gaziantep ceza avukatı tutukluluk itiraz ağır ceza

DOLANDIRICILIK – GAZİANTEP CEZA AVUKATI

Güncelleme Tarihi:

kategori:

DOLANDIRICILIK (KENDİSİNE AİT OLMAYAN MALI KENDİSİNMİŞ GİBİ HAREKET EDEREK 3. KİŞİLERİ DOLANDIRMA EYLEMİ )

Dolandırıcılık suçu, TCK’ nun Özel Hükümler kitabının Kişilere Karşı Suçlar başlıklı ikinci kısmında Malvarlığına Karşı Suçlar başlıklı onuncu bölümün 157. maddesinde düzenlenmiştir. 157. maddeye göre; “hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası verilir

Dolandırıcılık, birini aldatarak mal veya parasını alma durumudur. Dolandırıcılık suçu, failin, hileli davranışlarla bir kimseyi aldatarak; aldatılan veya bir başkasının zararına olmak üzere, kendine veya üçüncü bir kişiye, malvarlığına ilişkin yarar sağlaması şeklinde tanımlanabilir. Bu suç, karmaşık ekonomik ilişkilerin ortaya çıkardığı, malvarlığına karşı işlenen suçların tipik örneğini oluşturur ve en sık işlenen suçlardan biridir.

ceza avukatı gaziantep ağır ceza

Ülke içerisinde geçimini gayri meşru yollardan yapan kişilerin , çetelerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Mal sahibi olmak isteyen kişileri dolandırarak , yaşamı boyunca tüm birikimini bir çırpıda heba etmektedirler. Bu şekilde hileli davranışlarla bir kimseyi aldatarak ve kendi lehine bir takım çıkarımlarda bulunan kişilere karşı gecikmeksizin yasal yollara başvurulması gerekmektedir.

Yukarıda anlatılan şekilde hileli davranışlara maruz kalan kişiler alanında uzman hukukçular vasıtasıyla yasal işlemleri başlattığında fail ağır yaptırımlara çarptırılmaktadır. Yukarıda anlatılan durumlara ilişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı Şu Şekildedir ;

Ceza Genel Kurulu 2013/15-226 E. , 2013/135 K.

Dolandırıcılık suçundan sanık S. Doğan’ın 5237 sayılı TCK’nun 157/1, 168/2, 52/2-4 ve 53. maddeleri uyarınca 6 ay hapis ve 2000 Lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına ve hak yoksunluğuna ilişkin, Antalya 8. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 23.10.2007 gün ve 1225-570 sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 15. Ceza Dairesince 10.12.2012 gün ve 17737-45158 sayı ile;

“…Sanığın, içerisinde kiracı olarak oturduğu müşteki H. Turhan’a ait evin satılık olduğuna dair gazeteye ilan verdiği, ilanın; ‘Acil, Sakarya Bulvarında, 1+1, yeni, 37.000 TL’ şeklinde olduğu, bu ilan üzerine kendisi ile pazarlık yapan müşteki M. Şen’le 37.000 TL’ye harici satış sözleşmesi yaptığı ve kendisinden 400 TL kaparo aldığı, bu şekilde kendisine ait olmayan ve herhangi bir yetkisi ve vekâleti olmayan evi kendisininmiş gibi göstererek müştekiye satıp menfaat temin etmek şeklinde gelişen eyleminin TCK 158/1-g maddesinde yazılı basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delilleri değerlendirmek görevinin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması” isabetsizliğinden bozulmasına karar verilmiştir.

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın