Ali Tumbas sosyal medya intagram avukat gaziantep 1

Yeni Sosyal Medya Kanunu

Yeni Sosyal Medya Kanunu

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile sosyal medya sağlayıcıları ile ilgi birtakım değişiklikler getirilmiştir.

Yeni Getirilen Sosyal Ağ Sağlayıcısı Nedir?

Yeni düzenleme ile kanuna Sosyal Ağ Sağlayıcısı tanımı eklenmiştir. Buna göre sosyal ağ sağlayıcısı; Sosyal etkileşim amacıyla kullanıcıların internet ortamında metin, görüntü, ses, konum gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkân sağlayan gerçek veya tüzel kişiler olarak tanımlanmıştır.

Yer Sağlayıcılarına Uygulanacak İdari Para Cezaları Nasıl Arttırılmıştır?

Kanunda  Yer sağlayıcı ifadesi; Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişileri tanımlamaktadır. Yer sağlayıcı, yer sağladığı içeriğin hukuka aykırı olduğunun bildirilmesi akabinde bu içeriği yayından çıkarmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen yer sağlayıcıya 10.000 Türk Lirası ile 100.000 Türk Lirası arasında idari para cezası uygulanırken bu idari para cezası 1.000.000 Türk Lirası ile 10.000.000 Türk Lirası arasında olacak şekilde olarak arttırılmıştır.

Erişimin Engellenmesi Kararının Yanı Sıra İçeriğin Çıkarılması Yaptırımı Nedir?

Düzenlemeden önce internet ortamında bulunan yayınların hukuka aykırı olmaları halinde mahkemece sadece erişimin engellenmesine karar veriliyordu. Yapılan yeni düzenleme ile artık yargı makamlarınca internet ortamında bulunan bir yayının hukuka aykırı bulunması halinde sadece hukuka aykırı kısma yönelik içeriğin çıkarılması kararı da verebilecektir.

İnternet Ortamındaki İçerik Nedeniyle Kişilik Hakları İhlal Edilenler İçeriğin Çıkarılmasını Talep Edebilirler mi ? 

Düzenlemeden önce internet ortamındaki içerik nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenler kurum, kuruluş, içerik sağlayıcı veya yer sağlayıcısına başvurarak ilgili içeriğin erişiminin engellenmesini talep edebiliyorlardı. Bu yeni düzenleme ile kişilere ilgili içerikte yer alan hukuka aykırı kısmın içerikten çıkartılmasını talep etme hakkı verilmiştir.

Ayrıca yeni düzenleme ile buna ek olarak, İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talep etmesi durumunda hakim tarafından, başvurucunun adının karara konu internet adresleri ile ilişkilendirilmemesine karar verilebileceği ve Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından hangi arama motorlarına bildirim yapılacağının gösterileceği düzenlenmiştir.

Ek olarak birlik tarafından gönderilen erişimin engellenmesi veya içeriğin çıkarılması kararının gereğinin en geç dört saat içinde ilgili içerik ve yer sağlayıcıları tarafından yerine getirileceği düzenlenmiştir.

Ali Tümbaş sosyal medya erişimin engellenmesi

GÜNLÜK ERİŞİMİ BİR MİLYONDAN FAZLA OLAN SOSYAL AĞ SAĞLAYICILARINA YÖNELİK GETİRİLEN DÜZENLEMELER

Temsilci Bulundurma Zorunluluğu Nedir?

Yeni düzenleme ile Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının kanun kapsamında yapılacak başvuruları cevaplandırması ve yükümlülükleri yerine getirmesi için yetkili en az bir kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirleme zorunluluğu getirilmiştir. Bu kişinin gerçek kişi olması halinde Türk vatandaşı olması zorunludur.

Temsilci Bulundurmamanın Yaptırımı Nedir?

Temsilci belirleme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde kurum tarafından bildirimde bulunulacaktır. Bildirimden itibaren otuz gün içerisinde yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde on milyon Türk Lirası idari para cezası verilir.

İdari para cezasının tebliğinden itibaren otuz gün içerisinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde otuz milyon Türk Lirası daha idari para cezası verilir.

İkinci verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde ilgili sosyal ağ sağlayıcısına yeni reklam verilmesinin yasaklanmasına ve bu nedenle oluşan para transferinin engellenmesi cezası verilir.

Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren üç ay içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde sosyal ağ sağlayıcısının internet trafiği bant genişliğinin yüzde elli oranında daraltılması için sulh ceza hâkimliğine başvurulabilecektir.

Bu başvurunun kabulü halinde kararın uygulanmasından itibaren otuz gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde sosyal ağ sağlayıcısının internet trafik bant genişliğinin yüzde doksan oranına kadar daraltılması için sulh ceza hâkimliğine başvurulabilecektir.

Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünün yerine getirilmesi halinde verilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil edilir, reklam yasağı kaldırılır ve hâkim kararları kendiliğinden hükümsüz kalır.

Twitter / İnstagram/ Facebook Gibi Platformlardaki Bir İçerik Nedeniyle Hakkı İhlal Edilenler Bu Platforma Başvurabilir Mi ?

Yeni düzenleme ile Türkiye’de günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına internetteki bir içerik nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerce yapılacak başvurulara en geç 48 saat içerisinde olumlu veya olumsuz cevap verme yükümlülüğü yüklenmiştir.

Başvuruya Cevap Verilmemesinin Yaptırımı Nedir?

Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ servis sağlayıcılarına beş milyon Türk Lirası idari para cezası verilebilecektir. Bu yükümlülüğe ilişkin hazırlıklar kanun yayımlandığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde tamamlanacaktır. Bununla birlikte sosyal ağ servis sağlayıcıları altı aylık dönemlerle bu başvurular hakkında kuruma bilgi vermekle yükümlü tutulmuşlardır. İlk rapor 2021 yılı Ocak ayında bildirilecektir. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen sosyal ağ servis sağlayıcılarına ise on milyon Türk Lirası idari para cezası verilebilecektir

Türkiye’deki Kullanıcıların Kişisel Verileri Nerede Saklanacak?

Yeni düzenleme ile Türkiye’de günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına Türkiye’deki kullanıcılarının verilerini Türkiye’de barındırma yükümlülüğü yüklenmiştir.

Hukuka Aykırı İçerik Nedeniyle Oluşan Zarar İçin Tazminat Talep Edilebilir Mi?

Hukuka aykırılığı hâkim veya mahkeme kararı ile tespit edilen içeriğin sosyal ağ sağlayıcısına bildirilmesi durumunda, bildirime rağmen 24 saat içinde gerekli önlemi almayan sosyal ağ sağlayıcısı doğan zararın tazmin edilmesinden sorumlu tutulmuştur. Bunun için içerik sağlayıcının sorumluluğuna gidilmesi veya içerik sağlayıcıya dava açılması şartı aranmamaktadır.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?