Trafik Cezalarına İtiraz Usulü – 2023

Trafik Cezalarına İtiraz Usulü – 2023

Trafiğin daha güvenli bir şekilde işleyebilmesi ve vatandaşların kurallara uymalarının sağlanması için polis / jandarma tarafından sürekli olarak denetlenir. Denetlemeler trafik polislerinin karayollarının belirlenen noktalarında uygulama yerlerinde bulunması ve radar cihazlarından takip edilmesi şeklindedir. Denetlemeler sonucunda kurallara uymayan kişilere trafik cezası verilir.

Trafik cezalarına itiraz etmek için haklı ve haksız tarafların olması gerekir. Aynı zamanda vatandaşların bu itiraz talebi / talepleri belirli kriterleri taşımalıdır. Gerekli belgeler ile ilgili mahkemeye başvuran vatandaşlar herhangi bir bedel ödemeden kesilen cezalara itiraz edebilirler.

İtiraz edilebilecek durumlar ise bazı hükümler doğrultusunda ve bazı yargı kararları ışığında şu şekilde sıralanabilir:

 - Kişilerin adlarına kesilen cezaların trafik ihlalinden kaynaklanması durumunda itiraz edebilmesinin mümkün olduğu ilgili kanunda ve yönetmelikte yer almıştır.

 - Radar uyarı levhasının olmadığı noktalarda; radar sisteminin hız kontrolü sonrasında herhangi bir hız cezası kesilmişse itiraz edilebilir. Nitekim bu hususta Yargıtay kararı vardır.

 - Cezanın sonrasında herhangi bir fotoğraf ve delil bulunmuyorsa ve yalnızca ceza tespit tutanağı varsa delil yetersizliğinden itiraz edilebilir.

 - Belediye bölgelerinde yeteri kadar otopark hizmetinin bulunmaması durumunda; şehrin büyük bir kısmını kapsayacak bir park yasağı uygulaması getirilmişse park konusunda kesilen cezalara itirazda bulunabilir.

TRAFİK CEZASINA NASIL İTİRAZ EDİLEBİLİR?

ali tumbas banner makale avukat 1
Trafik Cezalarına İtiraz Usulü - 2023 2

Trafik cezalarına itiraz etmek için belirlenen belgeler ile ikamet adresine en yakın Sulh Ceza Hakimliğine başvurulması gerekir. Yönetmelik’te başvuru yolu şöyle açıklanmıştır:

“Başvuru yolu

MADDE 16 – (1) Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağına karşı, kararın tebliği tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içinde sulh ceza mahkemesine itiraz için başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idari para cezası kesinleşir”.

Vatandaşların yüzüne okunan cezalarda kesim tarihinden itibaren 15 gün içinde, plakaya yazılan cezalarda ise kişiye tebliğ edilen tarihten itibaren 10 iş günü içinde itiraz hakkı bulunmaktadır. Trafik idari para cezasına itiraz etmek için gerekli olan belgeler yasa ile belirlenmiştir:

Sulh Ceza Hakimliği’ne yazılan dava dilekçesi ve ekinde şu belgeler bulunmalıdır;

  • -Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı Tebligatının fotokopisi,
  • -Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının fotokopisi,
  • -Trafik cezası kesilen araca dair ruhsat belgesinin fotokopisi,
  • -Araç sahibinin ehliyet ve kimlik kartının fotokopisi,
  • -Ceza ödemesi yapıldıysa ödemeye dair banka dekontu


Başvuru sonrasında duruşma yapılmadan dilekçede yer alan bilgiler ışığında mahkeme karar verir. Ancak bazı olağanüstü durumlarda mahkeme tarafları dinlemek için belirli bir günde ve saatte çağırabilir. Dinleme sırasında dilerse tarafların avukatları da salonda hazır olarak bulunabilirler. Kararın olumlu ya da olumsuz sonucu kişilere tebligat ile gönderilir.

