaktadır.

Özellikle Corona Virus Covid-19 Pandemisi sebebiyle sokağa çıkış kısıtlamaları, sağlık tedbirleri derken insanların markete giderek alışveriş yapma alışkanlığı sekteye uğramıştır. Ancak kar odaklı ekonomik düzen hemen bir çözüm üretmiş ve online alışveriş ile kapıya hizmet uygulamaları baş göstermiştir. Neredeyse her zincir market bu uygulamaya geçmiş ve satışları patlama yapmıştır.

Ancak bu düzen için yeni personel ya hiç alınmamış ya da az sayıda personel alınarak tüm yük mevcut çalışana yüklenmiştir. Görev tanımı market içinde kendisine verilen iş olan personel bir de elinde sipariş yükleri ile insanların evlerine sipariş taşır olmuştur. Market içi görev koşulları zaten ağır olan personel bir de sipariş hazırlama, paketleme ve taşıma işleriyle muhatap olmaktadır.

Müşteri markette kendisi gelip alışveriş yapsa alacağı ürünleri kendisi seçer, poşetini ya da aracını kendisi taşır, ödemesini yapar siparişini de kendisi alır çıkar. Ancak online sipariş ile eve teslim yapısına geçince hem mağazaya gelen müşteri ile ilgilenen personel bir yandan da koştur koştur mağazaya gelmeyen müşterinin kendisinin yapacağı işleri de yapıp siparişi teslime çıkmaktadır. Bu çalışma modeli iş koşullarının ağırlaşması, kötüleşmesi ve işçi aleyhine esaslı değişikliği demektir. Bu yönde İş Kanunu Madde 22 hükümleri gereği işçinin yazılı onayı alınması şarttır.

Bu hususta iş bırakmak istemeniz halinde haklı bir gerekçeniz olacaktır. Sakın diyoruz, yazılı onay içeren belgeleri rızanız yoksa imzalamayın ya da aleyhime yapılan bu değişikliği kabul etmiyorum yazıp imzalayın ve fotoğrafını da çekin!

işçi avukatı gaziantep mobbing a101, bim, şok market

Baskı ve mobbing sorunu ile tehdit içeren söylemler!

Zincir marketlerde diğer sorunlara ek bir de baskı mobbing ve tehdit olayları baş göstermektedir. Haklarını talep eden, kıdemi biraz artan, hukuksuz talimata itiraz eden kimseler halk deyimiyle göze alınmakta ve özellikle bu personellere baskı uygulanmaktadır.

Görev dışı işler verme, verdiği işi tekrar verme, ücretsiz izne gönderme, yalnızlaştırma, sürekli denetim adı altında rahatsız etme gibi mobbing eylemleri bu personellere karşı uygulanmaktadır. Bunun yanında en çok kullanılan yöntemlerden birisi de tehdit. Personele sayımda bir hatanı buluruz elbet, senin adını hırsıza çıkarırız, hiçbir yerde is bulamazsın, kasada açık çıkacak, ürünü okutmadan sattın deriz, satın aldığın ürünün parasını vermedin deriz, envanter hatalı tutulmuş şirket zararı var deriz gibi tehditler kullanılarak istifa vermeleri sağlanmaktadır ya da gerçekten bu iftiralar kullanılarak isten çıkarmalar sağlanmaktadır. Yine burada amaç işçinin kıdemi artmasın tazminatı da çok birikmeden tazminatsız yollayalım İŞKUR destekli elemanlar zaten gelir.

Bu maddede saydığımız sebeple de işçi tarafından iş akdinin feshi yapılabilir burada önemli olan kendinizi savunmakla uğraşacağınız bir iftira atılmadan veya daha kötü şeyler yaşanmadan iş akdinin haklı nedenlerle feshi yoluna gitmenizde fayda var.

iş hukuku içşi avukatı gaziantep

Görev dışı işler yaptırılması sorunu

Yine personel azlığı sebebiyle her personel neredeyse her işi yapmaktadır. Bakıldığında görüntüde adı müdür olan bir personel bile kasaya bakmakta, reyon düzmekte, depoda ürün taşımakta, envanter tutmakta, bir yandan personel ile ilgilenmekte, sayım yapmakta hatta temizlik dahi yapmaktadır. Daha doğru ifade ile bu işleri yapmaya mecbur bırakılmaktadır.

