YARGITAY: LCD ZORUNLU EŞYA DEĞİL, HACZEDİLEBİLİR

Güncelleme Tarihi:

kategori:

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, “kurutma makinesi, LCD ve plazma televizyonu” gibi ev eşyalarının kapsamında olduğu gerekçesiyle haczine izin vermeyen yerel mahkemenin kararını bozdu. 

Haberlere konu olay şu şekilde gelişti: Alacağını tahsil edemeyen bir kişi, borçlunun evine haciz işlemi başlattı. Borçlunun evinde yapılan hacizde, alacaklı tarafından beş adet klima, iki adet masaüstü bilgisayar, iki adet televizyon ve birer adet bulaşık makinesi ve kurutma makinesinin haczedilmesi istenildi. Ancak bu talep, “Koltuk takımı, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, halı, plazma TV, kurutma makinesi” gibi ev eşyaları lüzumlu eşya olup, haczedilmeleri mümkün değil, diyen icra müdürünce reddedildi.

Yerel mahkeme, koltuk takımı, buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın, halı, LCD, kurutma makinesi gibi ev eşyalarının lüzumlu eşya olup, haczedilemeyeceği yönündeki icra müdürünün kararını yerinde buldu. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, zorunlu eşyalar saymadığı söz konusu malların haczine hükmetti.

Kararda, ilgili yasa gereğince para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan birinin haczedilemeyeceği belirtildi. Takip hukukunda, asıl olan borcun ödenmesi olup, alacaklının alacağına kavuşması için gerekli takip işlemleri yapılırken borçlunun ve birlikte yaşadığı diğer aile fertlerinin yaşamlarını sürdürebilmesi için zorunlu olan eşyaların haczedilmeyerek kendilerine bırakılması gerektiği vurgulandı. Emsal teşkil edecek kararla; haczi istenen aynı nitelikte olan eşyalardan birden fazla bulunması durumunda bunlardan değeri daha düşük, satılması ve muhafazası zor olanı borçluya bırakılacak, diğerleri haczedilebilecek.

Bu konu hakkındaki benzer makalelerimiz için tıklayın

Borçlu Olduğum İcra Dosyasında Ne Kadar Faiz İşler?