Vatandaşların bazıları erken ödeme döneminde uygulanan trafik cezası indiriminden yararlanmak için dava sürecinden önce ödemelerini yapabilirler. Aslında bu en doğru olan yoldur. Çünkü mahkemenin ardından itiraz haklı bulunursa vatandaşın ödendiği ceza miktarı tarafına iade edilir. Ancak itirazın haksız bulunması durumunda kişilerden mahkeme masraflarının da ödenmesi beklenir. Bu durumda süresinde ödenmeyen cezanın da indirim süresi geçmiş olacaktır. Bu nedenle vatandaşların trafik cezalarına itiraz koşullarına dikkat ederek itiraz hakkını kullanması daha sağlıklı sonuçlar verecektir.

Nitekim Kabahatler Kanunu “Madde 31’de- (1) İdarî yaptırım kararına karşı başvuru yolu harca tâbi değildir. (1) (2) Kanun yoluna başvuru dolayısıyla oluşan bütün masraflar ve vekalet ücreti, başvurusu veya savunması reddedilen tarafça ödenir” hükmü yer almaktadır.

TRAFİK CEZASININ KİŞİYE TEBLİĞ EDİLMESİ SÜRESİ, USULÜ VE ZAMANAŞIMI HAKKINDA:

 Her ne kadar adınıza kesilmiş olan trafik cezası size 10 iş günü içerisinde tebliği edilmemişse, bu durumda Sulh Ceza Mahkemesi’ne itiraz edebilme hakkınız doğmaktadır şeklinde bir bilgi olsa da bu biraz eksik bir bilgidir. Çünkü: 6 Nisan 2011 tarihli ve 27897 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİLİNDE VE TAKİBİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR İLE KULLANILACAK ALINDILAR, TUTANAKLAR VE DEFTERLER HAKKINDA YÖNETMELİK” 10. Maddesinin 3/b fıkrasında

“…Tebligat işlemlerine on iş günü içinde başlanılır. Tutanağın birinci nüshası Mazbatalı Tebligat Zarfı (Ek–6) içine konularak, Karayolları Trafik Kanununun 116 ncı maddesi hükümleri uyarınca araç sahibine, sahibi birden fazla ise tescil kaydının ilk sırasındaki sahibine posta yoluyla tebligat yapılır. Yapılan tebligatta idarî para cezasına ilişkin idarî yaptırım kararına karşı, kararın tebliğ veya tefhimi tarihinden itibaren Kabahatler Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen süre ve şartlar doğrultusunda yetkili sulh ceza mahkemesine başvurulabileceği ve bu süre içerisinde başvurunun yapılmamış olması halinde, idarî yaptırım kararının kesinleşeceği belirtilir….”

Bu hükme göre bakacak olursak vatandaş, kesilmiş olan trafik cezalarına 10 iş günü içerisinde tebliğ edilmediği takdirde kesilmiş olan trafik cezasına itiraz hakkı elde edecektir.

Cezaların tebliğ usulü ise şöyledir;

  • Cezanın yüze karşı veya plakaya yönelik uygulanması halinde ise farklı bir yol izlenmektedir. Trafik cezasının yüze uygulandığı durumlarda, kesilen cezaya itiraz etme hakkı 15 iş günüdür. Cezanın plakaya uygulandığı durumlarda ise itiraz etme hakkı, cezanın size tebliğ edildiği günden itibaren başlamaktadır.
  • Plakaya kesilen trafik cezalarında, ceza bilgilendirme tutanağının teslim edilmesi sırasında eğer araç sahibi evde değilse, kurye kapıya bir not bırakarak, belgeyi muhtarlığa teslim eder ve tebliğ de bu tarihten itibaren başlamış olur.
  • Araç sahibinin farklı bir adreste oturması halinde ise, ikametgah adresini güncellememesi nedeniyle suçlu araç sahibi olur. Trafik cezası sorgulama işlemini düzenli olarak yaparak, bilginiz dahilinde bir cezanızın olup olmadığını mutlaka düzenli olarak kontrol etmelisiniz.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

1.8/5 - (6 Oy Kullanıldı)

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?