Adına müdür dediği personele bile bu şekilde çalışma mecburiyeti koyan zincir marketlerin diğer personellere sunduğu koşullar ise daha da kötüdür. Görev dışı işleri kabul etmek zorunda değilsiniz ancak itirazınız sonuç vermiyor ise bu sebeple de iş akdini haklı olarak feshetmeniz mümkündür.

Son Tüketim Tarihi Yakın Ürünleri Satma Baskısı

Zincir marketlerde personellerin yaşadığı en büyük problemlerden birisi de mağaza içinde son kullanım tarihi yaklaşan ürünlerin hemen kampanya vs. adı altında satışa zorlanmasıdır.

Ürünler satılamazsa personel bu hususta baskı görmekte, hatta kendilerinin veya ailelerinin satın almasına zorlanmakta, yine de satılamazsa işçinin prim hak edişlerinden kesilmektedir.

Şüphesiz hukuka aykırı uygulamalar olsa da ekmek parası hatırına ses çıkaramayan personel yeri geldiğinde de son kullanım tarihi çok yakın ürüne imha protokolü uygulamadı diye suçlamalara maruz kalmaktadır. Bazen bu ürünlerin personel tarafından evine götürmesi istenmekte, ama göze alınmış bir personel ise bu kişi son kullanım tarihi yakın ürünü eve götürdü diye bu sefer de hırsızlıkla suçlanmaktadır.

Kısacası hem işçiye talimatı kendisinin verdiği şeyi yaptırmakta hem de bunu yaptın diye suç işledin diyerek işten çıkarmalar ya da bu baskıyla istifa yazdırmalar gibi uygulamalara yeltenmektedirler.

işçi avukatı gaziantep iş hukuuku

SONUÇ

Maddeler halinde saydığımız ve daha sayamadığımız birçok durum işçinin üzerine basarak yükselen zincir marketlerinin yapısını ortaya çıkarmaktadır. Bu marketlerin varlığı ile ilgili bir rahatsızlık söz konusu değildir, ancak kölelik esasına dayalı bir çalışma ortamına dönüşen bu yapıların derhal düzeltilmesi için gerekli müdahaleler yapılmalı ve denetim mekanizması tarafsız ve objektif olarak bu yapılar üzerinde sıkı bir denetim ağı kurulmalıdır.

İşçi açısından ise belirtecek olursak emeğinizin karşılığında ücret aldığınızı unutmamanız size hayrına para verir gibi davranmalarına müsaade etmemenizi, gerçeğe aykırı hiçbir belgeye imza atmamanızı, işler daha kötüye gideceğini hissediyorsanız hem de burada ruh sağlığınızı daha fazla bozmadan gerekirse iş akdini haklı sebeplerle feshetmenizi tavsiye ederiz.

Bekleyip de sizi tuzağa düşürmeleriyle karşılaşmaktansa yasal yollara başvuru yapıp bir müddet issiz kalmak daha faydanızadır. Gerek çalışma sırasında gerekse de iş akdini sona erdirirken mutlaka işçi avukatı ile birlikte hareket etmenizi önemle tavsiye ederiz.

Saygılarımla


Sorularınızı sormaktan lütfen çekinmeyiniz

“Fazla Mesai Almadan Çalışan Market işçileri” için 33 yanıt

 1. Mustafa - Gaziantep avatarı
  Mustafa – Gaziantep

  Merhaba Hocam ben bir zincir market çalışanıyım. Şöyle bir olayla karşı karşıyayım. Örneğin bir zincir marketin A şubesinden B şubesine görevlendirme ile gönderildim ve müdürlerime dedimki beni gittigim b şubesine tamamen naklimi yapın dedim tamam dediler fakat bu işlemi ay başında yapalım dediler devletten teşvik alıyoruz kesilmesin tamam dedim ve ay başı gelince bulunmuş olduğum b şubesi frencas sistemine yani başka bir şahısa satıldığı söylendi ben ik ya gittiğimde orası satıldı naklini yapamayız dedi ama bana söz verildi ay başı yapacaz diye ve b şubesinde diğer çalışanlara söyle söylenmiş burası satıldı yeni sahibi sizinle çalışmak isterse çalışırsınız istemezse dahi ihbar kıdem tazminatınızı alır gidersiniz. Bu durumda ben bu haklardan faydalanamazmıyım. Sagılarımla

