gaziantep işçi avukatı ve boşanma avukatı

Ücretsiz Boşanma Davası Nasıl Açılır ?

Boşanma, ortak hayatın sonlandırılması için, geçerli olan resmi işlemlerdir. Boşanma kendi içerisinde 3 gruba ayrılır. Bunlar; Anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ve eylemli ayrılık sebebiyle boşanma davasıdır. Dava türünün nasıl olacağına; tarafların evlilik süresi, ayrı kalma süresi ve aralarındaki uzlaşma konuları değerlendirildikten sonra karar verilir.

Boşanma davaları ücretleri konusunda, Baro her yıl düzenleme yapar. Bu düzenleme çerçevesinde avukatlar ücret belirlemesi yapar. Baronun belirlemiş olduğu en alt ve en üst ücret seviyesi aralığında, ücret belirlenmesi gerekir. Avukatın daha az ya da daha fazla ücret talep etmesi, haksız rekabet oluşturacağı için yasak olan bir durumdur.

Kişiler kendi tercihleri doğrultusunda avukatla ya da avukatsız şekilde boşanma davası süreci ilerletebilirler. Kanun koyucu bu konuda hakkında kısıtlama getirmemiştir. Fakat süreci avukat eşliğinde ilerletmek, her zaman hakların korunması açısından avantaj sağlayan bir durumdur.

Ücretsiz boşanma davası ilerletmek isteyen kişilerde; Baronun ücretsiz atamasını yaptığı, vekil avukatlarla çalışma ilerletebilirler. Adliye aracılığı ile yapılabilecek bu başvuruda, kişinin maddi gelirinin hiç ya da çok az olması ve bu durumun kanıtlanabilir olması gerekir.

BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR

Boşanma davasının açılabilmesi için, ilk olarak davanın hangi şekilde açılacağı belirlenmelidir. Sonrasında resmi işlemler başlatılmalıdır. Maddeler halinde açıklayacak olursak;

  • Anlaşmalı boşanma davasının açılma şekli: Bu dava türünde tarafların evliliği 1 yıl sürmüş olmalıdır. Ayrıca boşanmanın maddi ve manevi bütün sonuçlarında uzlaşma sağlamış olmaları gerekir. Bunun sonrasında taraflar arasında anlaşma yapılan maddeleri belgeleyecek şekilde, anlaşmalı boşanma protokolü yapılır ve imzalanır. Son olarak da, anlaşmalı boşanma dilekçesi düzenlenir ve resmi işlemler başlatılır. Resmi işlemler harç ödemesi, dosya düzenlemesi ve diğerleri şeklindedir. İşlemler adliyeden yapılır.
  • Çekişmeli boşanma davasının açılma şekli: İlk olarak kanun koyucunun da belirlemiş olduğu, boşanmayı gerektiren sebepler belirlenir. Bu doğrultuda, çekişmeli boşanma davası dilekçesi oluşturulur. Dava dilekçesi çok önemli olmaktadır. Çünkü hâkime sunulacak ilk yazılı belge dilekçedir ve olayların tamamen anlatılması bu şekilde başlar. Dilekçe yazılım işleminin sonrasında, adliyede yapılması gereken; Dosya düzenlenmesi, harç ödemesi vb. işlemler yapılır.
  • Ücretsiz boşanma davası ilerletmek isteyen kişiler, bütün bu işlemleri kendileri yapabilir veya Baro tarafından ataması yapılan vekil avukat bu işlemleri yapabilir.
boşanma ve ceza avukatı gaziantep
Ücretsiz Boşanma Davası Nasıl Açılır ? 4

BOŞANMA DAVASI DİLEKÇESİ

Boşanma davalarında mutlaka yapılması gereken işlemlerden biri de, boşanma dilekçesi düzenlenmesidir. Dilekçe, mahkemeye sunulan ilk yazılı evraktır ve hâkim konuyu bu şekilde öğrenir. Bu nedenle de, dikkatli hazırlanması gereken bir unsurdur.

Anlaşmalı boşanma davasının prokotokolü hazırlanırken, maddi ve manevi olarak bütün talepler ve istekler açık şekilde bu içerikte yer almalıdır. Çekişmeli boşanma davası dilekçesinde de; Yaşanılan vakıalar, deliller, şahitler, Yargıtay kararları vb. diğer bütün unsurlar dilekçe içeriğinde yer almalıdır.

Anlaşmalı mı olacak yoksa çekişmeli mi?

Evliliğin sona erebilmesi için açılacak boşanma davasında iki ayrı yol mevcuttur. Bunlardan birincisi anlaşmalı boşanma davası, ikincisi ise çekişmeli boşanma davasıdır. Eşler, durumlarına göre bu iki durumdan birine karar vererek boşanma davasını açabilirler.

Boşanma Davası Başvurusunun Yapılması

Boşanma davasının anlaşmalı mı yoksa çekişmeli mi olacağına karar verdikten sonra, boşanma dava dilekçesi üç nüsha halinde hazırlanır. Bu nüshalardan biri davacıda kalır, ikincisi mahkemeye verilir, üçüncüsü ise karşı tarafa tebliğe çıkarılır.

Anlaşmalı boşanma için hazırlanacak dava dilekçesi, çekişmeli boşanma için hazırlanması gereken dava dilekçesinden çok daha kolaydır.

Duruşmaya Girilmesi

Anlaşmalı boşanmada, tarafların mutlaka mahkemeye gelip hakim önüne çıkmaları ve hiçbir baskı altında kalmadan, tehdit, hata, hile olmadan boşanmak istediklerine dair iradelerini belirtmeleri gerekir.

Çekişmeli boşanmada ise böyle bir zorunluluk yoktur. Tarafların avukatlarının bulunması halinde avukatlar davayı, taraflar adına takip edecektir.

Boşanma davalarında, taraflar hakim karşısına çıktıklarında davacı olan taraf (kadın ya da erkek değil davayı açan taraf) hakimin sağ kolunun tarafında durur. Davalı taraf ise hakimin sol kolu tarafına geçer. Tarafların varsa avukatları da hemen yanlarında yer alır.

Boşanma davası nasıl açılır?

Anlaşmalı boşanma davaları genellikle, ilk duruşmada tarafların beyanlarının alınması ile sona erer; çok nadiren ikinci bir celseye ertelendiğine tanık oluruz. Tarafların anlaştıkları kimi konularda hazırladıkları protokolün mahkemece kabul edilmemesi halinde, taraflara protokolü yeniden düzenlemeleri ya da duruşmada ortaya çıkan anlaşmazlıkların giderilmesi için süre verilerek duruşma ertelenir.

Çekişmeli boşanma davasında ise, ilk duruşma ön inceleme duruşmasıdır. Ön inceleme duruşmasında tarafların dilekçeleri ve talepleri özetlenir; eksik delillerinin sunulması istenir ve varsa tanıklarının, getirtilecek delillerinin ilgili yerlerden getirtilmesi için müzekkere yazılmasına karar verilerek tahkikat aşamasına geçilir. Tahkikat aşaması delillerin toplandığı aşamadır.

Tanıkların dinlenilmesinin ve delillerin toplanmasının tamamlanmasından sonra sözlü yargılamaya geçilir; sözlü yargılama yerine taraflar esas hakkında beyanlarını bir dilekçe ile mahkemeye sunabilirler. Bu son duruşma ile mahkeme boşanmaya ilişkin talepler hakkındaki kararını açıklar. Bu, duruşmada açıklanan karara kısa karar adı verilir.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?