UYUŞTURUCU SUÇLARINDA BERAAT VERİLMESİ GEREKİR İKEN DÜŞME KARARI VERİLMESİ

UYUŞTURUCU SUÇLARINDA BERAAT VERİLMESİ GEREKİR İKEN DÜŞME KARARI VERİLMESİ 

Konya

Bölge Adliye Mahkemesi

3. Ceza Dairesi

Esas : 2020/394

Karar : 2020/359

Karar Tarihi : 03/02/2020 

Dairemizce dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda;

Sanık hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açıldığı, yerel mahkeme tarafından eylemin ticaret değil uyuşturucu madde kullanmak amacıyla bulundurma suçunu oluşturduğu kabul edilerek kullanmadan da ayrı soruşturma yürütülerek Konya 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2019/521 Esas sayılı dosyasında kamu davası açıldığı ve karara bağlandığı gerekçesiyle açılmış dava nedeniyle CMK’nın 223/7 maddesi gereğince kamu davasının reddine karar verilmiş ise de;

Sanığın sübut bulan kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan ayrıca soruşturma yapılarak kamu davası açıldığı ve karara bağlandığı göz önüne alınarak sanığın sübut bulmayan uyuşturucu madde ticareti suçundan beraatine karar verilmesi gerektiği gözetilmeksizin yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi,

Ceza Gaziantep Avukat Ali Tumbas 13 1

Kanuna aykırı, sanık müdafiinin istinaf itirazları bu nedenle yerinde olduğundan HÜKMÜN BOZULMASINA, CMK’nın 280/1-a ve 303/1-a maddeleri uyarınca bu aykırılığın yeniden yargılama yapılmaksızın düzeltilmesi mümkün bulunduğundan; 

1-Sanık Ali S. hakkında üzerine atılı uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan açılan kamu davasında sanığa yüklenen suçu işlediğinin sabit olmaması sebebiyle CMK 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE, 

2-Beraat eden sanığın tutuklu kaldığı süre yönünden CMK’nun 141 ve 142 maddeleri uyarınca kararın kesinleştiğinin kendilerine tebliğ edildiği veya kararın kesinleştiğini öğrendiği tarihten itibaren 3 ay, her halukarda kesinleşmenin üzerinden 1 yıl geçinceye kadar ikametine en yakın Ağır Ceza Mahkemesinde tazminat davası açma hakkının bulunduğunun bildirilmesine,

3-Sanığın kendisini vekil ile temsil ettirdiği anlaşıldığından, hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümlerine göre 6810 TL vekalet ücretinin hazineden alınarak sanığa verilmesine,

4-Konya C. Başsavcılığı’nın  21/05/2019 tarih, 2019/5350 emanet numarası ile adli emanete alınan; “Ankara KPL Müdürlüğü’nün mührü ile mühürlü bez torba içerisinde 37,5 gram ağırlığında eroin ” uyuşturucu maddenin ve Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nün 08/05/2019 tarihli ANK-KİM-19-04006 sayılı uzmanlık raporu ile alınan şahit numunelerin karar kesinleştiğinde TCK 54/1-4 Maddesi gereğince MÜSADERESİNE,

5-Yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına, 

HÜKMÜN DÜZELTİLEREK İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİNE,

CMK’nın 291/1-2. maddeleri uyarınca, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde dairemize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt kâtibine beyanda bulunmak ya da bir başka İlk Derece Ceza Mahkemesi veya Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle, Yargıtay (TEMYİZ) yolu açık olmak üzere, 03/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

1/5 - (1 Oy Kullanıldı)

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?