  1. Sizi tekrar kendi şubesine çekme şansı var nakil yetkisi işverende bu olayda, kendi şubesine çekmez ise b şubesinde kalırsanız o da sizinle çalışmak istemezse bu haklar doğar ama çalışmak isterse ya da asıl işveren sizi tekrar kendi şubesine alırsa kıdem ihbar olmaz iyi günler dileriz

  2. Aaaa - Gaziantep avatarı
   Aaaa – Gaziantep

   Merhaba ben BİM de 2017 yılından beri (6 yoldır)çalısıyorum.bayan personelim.2 yıl önce kızım dünyaya geldi ve kol felci var kolunca ve bende işten çıkmak ıstıyorum tazmınatlı bir şekilde.Sizce ne yapmalıyım.Hafta ıcletı gıdık tedavi uygulanıyor kuzuma sureklı gıdıp ızın alamıyorum.Cok zor oluyor herseye yetısmek.Moterden ıhtar cektırıp alabilir mıyım tazmınatımı

   1. Özel ailevi bir durumdan kaynaklandığı için bu sebeple işi bırakırsanız tazminat hakkınız olmaz. Ancak işyerinde size karşı varsa haksızlıklar( örneğin mesai ödenmemesi, görev dışı işler, baskı ve mobbing, aşırı iş yükü, resmi tatil çalışmalarının ücretinin ödenmemesi vb…..) bunları öne sürüp tazminat isteyebilirsiniz. Bu durumda da dava açılması gerektiğinde şahidiniz deliliniz vs olmak zorundadır

    Gaziantep ilinde iseniz tarafımıza ulaşabilirsiniz. Başka bir ilde iseniz bulunduğunuz ilden bir işçi avukatı ile görüşmenizde fayda var.

 2. Oktay özsoy - Gaziantep avatarı
  Oktay özsoy – Gaziantep

  Merhaba bnde zincir markete calisiyorm ve 3 hafta once bir isci isten cikti ve uc haftadir izin yapiyorum ara vardiya bazen de izin gunumde de caliscaksin adam yok yerinebirini bulamadik calismak zorundasin gibi soylemlerde bunuluyor ve hicbir sekilde mesai verilmiyeceni soyluyor denklestirme yapilcagini haftalik 45 saate soyluyor ama hafta deil 45 si 60 si buluyor nasil hakkimi alabilirim bu zincir marketen daha puantaji imzalamadim

  1. Puantaji gerçek calistiginiz saat neyse ona göre doldurun, diğer problemlerle birlikte haklı fesih yoluna gidebilirsiniz. Mutlaka iş kosullarindaki problemlere ilişkin en az 2 tane şahit ayarlamaniz gerekir. Gaziantep ilinde iseniz tarafımıza ulaşabilirsiniz başka bir ilde iseniz bulunduğunuz ilden bir işçi avukatı ile görüşmeniz gerekir

 3. Esma polat - Gaziantep avatarı
  Esma polat – Gaziantep

  Merhaba. Ben zincir marketlerden birinde çalışıyorum. Öğrenciyim. İşe gireli 1 ay oldu ve bana ilk 2 ay deneme sürecim olacağını söylediler. Şimdi işten çıkmak istediğimde 2 hafta ihbar sürem olduğunu söylüyorlar. Deneme sürecinde ihbar süresi olur mu? Yazıda bahsettiğiniz gibi fazla çalıştırılmak benim de başıma geliyor. Gün içindeki mola haklarımızı mağaza yoğunluğu ve eleman eksikliği sebebiyle kullanamıyoruz. Fazladan çalıştırılıyoruz ve bunun için ayrı bir ücret almıyoruz. Hem molalar kullandırılmıyor hem de karşılığı verilmiyor. Şimdi de evime çok uzak bi mağazaya sürgün edildim. İstemediğimi belirttim ama eleman olmadığını söylediler. Ne yapmalıyım? İhbar süresi ilr ilgili İş sözleşmelerimi okumak için insan kaynaklarını arıyorum ulaşamıyorum. Belki sizin bu zincir marketlerin sözleşmeleri hakkında bşr bilginiz vardır. Yardımcı olursanız ve yol gösterirseniz sevinirim. teşekkür ederim şimdiden

  1. Sözleşmenizi kontrol edin deneme süresi varsa deneme süresi içinde gördüğüm luzum üzerine iş akdini feshediyorum diye noterden fesih bildirimi yapıp işi bırakabilirsiniz sözleşmede deneme süresi ongorulmemis ise ihbar süresine uymak zorundasiniz

