Yıllık Ücretli İzin Kullandırılmaması Haklı Fesih Sebebi midir ?

yillik ucretli izin avukat gaziantep
Yıllık Ücretli İzin Kullandırılmaması Haklı Fesih Sebebi midir ?

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas: 2014/33090

Karar: 2016/4898

Tarih: 07.03.2016

✦ İHBAR TAZMİNATI

✦ HAKLI FESİH

✦ YILLIK ÜCRETLİ İZİN KULLANDIRILMAMASI

4857 – İŞ KANUNU / 17, 57 

Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti, yıllık izin ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı, davalıya ait işyerinde 09.09.2007 -30.11.2009 tarihleri arasında 2 yıl 2 ay 21 gün çalıştıktan sonra işten çıkarıldığını, başka yerlerde çalıştıktan sonra da sonra yine 01.10.2010-11.02.2011 tarihleri arasında 4 ay 10 gün sigortasız şekilde çalıştığını, yine 12.02.2011-17.02.2013 tarihleri arasında 2 yıl 5 gün sigortalı olarak çalıştığını iş akdinin davalı işveren tarafından feshedildiğini, haftanın 7 günü çalıştığını, kış ve yaz aylarında sabah 08.00 akşam 22.00 saatleri arasında çalıştığını,resmi bayramların tamamında,Ramazan Bayramının 3 günü ile Kurban Bayramı’nın 4. günü çalışma yapıldığını iddia ederek, kıdem ve ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, ulusal bayram-genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti, yıllık izin ücreti alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davacının düzensiz çalışmaları olduğunu, işten ayrılmalarının kendi isteğiyle ve işverenden habersiz olduğunu savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının işten haklı sebeple ayrıldığı gerekçesi ile kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti taleplerinin kabulüne, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, ulusal bayram-genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti taleplerinin reddine karar verilmiştir.

Kararı taraflar yasal süresi içinde temyiz etmiştir.

1-) Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-) Dosyadaki bilgi ve belgelerden; davacının iş akdinin davalı işveren tarafından haklı neden olmaksızın feshedildiği anlaşıldığından, ihbar tazminatı talebinin kabulü gerekirken mahkemece reddi hatalıdır.

3-) Kabule göre de davacının haklı fesih sebebi olarak dayanmadığı hususun mahkemece haklı fesih sebebi olarak kabul hatalıdır. Aynı zamanda yıllık ücretli izin kullandırılmamasının haklı fesih sebebi olması için uzun süre izin kullandırılmaması, işçinin izin kullanma başvurusunun işveren tarafından haklı bir neden olmadan reddedilmesi halinde mümkündür.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde ilgiliye iadesine, 07.03.2016 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

AVUKAT A TÜMBAŞ

Avukatlık / Danışmanlık

 Gaziantep Barosu

İş ve İşçi Davaları Avukatı

(Kıdem, ihbar, yıllık izin, maaş alacaklar ile Hizmet tespiti davaları)

İletişim İçin:

https://alitumbas.av.tr/gaziantep-avukat-adres

 

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?