Toplu işten çıkarma ve sonuçları| İşçi Avukatı Gaziantep I Kıdem İhbar

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 29. maddesine göre, işveren; ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri sonucu toplu işten çıkarmak istediğinde, bunu en az otuz gün önceden bir yazı ile işyeri sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumu’na bildirmekle yükümlü tutulmuştur.

Ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri sonucu toplu işten çıkarmak durumunda kalan işverenin iş sözleşmelerinin fesih gerekçesini somut olarak ortaya koyup, feshin son çare olduğunu ispat etmesi gerekir.

İşveren toplu işten çıkarma yapacağı zaman bunu en az otuz gün önceden bir dilekçe ile; işyeri sendika temsilcilerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili bölge müdürlüğüne,  bağlı bulunulan Türkiye İş Kurumu’na bildirmelidir. Bildirimden sonra işyeri sendika temsilcileri ile işveren arasında yapılacak görüşmelerde, toplu işçi çıkarmanın önlenmesi ya da çıkarılacak işçi sayısının azaltılması yahut çıkarmanın işçiler açısından olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi konuları ele alınır.

Görüşmelerin sonunda, toplantının yapıldığını gösteren bir belge düzenlenir. İşyerinin tamamen faaliyetine son vermesi durumunda işyeri sendika temsilcilerine bildirimde bulunmaz. İlgili birimlere yapılacak bildirimde, işten çıkarma sebebi, etkilenecek işçi sayısı ve ne zaman fesih yapacağına dair bilgileri ibraz etmelidir.

a) 20 ile 100 işçi arasında çalışanı bulunan işyerinde, en az 10 işçinin,

    b) 101 ile 300 işçi arasında çalışanı bulunan işyerinde, en az yüzde on oranında işçinin,

    c) 301 ve daha fazla çalışanı bulunan işyerinde, en az 30 işçinin,

17.  madde uyarınca ve bir aylık süre içinde aynı tarihte veya farklı tarihlerde son verilmesi toplu işçi çıkarma sayılır.

Çalışan işçi sayısı ile iş sözleşmesi feshedilen işçi sayılarının tespitinde; işverene tabi veya işletme bünyesindeki toplam işçi sayılarının değil, toplu işçi çıkarımının yapıldığı her bir işyerinin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir. İşveren toplu işçi çıkarmanın kesinleşmesinden itibaren altı ay içinde aynı nitelikteki iş için yeniden işçi almak istediği takdirde nitelikleri uygun olan işten çıkarılan işçileri tercihen işe çağırmakla yükümlüdür.

iş hukuku avukatı gaziantep

4857 Sayılı Yasa’nın 29. maddesinde belirtilen hükümlere aykırı olarak işçi çıkaran işverene her bir işçi için 584,00 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

Mevsim ve kampanya işlerinde çalışan işçilerin işten çıkarılmaları hakkında, işten çıkarma bu işlerin niteliğine bağlı olarak yapılıyorsa, toplu işçi çıkarmaya ilişkin hükümler uygulanmaz.

Toplu olarak çıkarma, bir işverenin ekonomik, değiştirme veya biriktirmesi, fazla sayıda çalışanın aynı anda çıkarması anlamına gelir. Bu tür bir çıkışın çıkması, genellikle iş dünyasındaki koşullar veya zorluklar nedeniyle ortaya çıkabilir ve işverenler için zorlu bir karar olabilir. İşte toplu işten çıkarma hakkında ayrıntılı bir makale:

Toplu İşten Çıkarma Nedir?

Toplu işten çıkarma, bir işverenin belirli bir zaman diliminde birden fazla sayıda çalışanı çıkarmasını ifade eder. Bu çalışanların sayısı işverenin büyüklüğüne, sektöre ve ekonomik parçalara bağlı olarak değişebilir. Toplu olarak çıkarılması, işverenin iş gücünün yeniden ölçülmesi, maliyetlerin azaltılması veya iş stratejisinin değiştirilerek çoğaltılması ortaya çıkabilir.

Toplu İşten Çıkarma Nedenleri

 1. Ekonomik Zorluklar: İşverenler, ekonomik gerilemeler, büyümeler veya piyasa koşullarının kötüleşmesi gibi harcama maliyetlerini en aza indirmek için toplu işten ayrılmaya başvurabilirler.
 2. Teknolojik Gelişmeler: Otomasyon ve dijitalleşme, bazı işlerin insan tarafından kurulmasına izin verir, bu da toplu işten çıkarmalara yol açabilir.
 3. Birleşmeler ve Satın Almalar: İşletmeler birleştiğinde veya başka bir şirket satın alındığında, çalışanların fazlalığına neden olabilirler.
 4. Yeniden Yapılanma: İşverenler, iş süreçlerini veya organizasyonlarını yeniden gerçekleştirmek istediklerinde toplu işten çıkarma yapabilirler.

Toplu İşten Çıkarma Süreci

Toplu çıkış çıkarma süreci, işverenlerin belirli yasal ve etik takiplere uymamalarını gerektirir. İşte bu sürecin temel adımları:

 1. Planlama: İşveren, toplu işten çıkarmadan almadan önce iyi bir plan yapmalıdır. İşten çıkarılacak kişilerin sayısı, hangi departmanlardan çıkarılacakları ve ayrılma süreci gibi ayrıntılar planlanmalı.
 2. İletişim: İşveren, işten çıkmasından etkilenecek kullanıcıları erken aşamada bilgilendirmelidir. İletişim açık ve dürüst olmalıdır.
 3. Hukuki Uyum Sendikam: İşten çıkarmalar, yerel iş ilişkilerine ve anlaşmalara uygun olmalıdır.
 4. Maliyet Hesaplamaları: İşten çıkarmaların maliyeti hesaplanmalıdır. Bu işçi işçi tazminatları, kıdem tazminatları ve diğer sosyal yardımların toplamı.
 5. İşten Çıkarma Süreci: İşten çıkarma süreci düzenli ve bir şekilde yürütülmelidir. İşverenler, çalışanlara destek sağlama ve duygusal olarak yardımcı olma sorumluluğuna sahiptir.

Toplu İşten Çıkarma Sonuçları

Toplu işten çıkarma, hem işverenler hem de çalışanlar için çeşitli sonuçlar doğurabilir:

 1. İşverenler için Sonuçlar:
  • Maliyet Tasarrufu: İşten çıkarmalar, işverenlere kısa vadeli maliyet tasarrufu sağlayabilir.
  • İş Sürekliliği: İşverenler, iş stratejilerini yeniden şekillendirebilirler veya kalabilmek için saklanabilirler.
  • İtibar Kaybı: Toplu işten çıkarmalar, işverenin itibarını zedeleme güvenliğinin korunması.
 2. Çalışanlar için Sonuçlar:
  • İş Kaybı: Çalışanlar kaybedebilir ve finansal zorluklarla karşı karşıya kalabilirler.
  • Duygusal Etkiler: İşten çıkarma, çalışanların üzerinde duygusal stres yaratabilir ve özsaygılarını gösterebilir.
  • Kariyer Durumu: Bazı çalışanların toplu işten çıkarmaları kariyerlerini yeniden düşünmeleri için bir fırsat olarak bakanlar.

Toplu açma kapatma işlemini çalıştıran, işverenlerin ayrı düşünmesi, yasal değişikliklere uyması ve kullanıcılara destek sağlanması önemlidir. Bu, işverenin ve çalışanların uzun vadeli dayanıklılığı için önemlidir.

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?