   1. Esma polat - Gaziantep avatarı
    Esma polat – Gaziantep

    Evet deneme süresi var. İşe girerken bu bize özellikle söyleniyor zaten. Ama bölge sorumlumuzla bugün görüştüm, bana işveren isterse çıkartır isterse 14 gün bekletir avukatına sor istersen dedi :/ bende araştırdığımda deneme süresi içinde ihbar süresi olmadığını söyledim. Öyle bi şey yok dedi. Bana bunu söyleyen adam bayramda da yasal olan izin hakkımı kullandırtmakta direnmişti. hatta bayram tatili günü işe gelmeyenler hakkında tutanak tutulacak demişti. Zar zor izin isteyen 3 kişiden sadece 1 kişinin -o da ben- izin kullanmasına izin verdi. Bu yüzden her söylediğinede inanmak istemiyorum bu yüzden araştırıyorum. Eleman eksiklikleri çok fazla bu yüzden beni elinde tutmak için atıp tutuyo olabilir.

    1. Deneme süresi imkaniniz varken o halde bir an önce bunu kullanın süre bitince daha büyük sıkıntı

 4. Anıl Tözluyurt- Gaziantep avatarı
  Anıl Tözluyurt- Gaziantep

  Merhabalar X bir zincir markette 4 yıldır çalışmaktayım. Son 47 gündür full olarak çalıştırılıyorum eleman olmadığından. Ne haftalık izin ne de sabahçı öğlenci kavramı kalmadı. Her iki puantajımın da imzalı görseli mevcut. 36 gün yıllık iznim var içerde. Fakat işten çıkmak istemiyorum tazminatımı yakmak istemediğimden dolayı. Çıkarsam ve dava açarsam kazanma şansım nedir ? Ve ne kadar sürer.

  1. Puantaj da yetkili müdür ya da amir imzası varsa belge itibar edilebilir, ayrıca şahitleriniz de varsa bu çalışma düzenine ilişkin dava açtığınızda kazanma ihtimaliniz çok çok yüksek, sahitlerinizden en az 1 kişi isyerini dava etmemiş kişilerden olmalı

   1. Samet - Gaziantep avatarı
    Samet – Gaziantep

    Ben x firmasından bu gün istifa ettim. Burda çalışma sürem 1 yılı aştı yani alacak bir yıllık iznim birde her çalışanda olduğu gibi fazla saatlerim vardı istifa dilekçemde sosyal hak ve güvencelerimin ödenerek istifanın kabul edilmesini istiyorum tarzı bir cümlede yazdım ama saatlerimi dava açarak almam gerektiğini söylediler bu süreç hakkında bilgi almak istiyorum ve nasıl dava edeceğimi anlatırsanız çok memnun olurum

    1. Süreç önce arabuluculuk başvurusu yapılarak başlar. Burada anlaşma olmazsa dava açılır. Gaziantep ilinde iseniz tarafımıza ulaşabilirsiniz. Başka bir ilde iseniz bulunduğunuz ilden bir işçi avukatı ile görüşmenizde fayda var.

 5. Murat ksk - Gaziantep avatarı
  Murat ksk – Gaziantep

  Merhaba bende x bir markette çalışmaktayım 5 senedir bugün bize sayimlardaki açıkları bizlerden kesileceği söylendi muhafakatname imzalatilmak istedi imzalamadim mağaza + dikkate almayıp – leri kesilcekmis sizce imza atmadim diye bir problem olurmu

  1. İmza atmamaniz sizin için daha iyi, imza atarsaniz problem olur zaten, sizden kaynaklı olmayan hiçbir açığı sizden kesemezler, kesinti yapilacaksa bile bunu maaş bordrosuna yansitilmasini isteyin, maaş bordrosuna da ihtirazi kayıtlıdır yazıp imzalayın, asla açık adı altında sizden istenen bir parayı elden iade etmeyin ayrıca.

