Suç: Tehdit – Ceza Avukatı Avukat Ali Tümbaş

Suç: Tehdit

Tehdit, bir kişi veya bir grup tarafından başka bir kişi, ona zarar verme niyetiyle veya onu korkutmak amacıyla yapılan sözlü veya yazılı açıklamalardır. Tehditler yasal bir suçtur ve hukuksal düzeyde ciddiye alınır. Tehditler, birçok farklı şekilde gerçekleştirilebilir, ancak genellikle bir kişinin sarf ettiği tehlikede hissetmesine yol açan ifadeler veya eylemler olarak çalışır.

Tehditlerin, suçun etkilerinin psikolojik olarak etkilenmesine neden olması ve bu nedenle ciddi sonuçlara yol açması mümkündür. Bu nedenle, tehdit suçları hukuksal süreçler ciddi bir şekilde ele alınır ve cezai yaptırımları vardır.

Ceza Avukatı:

Tehdit suçu gibi ciddi suçlarla suçlanan bir kişi, kendisini savunmak ve yasal haklarını korumak için bir ceza avukatının hizmetlerine başvurabilir. Ceza avukatları, suçlu veya masum olanlar, müvekkillerini yasal olarak temsil ederler. Tehdit suçuyla suçlanan bir kişi, bir ceza avukatıyla mahkeme sürecinde kendini savunabilir ve hukuki davaların sonuçlanması.

Ceza avukatları, suçlu veya masum olduklarına bakılmaksızın, onun müvekkilin adil bir savunma hakkına sahip olacağına inanırlar ve adaletin yerine geçmeye çalışırlar. Tehdit suçuyla suçlanan bir kişi, ceza avukatı aracılığıyla adaletin tecelli takibini sağlamak için yasal bir savunma yapabilir.

Unutmayın ki hukuk ve ceza adalet sistemi boyutları ve şekillerine göre değişebilir, bu nedenle suçlu veya masum bir kişinin yasal hakları ve savunma seçenekleri bu özelliklere bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bu nedenle, suçlamalarla ilgili yerel yönetimlerin ve düzenlemelerin gerçekleştirilmesi ve uygun hukuki danışmanlık önem kazanmaktadır.

Ali Tumbas ceza avukati gaziantep 1

Tehdit Suçuna ilişkin Yargıtay Kararı:

Yargıtay

4. Ceza Dairesi

Dairesi 2013/31681 E., 2016/12497 K.,29.06.2016

MAHKEMESİ : Asliye Ceza Mahkemesi

SUÇ : Tehdit

ÖZET: Tehdit suçunun nitelikli hali olan silahla tehdidin kabulü için, silahın tehdit suçunda bizzat mağdura yönelik olarak görülebileceği, hissedilebileceği ve tehdidin mağdurun üzerindeki etkisini artıracak biçimde teşhiri veya kullanılması gerekir.

KARAR: Mağdurun yokluğunda gerçekleştirilen tehdit eyleminin, silahla tehdit suçunu oluşturabilmesi bakımından, silahın, mağdurun evi, arabası gibi daimi kullanımında olan eşyalarında hasar, iz, emare gibi belirtiler oluşturacak ve bu suretle tehdidin mağdurun üzerinde meydana getirdiği korkunun etkisini artıracak tarzda kullanılması icap eder.

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 37 1

Bu itibarla, mağdurun yokluğunda gerçekleşen tehdit eyleminde, salt silah teşhir edilmiş olması, suçun nitelikli halinin oluşumu için yeterli görülmeyecektir.Bu bağlamda, yargılama konusu davada;

Suça sürüklenen çocuğun, yanında diğer suça sürüklenen çocuk ile olay mahalli olan belediye binasına geldiği, suça sürüklenen çocuğun belediye binası önünde elinde tüfekle beklediği, sanığın ise, belediye binasında katılanı bulamayınca “nerede o başkanınız adamlarını üzerimize saldı, daha sonrada nereye saklandı, onu bulacağım ve hesabını soracağım bu yaptıklarının” diyerek suça sürüklenen ile olay yerinden ayrılarak gittiği olayda; silahın korkutucu özelliğinin nitelikli hal olarak kabul edilemeyeceği, sanığın eyleminin

TCK‘ nın 106/1-son maddesinde düzenlenen sair tehdit suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suçun vasfında yanılgıya düşülerek aynı Kanunun 106/2-a,c maddesi gereğince silahla birlikte tehdit suçundan hüküm kurulması bozmayı gerektirmiş,yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 29/06/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?