Trafik Kazalarıyla İlgilenen Avukatlar

Trafik Kazası Tazminatı Nedir Ve Nasıl Alınır ?

Ülkemizde her yıl binlerce trafik kazası meydana gelmekte ve bunların bir kısmında insanlar yaralanırken bir kısmında ise hayatlarını kaybetmektedir. Trafik kazası tazminatı, en az bir tane motorlu aracın karıştığı kazalarda meydana gelen mağduriyetlerin giderilmesi için verilir. Bunun için yaşanan kazada ölüm, yaralanma ya da üçüncü kişilere ait arazi, ev, araba gibi varlıkların zarar görmesi durumlarından en az birisinin yaşanması gerekiyor. Eğer böyle bir durum var ise kazada mağdur olan taraf, mağduriyete sebep olanlara karşı tazminat davası açabilir. Trafik kazası tazminatı ya da daha genel bir ifade ile kaza tazminatı için yapılacak tanımlama bu şekildedir.

Trafik kazası nedeniyle açılacak olan tazminat davasının temeli kazanın haksız bir fiil olmasına dayanmaktadır. Haksız fiilin ise zamanaşımı, tazminat miktarı ve mahkemenin yetkisi gibi bir takım farklı sonuçları bulunmaktadır.

Trafik Kazası Tazminatı İçin Zamanaşımı Süresi Var Mıdır?

Trafik kazası yaşayarak mağdur olan kişilerin açacakları tazminat davası için bir zamanaşımı bulunmaktadır. Bunun için dava açılmadan önce bu sürenin ne zaman dolacağının bilinmesi çok önemlidir. Trafik kazası tazminatı alabilmek için açılacak olan davada süre kazanın yapıldığı gün başlar. İlgili mevzuatta iki farklı zamanaşımı durumu vardır ve bunlardan hangisi mağdurun lehine ise o uygulanmaktadır.

Tazminat Davası Zamanaşımı Süresi:

Trafik kazası nedeniyle mağdur olan kişi ya da kişiler, buna sebep olanları öğrenmelerin itibaren 2 yıl içerisinde dava açma hakkına sahiptir. Bu 2 yıllık sürede dava açılmamış ise dava açma hakkı kaybedilmiş olacaktır. Ayrıca fail ve zararın öğrenilmesi için de 10 yıllık süre bulunmaktadır. Bunların genel itibari ile kazada mağdur olanların lehine olduğu söylenebilir.

Ceza Davası Zamanaşımı Süresi:

Trafik kazası sonucunda bir ceza durumu meydana gelmiş ve bunun için dava açılmışsa, zamanaşımı hesabı daha farklı yapılmaktadır. Ceza davası devam ettiği sürece zamanaşımı söz konusu olamaz. Bundan dolayı da kaza tazminatı almak isteyenler ceza davası sürerken ayrıca tazminat davası açabilirler. Trafik kazası tazminatı için bu süreler dikkat edilmesi gerekiyor.

bosanma avukati gaziantep 2 1 1

Trafik Kazasından Kaynaklı Olan Tazminat Davasını Kimler Açabilir?

Yaşanan trafik kazası sonrasında oluşan sonuca bağlı olarak farklı kişilerin tazminat davası açma ve kaza tazminatı alma hakkı vardır. Bu durumlar şu şekildedir:

Yaşanan trafik kazası ölümlü ise ölen kişiden destek alan kişilerin tamamının maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı vardır. Evli kişilerin destek verdiği kişiler eşi ve çocukları iken bekar kişilerin destek verdiği kişiler anne ve babası olarak kabul edilir. Burada belirtilen kişilerin dava açması için ölen kişiden destek aldıklarını ispat etmelerine gerek yoktur. Fakat ölen kişinin nişanlısı, amcası, dayısı ve diğer akrabalarının dava açabilmek için bu ispatı yapmaları gerekir. Aksi durumda kaza tazminatı için dava açamazlar.

Trafik kazasının sonucunda ağır bir bedensel yaralanma durumu varsa yaralanan kişinin anne, baba, eş, nişanlı ve çocuklarının sadece manevi tazminat davası açmaya hakları vardır. Fakat burada ağır bedensel yaralanma oluşabilmesi için uzuv kaybı ya da hayati fonksiyonların tam olarak yerine getirilememesi durumu olmalıdır.

Trafik kazasında sadece yaralanma durumu söz konusuysa sadece yaralanan kişi maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı vardır. Kaza tazminatı alabilmek için açılan maddi tazminat davasında işgücü kaybı nedeniyle uğranan zarar talep edilirken yaşanan üzüntü ve acılar için ise manevi tazminat talep edilebilir.

Trafik Kazası Sebebiyle Doğan Tazminat Davası Kime Karşı Açılır?

Trafik kazalarından dolayı oluşan mağduriyetin bir nebze olsun giderilmesi için açılacak davada karşı taraf olarak aşağıda belirtilenler bulunabilir:

Aracın Sürücüsü: Kusurlu olan araç sürücüsüne trafik kazası tazminatı talep etmek amacıyla dava açılabilir.

Araç Sahibi: Aracın resmi sahibi aynı zamanda işleteni olarak kabul edilir ve bu kişiye de dava açılabilir.

Aracın İşleteni: Aracı işleten kişi ya da şirkete maddi ve manevi tazminat davası açılabilir.

Sigorta Şirketi: Trafik kazasındaki aracın Trafik Sigortası ve Kasko Sigortası hangi şirket tarafından yapılmışsa o şirket de yaralanma, ölüm ve diğer zararlardan sorumlu kabul edilir. Dolayısıyla da bu şirkete karşı da dava açılabilir.

Trafik Kazası Tazminatı Almak İçin Hangi Mahkemede Dava Açılmalıdır?

Ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazası tazminatı alabilmek için açılacak davada farklı yetkili mahkemeler bulunmaktadır. Yaşanan kazadaki ayrıntılara göre yetkili mahkemenin hangisi olduğu değişebilir. Buna göre:

• Trafik kazasının meydana geldiği yerdeki mahkemelere dava açılabilir.

• Trafik kazası sonucunda mağdur olan kişiler, kendi ikametgahlarının bulunduğu yerdeki mahkemelere maddi ve manevi tazminat davası açabilir.

• Trafik sigortası yapan şirketin merkezinin bulunduğu merkezdeki mahkemelerden dava açılabilir.

• Davalılardan herhangi birisinin ikametgahından bütün sorumlular için dava açılabilmektedir.

Yukarıda bu davaların nerede açılacağı detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Kaza tazminatı almak için açılacak olan davalarda, görevli mahkemenin de belirlenmesi gerekir. Yaralanmalı ya da ölümlü trafik kazası tazminatı almak için sorumlu kişilere açılacak olan davaların adresi, Asliye Hukuk Mahkemesi’dir.

Eğer kişilere değil de sigorta şirketine dava açılacak ise bu defa Asliye Ticaret Mahkemesi’ne gidilmelidir. Çünkü söz konusu şirketin sorumluluğu tamamen ticari bir faaliyetle ilgilidir.

Trafik kazasında mağdur olan kişi ya da kişiler bütün sorumlular ve sigorta şirketine dava açacak ise Asliye Ticaret Mahkemesi üzerinden davaları açmalıdır.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?