   1. Murat ksk - Gaziantep avatarı
    Murat ksk – Gaziantep

    Dediklerinizi uygulucam çok teşekkürler şimdi önümüze 2 sene önce raftan çıkan skt savunmasini koydular bu iş verenleri gerçekten anlamak imkansiz

    1. Ona da direkt savunmanızı sırf baskı yapılmak amacıyla iki sene önceki olay şimdi karşımıza çıkarılmaktadır herhangi bir suçlamayı kabul etmiyorum yazın yeterli olur

     1. Murat ksk - Gaziantep avatarı
      Murat ksk – Gaziantep

      Çok teşekkür ederim yardımlarınız icin

    2. Savunma yazın. Sırf baskı kurmak amaçlı 2 yıl önceki tutanaklar karşımıza çıkarılmaktadır. Gerçek dışı iddialardır. Kabul etmiyorum. Yasal haklarım saklıdır yazın yeterli olur

 6. Ahmet - Gaziantep avatarı
  Ahmet – Gaziantep

  Hocam öncelikle bilgilendirme için teşekkürler siz gibi insanlar sayesinde daha çok bilgileniyor ve hakkımızı sizlerin sayesinde arıyoruz. X zincir marketinde 5 yıldır çalışıyorum yıllar geçtikçe iş yükünün ağırlığı ve yıpranma giderek artıyor beli bir sureden sonra yaş gibi sebeplerden ötürü başka mağazaya görevlendirme gibi şartlar sunup tazminatsız kurallara uymayarak işten atma yada onlar bir bahane bulup istifaya zorlayacaklar. Böyle bir durumla karşılaştığımız zaman aklıma gelen usulsüzlükler şuan için hergun en az 15 dakika yarım saatide bulduğu oluyor fazla çalışma var birde erkek personel az bayan personel daha fazla böylelikle ağır iş yükü genelde erkek personelde oluyor eşitsiz çalışma ve aynı maaş alma gibi iki koşulda noterden ihtar çekip iş akdini sonlandırdıgimizda iş mahkemesinde kıdem ve ihbar tazminatı alma durumumuz var mi

  1. Bahsini etttiğiniz nedenler haklı fesih sebebidir. Noterden ihtar çekerek işi bırakabilirsiniz elbette. Ancak bu olay işten çıkarma değildir o sebeple ihbar hakkınız yok. Haklı fesih yapacağınız için kıdem tazminatı hakkınız var. Her şart altında bu tarz şirketler anlaşma yoluna gitmediği için dava açmanız gerekecektir. Dava aşamasında da şahitleriniz delilleriniz olmak zorundadır. Bu hususu netleştirmeden süreci başlatmanızı tavsiye etmeyiz. Gaziantep ilinde iseniz tarafımıza ulaşabilirsiniz. Başka bir ilde iseniz bulunduğunuz ilden bir işçi avukatı ile görüşmenizde fayda var.

 7. Sureyya - Gaziantep avatarı
  Sureyya – Gaziantep

  Merhaba bende bisey sormak istiyorum eşim x marketde çalışıyor 4 yıl oldu ve eşime hep bi baskı var herseferinde yukselticez diyip hep başkalarını yükseltiler ve hep bir mağazadan başka bir mağazaya gittip durdu şimdi çalışdığı mağazada mağaza m.yardimcisi eşime agiza alinmicak şeyler söyleyip aralarında bir gerginlik söz konusu olmuş ve bölge sorumlusu durumdan haberdar ve eşimi başka mağazaya yükseltme vahatiye göreceklerini söyleşiler ve halan bisey yok eşim sıkıntı yaşadığı mağaza m.yardimciyla aynı yerde çalışıyor bu durumda ne yapabiliriz tazminamizi nasıl alabiliriz yardımcı olursanız sevinirim

  1. Baskı ve mobbing haklı fesih nedenidir. Bu sebeple iş akdini feshedebilir. Ancak tanıkları ve delilleri olmak zorundadır. Yükselteceğiz vaadine rağmen yükseltmemek işverenin yönetim yetkisi kapsamında değerlendirilebilir mahkeme tarafından. O sebeple yalnızca bu durumu haklı fesih nedeni yapmayın. Başka haklı fesih sebepleri varsa mutlaka onları da gerekçe gösterin. Gaziantep ilinde iseniz tarafımıza ulaşabilirsiniz. Başka bir ilde iseniz bulunduğunuz ilden bir işçi avukatı ile görüşmenizde fayda var.

