Tanıma ve Tenfiz Davası Nedir? | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş

Tanıma ve Tenfiz Davası Nedir?

Tanıma ve tenfiz davası, yabancı bir ülkede verilmiş bir kararın Türkiye Cumhuriyetinde geçerli olabilmesi için açılan bir dava türüdür. Tanıma ve tenfiz davası, Türk hukukuna aykırı olmayan yabancı bir kararın Türkiye Cumhuriyetinde kesin hüküm niteliği kazanmasını sağlar.

Tanıma ve tenfiz davası açılabilmesi için, yabancı kararın kesinleşmesi gerekir. Yabancı kararın kesinleşmesi, yabancı mahkemenin kararını vermiş olması ve bu kararın yabancı ülkede kesinleşmesi anlamına gelir.

Tanıma ve tenfiz davası, Türkiye Cumhuriyetinde açılabilir. Tanıma ve tenfiz davası açmak için, davacı, yabancı mahkemenin kararını gösteren belgeyi Türkiye Cumhuriyeti mahkemesine sunmalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti mahkemesi, tanıma ve tenfiz davası açıldığında, yabancı kararın Türk hukukuna uygun olup olmadığını değerlendirir. Yabancı karar, Türk hukukuna uygun ise, Türkiye Cumhuriyeti mahkemesi, yabancı kararı tanır ve tenfiz eder.

Tanıma ve tenfiz davası, yabancı bir ülkede verilmiş bir kararın Türkiye Cumhuriyetinde geçerli olabilmesi için önemli bir yoldur. Tanıma ve tenfiz davası ile, yabancı bir ülkede alınmış bir karar, Türkiye Cumhuriyetinde kesin hüküm niteliği kazanabilir ve bu karara dayanılarak, Türkiye Cumhuriyetinde icra takibi başlatılabilir.

yargıtay gaziantep işçi avukatı boşanma avukatı ceza avukatı
Tanıma ve Tenfiz Davası Nedir? | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş 2

Tanıma ve Tenfiz Davası Nasıl Açılır?

Tanıma ve tenfiz davası, Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde açılabilir. Tanıma ve tenfiz davası açmak için, davacı, yabancı mahkemenin kararını gösteren belgeyi Türkiye Cumhuriyeti mahkemesine sunmalıdır.

Tanıma ve tenfiz davası dilekçesinde, aşağıdaki hususlar belirtilmelidir:

 • Davacının adı ve soyadı
 • Davacının adresi
 • Davacının vekilinin adı ve soyadı
 • Davacının vekilinin adresi
 • Yabancı mahkemenin adı
 • Yabancı mahkemenin kararının tarihi
 • Yabancı mahkemenin kararının konusu
 • Yabancı mahkemenin kararının Türk hukukuna uygun olup olmadığı

Tanıma ve tenfiz davası dilekçesine, yabancı mahkemenin kararının aslı veya onaylı bir örneği eklenmelidir.

Tanıma ve tenfiz davası, Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde basit yargılama usulüne göre görülür.

Tanıma ve Tenfiz Davası Süresi

Tanıma ve tenfiz davası, yabancı kararın kesinleşme tarihinden itibaren iki yıl içinde açılmalıdır.

Tanıma ve tenfiz davası, iki yıl içinde açılmazsa, yabancı karar, Türkiye Cumhuriyetinde tanınmayabilir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Ücreti

Tanıma ve tenfiz davası, harç ve giderlere tabidir. Tanıma ve tenfiz davasının harç ve giderleri, davanın değeri ve davacının malvarlığı durumuna göre belirlenir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Sonuçları

Türkiye Cumhuriyeti mahkemesi, tanıma ve tenfiz davası açıldığında, yabancı kararın Türk hukukuna uygun olup olmadığını değerlendirir. Yabancı karar, Türk hukukuna uygun ise, Türkiye Cumhuriyeti mahkemesi, yabancı kararı tanır ve tenfiz eder.

Yabancı kararın tanınması ve tenfiz edilmesi ile, yabancı karar, Türkiye Cumhuriyetinde kesin hüküm niteliği kazanır ve bu karara dayanılarak, Türkiye Cumhuriyetinde icra takibi başlatılabilir.

Tanıma ve Tenfiz Davasına İlişkin Yargıtay Kararları

Yargıtay, tanıma ve tenfiz davalarına ilişkin olarak birçok karar vermiştir. Bu kararlar, tanıma ve tenfiz davalarının açılması, görülmesi ve sonuçlandırılması bakımından önemli bir kaynaktır.

Yargıtay kararlarından bazıları şunlardır:

 • Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2018/19110 E., 2018/27319 K.
 • Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2018/16785 E., 2018/25081 K.
 • Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2018/13503 E., 2018/22559 K.

Tanıma ve tenfiz davaları, yabancı bir ülkede verilmiş bir kararın Türkiye Cumhuriyetinde geçerli olabilmesi için önemli bir yoldur. Bu davalar hakkında daha fazla bilgi almak için bir avukata danışabilirsiniz.

Tanıma Davası Yargılama Süreci

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?