Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 17 1

Türkiye Türk Vatandaşlık Hakkı Nasıl Kazanılır Suriye Vatandaşlığı Gibi Gaziantep Avukat Ali Tümbaş

Yetkili Makam Kararı ile Türk Vatandaşlığı Kazanma

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı, Kanunda belirtilen şartları taşıması halinde yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir. Ancak, aranan şartları taşımak vatandaşlığın kazanılmasında kişiye mutlak bir hak sağlamaz.

Başvuru için gerekli şartlar:

  • Kendi millî kanununa, vatansız ise Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak
  • Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet etmek
  • Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile teyit etmek
  • Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak
  • İyi ahlak sahibi olmak
  • Yeteri kadar Türkçe konuşabilmek
  • Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak
  • Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak
  • Bu kazanmaya genel yolla Türk vatandaşlığı kazanma da denir.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanma

Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek hali bulunmayan ve aşağıdaki şartlardan birini taşıyan yabancılar Türk vatandaşlığını kazanır. Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanma şartları:

En az 500.000 ABD doları veya karşılığı döviz ya da Türk lirası tutarında sabit sermaye yatırımı getiren yabancılar veya
Satın alma tarihinden itibaren üç yıl içinde satmamak şartıyla, en az 250.000 ABD doları veya karşılığı döviz ya da değerinde taşınmaz mal satın almış olanlar veya satış vaadi sözleşmesi imzalayanlar
Türk bankalarına, üç yıl süreyle çekilmemesi şartıyla asgari 500.000 ABD doları yatıranlar veya devlet borçlanma aracı alanlar
En az 500.000 ABD doları veya karşılığı döviz ya da Türk lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonuyla katılma payı satın alanlar
En az 50 kişilik istihdam sağlayanlar
Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır diyorsanız yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanma durumundan yararlanabilirsiniz.

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 49 1
Türkiye Türk Vatandaşlık Hakkı Nasıl Kazanılır Suriye Vatandaşlığı Gibi Gaziantep Avukat Ali Tümbaş 5

Suriyelilerin Vatandaşlık Kazanma Durumu

2011 yılından bu yana komşu ülke Suriye’de varlığını sürdüren iç savaş, Suriye Vatandaşlarının kitlesel olarak göçüne yol açmış ve bu durum ülkemizde pek çok yabancıya ev sahipliği yapma sonucunu doğurmuştur. Söz konusu kitlesel göç hareketi; ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel anlamda pek çok değişikliğin doğmasına neden olmuştur.

Uzun yıllar ülkemizde kalan Suriyeli göçenlerin hukuksal statüsü, vatandaşlık kazanıp kazanamayacağı; Türkiye topraklarında doğan çocukların vatandaş olup olamayacağı gibi hususlar tartışılmaktadır. Biz bu yazımızda Suriyeli göçenlerin hukuki statüsü bağlamında, Türk Vatandaşlığı alabilme şartlarını değerlendireceğiz.

Suriyeli Göçenlerin Hukuksal Konumu

Her şeyden önce bir olguya uygulanacak olan hukuk kurallarının saptanabilmesi için söz konusu olgunun hukuksal statüsü belirlenmesi, hukuki nitelendirmesinin yapılması elzemdir. Bu nedenle her şeyden önce Suriyeli göçenlerin hukuken nasıl nitelendirildiğini ortaya koymak gerekir.

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun (YUKK) 91. maddesi ve Geçici Koruma

Yönetmeliğinin Geçici 1. maddesi gereği, kitlesel olarak ülkemize gelmiş olan Suriyelilerin hukuki statüsü “geçici koruma statüsü” olarak kabul edilmektedir. Geçici koruma statü; “mültecilik”, “şartlı mültecilik”, “ikincil koruma” statülerinden farklı değerlendirilmektedir. Bu nedenle Suriyelilerin hukuken mülteci olduğunu kabul etmek mümkün değildir.

5543 Sayılı İskan Kanunu‘nun 3. maddesi gereği, yalnızca Türk soyundan gelenler ve Türk kültürüne bağlı olanlar “göçmen” olarak kabul edildiği için, Suriye’den göçenlerin göçmen olarak kabul edilmesi mümkün değildir.

Suriyelilerin Vatandaşlık Başvurusunda Bulunması Mümkün Müdür?

Türk Vatandaşlığının Kazanılması başlıklı yazımızda, genel olarak idari mercilere başvuru yapmak suretiyle Türk Vatandaşlığının kazanılma şartlarını değerlendirmiştik. Söz konusu şartların incelenmesiyle, geçici koruma statüsüne haiz Suriyeli birinin Türk vatandaşlığına başvuru yaparak vatandaşlığı kazanması mümkün görünebilir. Ancak bu husus kamu düzeni ve kültürel açıdan olumsuz sonuçlar doğurabileceğinden,

Geçici Koruma Yönetmeliği’nin 25. maddesi gereği, geçici koruma statüsündeki Suriyelilere vatandaşlık başvurusu yapma hakkı doğrudan sağlanmaz. Bununla birlikte farklı hukuki statülerin varlığı halinde, Suriyelilerin vatandaşlık başvurusunda bulunmaları mümkün olabilmektedir. Yazımızın devamında bu hususa ilişkin açıklık getireceğiz.

Is Hukuku Gaziantep Avukat Ali Tumbas 7 1
Türkiye Türk Vatandaşlık Hakkı Nasıl Kazanılır Suriye Vatandaşlığı Gibi Gaziantep Avukat Ali Tümbaş 6

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Kanuna göre evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı kazanmak mümkündür. Bir Türk vatandaşı ile 3 yıl boyunca evli olanlar vatandaşlık başvurusu yapabilirler. Başvuru ilgili makamca değerlendirilir ve uygun görülürse kabul edilir.

Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı kazanması için yabancıda aranan şartlar şunlardır:

Bir Türk vatandaşı ile en az 3 yıldır evli olmak.
Aile birliği içinde yaşamak.
Evlilik ilişkisi ile bağdaşmayacak bir eylemde bulunmamak.
Kamu düzenini bozacak ya da milli güvenliği tehdit edecek bir duruma sahip olmamak.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Yeni düzenlemeyle yabancı yatırımcıların Türk vatandaşlığı kazanması oldukça kolaylaştırılmıştır.

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanmanın yolları şunlardır:

En az 500.000 USD tutarında sabit sermaye yatırımı yapmak.
En az 50 kişilik istihdam oluşturmak.
En az 250.000 USD tutarında tapuda 3 yıl satılmaz şerhi koydurarak gayrimenkul satın almak.
En az 500.000 USD tutarında mevduatı 3 yıl tutmak şartıyla Türkiye’deki bankalara yatırmak.
En az 500.000 USD tutarında 3 yıl tutmak şartıyla devlet borçlanma araçlarını satın almak.
En az 500.000 USD tutarında 3 yıl elinde tutmak şartıyla gayrimenkul yatırım fonu katılma payı girişim sermayesi yatırım fonu katılım payı satın almak.
Yatırımcının seçtiği yola göre uygunluk belgesi alması gereken makamlarda değişmektedir. Ayrıca diğer yollarla vatandaşlık kazanmaya göre farklı prosedürler işlemektedir. Bu nedenlerle yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen kişilerin bir avukat aracılığı ile işlemlerini yapması tavsiye edilir.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?