 8. Ayşen - Gaziantep avatarı
  Ayşen – Gaziantep

  Merhaba market çalışanının 1,5yildir bayram tatillerinde calistigimda iznini o günü sonra izin olarak kullandiriyorlar markette parmak kaydı var işten cikicam fazla mesai ücreti vermiyorlar tazminat alabilir miyim bodro imzaliyoruz yalnız ama parmak kaydı da var

  1. Resmi tatil ve dini bayram çalışmaları yerine izin kullandırılamnaz, ek ücretinin ödenmesi gerekir. Hem bu durum hem de ödenmeyen mesailer nedeniyle haklı fesih yapabilirsiniz. Ancak dava açtığınızda bunları ispat etmeniz gerekir. Şahitler vb. deliller olmalı. Gaziantep ilinde iseniz tarafımıza ulaşabilirsiniz. Başka bir ilde iseniz bulunduğunuz ilden bir işçi avukatı ile görüşmenizde fayda var.

 9. Admin - Gaziantep avatarı
  Admin – Gaziantep

  Merhaba x markette 6 yıldır çalışıyorum fazla çalışma sürekli var hiç bir şekilde fazla çalışmaları kullanamıyorum ve puantaj sistemine fazla çalışmaları girdirmiyorlar sistemde çalışma ne gözüküyorsa onu girmelisin diyorlar girdiğimizde bölge sorumlusu onaylamıyor fazla çalışmalarımız sürekli 6 ayda bir siliniyor şu an 300 saat kayıtlı fazla çalışmam var sistemde ve silinenlerinde görselleri var silindi ama ben izin kullanmadan silindi işi bırakmak istiyorum tazminatımı alabilir miyim

  1. Bahsini ettiğiniz puantajlara imza atmıyor iseniz sizi bağlamaz. Silinen görüntülerle beraber fazla çalışmalara ilişkin tanıklarınızı da ayarlayıp dava açabilirsiniz. Gaziantep ilinde iseniz tarafımıza ulaşabilirsiniz. Başka bir ilde iseniz bulunduğunuz ilden bir işçi avukatı ile görüşmenizde fayda var.

 10. Destan - Gaziantep avatarı
  Destan – Gaziantep

  Merhabalar bulunduğum markette yaklaşık 1senedir görev yapıyorum fazla mesailer (saati verilmeksizin) çalıştırılıyorum ayrıca eleman az olduğundan sürekli müşteriler tarafınfan tehdite uğruyorum skt si son günlü ürünler satılıyor şikayet edebilirmiyim.

  1. Belirttiğiniz nedenler haklı fesih nedenleridir, bu nedenle iş akdini fesih edip dava açabilirsiniz.Ancak şahitleriniz ve delilleriniz olmak zorundedır.Gaziantep ilinde iseniz tarafımıza ulaşabilirsiniz, başka bir ilde iseniz bulunduğunuz ilden bir işçi avukatı ile görüşmeinizde fayda var

 11. Merhaba ben üç yıldır market zincirinde çalıştım hakkım yiyildi mecbur kalarak çıkmak zorunda kaldım şimdi ise eşim 8 senedir markette çalışıyor mağazasını değiştirdi bölge sorumlusu, gittiği mağazada hep full çalışıyor iki defa raflar devrildi ve eşim müdür olduğu için izinli halinde bile işe çağırılıp mesai dışı çalıştırıldı pazarlama müdürü ve genel müdürü mağazaya geleceği zaman kimseye söylememesi için tehdit edildi sonrasında tadilat yapıldı gece çalıştı sabah 9 buçukta eve geldi tüm gece çalıştı bedavaya birde iki defa ürün yok diye hırsızlıkla suçlandı ve kendisinden savunma alındı sonrasında işin Aslı ortaya çıktı ve savunmasını yırtıp kimseye söylememesi gerektiğini söylediler kısacası mobing,mesai dışı çalıştırma ,hırsızlıkla itham ve son olarak yıldırmak için tekrar mağaza değişikliği yapıldı o kadar emek verdi elimizde kanıtlar ve kayıtlar bulunuyor şahitlerde tüm çalışanlar olur gerekirse Tanzimat alabilir miyiz nasıl bi yol izlemeliyiz.

  1. Avukat avatarı

   Belirttiğiniz sebepler nedeniyle tazminat hakkınız vardır ispatlayabildiğiniz sürece sorun olmaz.Belirttiğiniz nedenler haklı fesih nedenleridir, bu nedenle iş akdini fesih edip dava açabilirsiniz.Ancak şahitleriniz ve delilleriniz olmak zorundedır.Gaziantep ilinde iseniz tarafımıza ulaşabilirsiniz, başka bir ilde iseniz bulunduğunuz ilden bir işçi avukatı ile görüşmeinizde fayda var

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir