Uçağın geç kalkması tazminat gerektirir mi

Uçağın geç kalkması tazminat gerektirir mi

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2015/12989

K. 2015/12358

T. 23.11.2015

• UÇAĞIN GEÇ KALKMASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacıların Belirtilen Saat ve Program Dahilinde İtalya’ya Uçamamalarının Esas Sebebinin Hava Muhalefeti Nedeniyle Aktarma Yapılacak Uçağa Yetişilememesi Olduğu – Daha Sonraki Uçağın Teknik Arızası Nedeniyle Uçuşun Rötarlı Gerçekleştiği/Her Ne Kadar Teknik Arıza Durumlarında Davalı Şirketin Sorumluluğu Söz Konusu Olsa da Gecikmenin Esas Nedeninin Hava Koşullarından Kaynaklandığından Davanın Reddedilmesi Gerektiği )

• KALKAN UÇAĞIN SİS NEDENİYLE İNİŞ YAPAMAMASI VE AKTARMA YAPILAMAMASI ( Tazminat Talebi/Davacıların Belirtilen Saat ve Program Dahilinde İtalya’ya Uçamamalarının Esas Sebebinin Hava Muhalefeti Nedeniyle Aktarma Yapılacak Uçağa Yetişilememesi Olduğu – Daha Sonraki Uçağın Teknik Arızası Nedeniyle Uçuşun Rötarlı Gerçekleştiği/Teknik Arıza Durumlarında Davalı Şirketin Sorumluluğu Söz Konusu Olsa da Gecikmenin Esas Nedeninin Hava Koşullarından Kaynaklandığından Davanın Reddedileceği )

• HAVA KOŞULLARINDAN KAYNAKLANAN SEBEPLERLE UÇAĞIN İNİŞ YAPAMAMASI ( Tazminat Talebi Davacıların Belirtilen Saat ve Program Dahilinde İtalya’ya Uçamamalarının Esas Sebebinin Hava Muhalefeti Nedeniyle Aktarma Yapılacak Uçağa Yetişilememesi Olduğu – Daha Sonraki Uçağın Teknik Arızası Nedeniyle Uçuşun Rötarlı Gerçekleştiği/Teknik Arıza Durumlarında Davalı Şirketin Sorumluluğu Söz Konusu Olsa da Gecikmenin Esas Nedeninin Hava Koşullarından Kaynaklandığından Davanın Reddedilmesi Gerektiği )6098/m. 49, 56

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 37 1
Uçağın geç kalkması tazminat gerektirir mi 4

ÖZET : Davacılar, davalı şirketten uçak bileti satın aldıklarını, yola çıkan uçağın yoğun sis nedeniyle iniş yapamayıp döndüğünü, bir süre bekleyip hareket ettikten sonra da aktarma yapılacak uçağa yetişemediklerini, davalı tarafından sağlanan diğer bir uçağın ise çıkan teknik arıza nedeniyle sefere konmadığını, hava alanında uzun süre bekledikten sonra davalı tarafından temin edilen başka bir firmaya ait uçakla ile İtalya’ya uçtuklarını, sabah saatlerinde Roma’ya varmış olacaklarını planlamaları nedeniyle seyahat acentesine yarım günlük şehir turu ve hava alanı otel arası transfer bedeli olarak ödenen bedel ile hava alanında bekleme sırasında davalı şirket elemanlarının ilgisizliği nedeniyle manevi yönden zarara uğradıklarını iddia etmişlerdir.

Davacıların belirtilen saat ve program dahilinde İstanbul’dan İtalya’ya uçamamalarının esas sebebinin hava muhalefeti nedeniyle aktarma yapılacak uçağa yetişilememesi olduğu, daha sonraki uçağın teknik arızası nedeniyle uçuşun rötarlı gerçekleştiği, her ne kadar teknik arıza durumlarında davalı şirketin sorumluluğu söz konusu olsa da gecikmenin esas nedeninin hava koşullarından kaynaklandığı, sonraki uçaktaki teknik arızanın doğrudan gecikmenin sebebi olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasında görülen davada Bakırköy 5. Sulh Hukuk Mahkemesi’nce verilen 18/02/2010 tarih ve 2007/939-2010/119 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacılar vekili; müvekkillerinin aile dostlarıyla turistik amaçlı Roma gezisi yapmak için davalı Şirket’ten uçak bileti satın aldıklarını, bu nedenle 07.04.2007 tarihinde saat 06:00’da İzmir’den hareketle saat 07:00’da İstanbul’a, buradan da 09:20 uçağıyla hareket edip saat 10:40’da İtalya’ya varmayı planladıklarını, müvekkillerinin İzmir’den yola çıktığı uçağın yoğun sis nedeniyle İstanbul’a inemeyip tekrar İzmir’e döndüğünü, bir süre bekleyip hava şartları düzelince tekrar İstanbul’a hareket ettiklerini, ancak İstanbul’dan Roma’ya aktarma yapılacak uçağa yetişemediklerini, davalı tarafından sağlanan diğer bir uçağın ise çıkan teknik arıza nedeniyle sefere konmadığını, müvekkillerinin hava alanında uzun süre bekledikten sonra davalı tarafından temin edilen başka bir firmaya ait uçakla ile saat 17:00’da İtalya’ya uçtuklarını, müvekkillerinin sabah saatlerinde Roma’ya varmış olacaklarını planlamaları nedeniyle seyahat acentesine yarım günlük şehir turu ve hava alanı otel arası transfer bedeli olarak 250,00 Euro ( 450,00 TL ) ödediklerini, davalı şirketin neden olduğu gecikme nedeniyle bundan mahrum kaldıklarını, ayrıca hava alanında bekleme sırasında davalı şirket elemanlarının ilgisizliği nedeniyle manevi yönden zarara uğradıklarını, ileri sürerek fazlaya dair haklar saklı kalmak kaydıyla her bir müvekkili için ayrı ayrı 450,00 TL maddi, 1.500,00 TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 17 1
Uçağın geç kalkması tazminat gerektirir mi 5

Davalı vekili; olay günü davacıların İzmir-İstanbul seferini yaptıkları uçağın yoğun sis nedeniyle hava alanına iniş yapamayıp geri döndüğünü, davacıların tekrardan İstanbul’a taşındıkları sırada İstanbul-Roma aktarmasının yapılacağı uçağa yetişemediklerini, ilave olarak konan TK1863 sefer sayılı uçağın da teknik arıza dolayısıyla uçamaması nedeniyle davacıların hava alanında bir müddet beklediğini, müvekkilince başka bir firmaya ait uçakla saat 17:35’de davacıların Roma’ya uçuşunun sağlandığını, belirtilen bu olaylar nedeniyle müvekkiline atfedilecek kusur bulunmadığını, gecikmenin esasen hava şartlarından kaynaklandığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre; davacıların belirtilen saat ve program dahilinde İstanbul’dan İtalya’ya uçamamalarının esas sebebinin hava muhalefeti nedeniyle aktarma yapılacak uçağa yetişilememesi olduğu, daha sonraki uçağın teknik arızası nedeniyle uçuşun rötarlı gerçekleştiği, her ne kadar teknik arıza durumlarında davalı şirketin sorumluluğu söz konusu olsa da gecikmenin esas nedeninin hava koşullarından kaynaklandığı, sonraki uçaktaki teknik arızanın doğrudan gecikmenin sebebi olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 24 1
Uçağın geç kalkması tazminat gerektirir mi 6

Kararı, davacılar vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacılar vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacılar vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 2,50 TL temyiz ilam harcının temyiz edenlerden alınmasına, 23.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?