gaziantep ağır ceza avukatı

Basit Darptan Tutukluluk Mümkün mü? I Ceza Hukuku Avukatı

Güncelleme Tarihi:

kategori:

Basit Darptan Tutukluluk Mümkün mü?

Prof. Dr. Ersan Şen yazdı;

Yürürlükten kaldırılan Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu m.104/3’e göre;“Altı aya kadar hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren suçlarda sanık ancak, suçun toplumda infial uyandırması veya ikametgahı veya meskeninin bulunmaması veya kim olduğunu ispat edememesi halinde tutuklanabilir”.

Bu veya benzeri hüküm, yürürlükte olan Ceza Muhakemesi Kanunu’nda öngörülmemiş, bunun aksine CMK m.100/4’de “Sadece adli para cezasını gerektiren veya hapis cezasının üst sınırı iki yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama kararı verilemez.” hükmüne yer verilmiştir. Basit suçlarda tutuklama yasağı olup, yerinme adli kontrol uygulanması öngörülmüştür.

Bugün ise, vücut dokunulmazlığının basit yaralama ile ihlal edilmesini suç sayan Türk Ceza Kanunu m.86/2’de dört aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasından dolayı şüpheli veya sanıkların tutuklanmasının önünü açacak kuralın getirilmesinin amaçlandığını görmekteyiz ki; infial tutuklaması, kamuoyuna mal olmuş insanların basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek veya tıbbi müdahaleye dahi gerek olmadan iyileşebilecek şekilde kasten yaralanması durumunda tutuklama, tedbir veya tevbih tutuklaması olarak adlandırılabilecek bu tür bir tutukluluğun, tutukluluk sayısını artıracağı, keyfi ve eşitliği ihlal eden uygulamalara yol açabileceğini ifade etmek isteriz.

ceza avukatı gaziantep ağır ceza

Tutuklama tedbiri kişi hürriyeti ve güvenliği hakkına ağır bir müdahale teşkil ettiği, tutuklananındışında; ailesi ve yakınlarını da olumsuz etkilediği için, yalnızca ağır haksızlık içeriği olan bazı suçlar yönünden belirli koşulların varlığı halinde uygulanabilmelidir.

Suç istatistiklerine bakıldığında, en yaygın işlenen suçlardan birisi kasten insan yaralamadır. Her yıl çok sayıda kişi kasten insan yaralama suçu işlediği şüphesi ile yargılanmaktadır. Binlerce kişinin tutukluluk riski ile karşı karşıya kalması ve tutuklanması durumunda, bu kişilerin cezaevinden kurtulmaları için ciddi uğraşlar verilecek, belki de açık veya örtülü af yöntemlerinin kullanılması, en önemlisi de yeni yasal düzenleme talebi gündeme gelecektir.

Ayrıca, cezasının alt sınırı dört ay ve üst sınırı bir yıl olan, mevcut İnfaz Hukukuna göre cezaevine girmeleri mümkün olmayan insanların nasıl ve ne kadar süre tutulabilecekleri de ayrı bir sorundur ki, kanaatimizce bu açıdan da basit insan yaralama suçlarından dolayı tutukluluk tedbirinin tatbiki mümkün gözükmemektedir.

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın