Tanıma ve tenfiz davası açmak için gerekli evraklar nelerdir ?

Tanıma ve tenfiz davası açmak için gerekli evraklar nelerdir?

Yabancı bir ülkede verilen boşanma kararı, Türkiye’de kendiliğinden geçerli olmaz. Yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, yurt dışında açtıkları boşanma davası kararının, Türkiye’de geçerli olabilmesi için, açılması gereken dava türü tanıma ve tenfiz davasıdır.

Tanıma ve tenfiz davasının açılabilmesi için gerekli evraklar, aşağıdaki gibidir:

 • Yabancı mahkeme kararının aslı veya onaylı örneği
 • Yabancı mahkeme kararının tercümesi
 • Tarafların nüfus kayıt örnekleri
 • Tarafların fotoğrafları
 • Tarafların evlilik cüzdanı fotokopileri
 • Tarafların vekaletnameleri

Tanıma ve tenfiz davaları, aile mahkemelerinde görülür. Davanın açılabilmesi için, davacı tarafından dilekçe ile mahkemeye başvurulması gerekir. Dilekçede, yabancı mahkeme kararının verilmesine ilişkin bilgiler, tarafların kimlik bilgileri ve talep konusu yer almalıdır.

bosanma avukati gaziantep 2 1 1
Tanıma ve tenfiz davası açmak için gerekli evraklar nelerdir ? 3

Davacı, dilekçesine, yukarıda belirtilen belgeleri eklemelidir. Mahkeme, dilekçeyi inceledikten sonra, tanınmaya ve tenfizine karar verebilir veya davanın reddine karar verebilir.

Tanıma ve tenfiz kararının verilmesi için, yabancı mahkeme kararının aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

 • Yabancı mahkeme kararının, yetkili bir mahkeme tarafından verilmiş olması
 • Yabancı mahkeme kararının, kesinleşmiş olması
 • Yabancı mahkeme kararının, kamu düzenine aykırı olmaması
 • Yabancı mahkeme kararının, Türk hukukuna uygun olması

Tanıma ve tenfiz kararı verilmesi halinde, yabancı mahkeme kararı, Türkiye’de kesin hüküm niteliği kazanır ve Türkiye’de icra edilebilir.

Tanıma ve tenfiz davası nedir ?

“Tanıma ve Tenfiz Davası,” uluslararası hukuk alanında sıkça kullanılan bir terimdir. Bu dava, yabancı bir ülkenin mahkemesinin verdiği hukuki bir kararın, başka bir ülkede (genellikle kendi ülkesinde) tanınması ve yürürlüğe konulmasını sağlamak amacıyla açılan bir hukuki işlemdir. Bu tür davalara sıklıkla uluslararası hukuk davalarında veya yargı kararlarının farklı ülkelerde uygulanması gereken durumlarda rastlanır.

Temel olarak, tanıma ve tenfiz davası aşağıdaki aşamalardan oluşur:

 1. Yabancı Mahkeme Kararı: İlk adım, yabancı bir ülkenin mahkemesinin verdiği hukuki karardır. Bu karar, çeşitli konuları içerebilir, örneğin boşanma, velayet, miras, ticaret, alacak tahsili gibi hukuki konuları kapsayabilir.
 2. Tanıma İsteği: Bir kişi veya kurum, yabancı mahkeme kararını kendi ülkesinde tanınmasını ve yürürlüğe konulmasını talep eder. Tanıma isteği, yerel bir mahkemeye yapılır.
 3. Yerel Mahkeme İncelemesi: Yerel mahkeme, yabancı mahkeme kararının uygunluğunu ve yerel hukuka uygunluğunu değerlendirir. Bu inceleme sırasında, yabancı mahkeme kararının tanınması ve yürürlüğe konulması gerektiği durumları değerlendirir.
 4. Tanıma ve Tenfiz Kararı: Eğer yerel mahkeme, yabancı mahkeme kararını uygun bulursa, bir tanıma ve tenfiz kararı verir. Bu karar, yabancı mahkeme kararının yerel hukuk sistemine uygunluğunu onaylar ve yabancı kararın yerel mahkeme kararı gibi uygulanmasına izin verir.
 5. Kararın Uygulanması: Tanıma ve tenfiz kararı sonrasında, yabancı mahkeme kararının yerine getirilmesi için gerekli yasal işlemler yapılır. Bu, ilgili malvarlığının iadesi, velayet düzenlemeleri, borç tahsili veya diğer icra işlemleri içerebilir.

Tanıma ve tenfiz davaları, yabancı mahkeme kararlarının bir ülkeden diğerine taşınması ve uluslararası hukuki ilişkilerde uygulanmasını sağlayan önemli hukuki araçlardır. Bu tür davalar karmaşık olabilir ve profesyonel hukuki yardım almanız önemlidir. Yerel bir avukat veya hukuk bürosu, tanıma ve tenfiz davaları hakkında size rehberlik edebilir.

bosanma avukati gaziantep 2 1 1
Tanıma ve tenfiz davası açmak için gerekli evraklar nelerdir ? 4

Tanıma ve tenfiz davası nasıl açılır ?

Tanıma ve onfiz davası, yabancı bir mahkemenin hukuki bir kararının kendi ülkenizdeki kişisel bilgileri ve kişilerin açılması için açılan bir hukuki işlemdir. Bu dava, çoğu ülkede özel bir yargılama prosedürünün takip edilmesini gerektirir. İşte tanıma ve tenfiz durumu nasıl açılır adım adım:

 1. Hukuki Danışmanlık Alıntı : Tanıma ve tenfiz durumu, genellikle karmaşık bir hukuki süreç içerir ve yerel yasal gerekliliklere uygun olarak yapılabilir. Bu nedenle, ayrılmadan önce bir avukat veya hukuki bilgilerin rehberliği yararlı olacaktır.
 2. Uygun Mahkemeyi Belirleyin : Tanıma ve tenfiz davası, yerel mahkemeye başvurularak açılır. Hangi mahkemenin yetkili olduğunu ve davayı nereye açmanızı belirlemek için yerel hukukunuzu inceleyin.
 3. Başvuru Dilekçesini Hazırlayın : Başvuru dilekçesi, dava hakkında bilgi veren ve yabancı mahkeme kararının kaydını ve tenfizini talep eden belgedir. Dilekçe, yabancı mahkeme kararının incelenmesi, neden kişilerin bilgileri ve kişilerin ortaya çıkmasının hangi hukuki nedenlere dayanabileceğini gösteriyor.
 4. Belgeleri ve Kanıtları Toplayın : Yabancı mahkeme kararının ve davanızı diğer belgeleri birleştirerek toplayın. Bu belgeler, davanızın sağlam bir temele dayanmasına yardımcı olur.
 5. Mahkemeye Başvurun : Hazırladığınız başvuru dilekçesi ve ilgili belgelerle yerel mahkemeye başvuru. Başvurunun nasıl ödeneceği, hangi ödemenin ödeneceği ve diğer artılar
 6. Mahkeme İncelemeleri ve Karar : Yerel mahkeme başvurunuzu inceleyecek ve yabancı mahkemenin tahsilatı ve tenfizi konusunda bir karar çıkacak. Bu karar, yabancı mahkeme kararının yerel hukuk kurallarına uygun olup olmadığını onaylayacak veya reddedecektir.
 7. Kararın Uygulanması : Eğer mahkeme, yabancı mahkemenin kararı ve tenfizi onaylanırsa, kararın iptali için gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Bu, ilgili malvarlığının ödemeleri, velayet düzenlemeleri, borç tahsili veya diğer icra işlemlerinin saklanması.

Tanıma ve onfiz davası, yabancı mahkeme kararlarının bir ülkedeki diğer ülkelerdeki ve uluslararası hukuki ilişkilerde yeteneklerini sağlayan önemli bir hukuki araçları sağlayan. Bu tür davalar karmaşık olabilir ve profesyonel hukuki yardımların önemi büyüktür. Yerel bir avukat veya hukuk büroları, tanıma ve tenfiz davaları hakkında size rehberlik edebilir.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?