Silahlı terör örgütüne üye olma, Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme

Silahlı terör örgütüne üye olma, Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme

Silahli teror orgutune uye olma, Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el degistirme

Silahlı terör örgütüne üye olma, Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme

T.C.

Yargıtay

16. Ceza Dairesi

Esas No : 2017/2444

Karar No : 2018/866

Karar Tarihi : 28.3.2018 

Mahkemesi : Ceza Dairesi

Suç: Silahlı terör örgütüne üye olma, Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme

Hüküm: 1-Sanıklar … ve … hakkında;

TCK’nın 314/2, 53, 58/9, 63 ve 3713 sayılı Kanunun 5.

maddesi uyarınca mahkumiyet kararına ilişkin istinaf

başvurusunun düzeltilerek esastan reddi,

2-Sanıklar … ve … hakkında;

a-TCK’nın 314/2, 53, 58/9, 63 ve 3713 sayılı Kanunun

5. maddesi uyarınca mahkumiyet kararına ilişkin

istinaf başvurusunun esastan reddi,

b-TCK’nın 174/1-2, 3713 sayılı Kanunun 5/2,

TCK’nın 52/2-4, 53. maddesi uyarınca mahkumiyet

kararına ilişkin istinaf başvurusunun esastan reddi

Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle;

Temyiz edenin sıfatı, başvurunun süresi, kararın niteliği ve temyiz sebebine göre sanıklar … ve … hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan duruşmalı, sanıklar … ve … hakkında kurulan hüküm ile sanıklar … ve … hakkında tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme suçlarından duruşmasız olarak yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü;

1-Sanıklar …, … ve … hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kurulan hükümlerinin yapılan temyiz incelenmesinde;

Bölücü terör örgütü mensuplarının sözde mahkeme kurdukları ve zindan diye tabir ettikleri yere yapılan baskında ele geçirilen örgütsel dokümanlar arasında bulunan defterin sözde şehit erin timi başlıklı sayfanın altında isimleri bulunan dosya sanığı olmayan diğer sanıkların kesinleşmiş şerhli dosya suretlerinin dosya içerisine getirtilmesi, ele geçen belgede sözde şehit olarak tabir edilen terör örgütü mensubu ”Erin” isimli kimsenin olup olmadığı, varsa şehit Erin timi adı altında bu sanıkların örgütsel faaliyette bulunup bulunmadıkları, sanıkların MİT, Jandarma ve Emniyetten sorularak PKK terör örgütü veya başka bir örgüt ile bağlantısının bulunup bulunmadığının araştırılmasından sonra sanıkların hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

2-Sanık … hakkında tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme suçundan kurulan hükme yönelik temyiz incelemesinde;

24.10.2015 tarihli tutanak ile sanığın ikametinin müştemilatı sayılan bahçede ele geçen 13 adet EYP maddenin bulunduğu yerin yola uzaklığının, yol güzergahında ise başkası tarafından konulup konulamayacağının, bahçe duvarının yüksekliğinin mahallinde yapılacak keşif ile sanığın hakimiyeti alanında bulunup bulunmadığının şüpheye yer bırakmayacak şekilde tespiti ile sanıklar … ve … ile tanık Bahar Taşkıner’in ifadelerinde ”gece 02:00 sularında dışardan sesler geldiği” şeklindeki beyanda bulunup tutanağı kabul etmemeleri karşısında tutanak tanıklarının dinlenilerek sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi,

3-Sanık … hakkında kurulan silahlı terör örgütüne üye olma ve tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme suçlarından kurulan hükümlere yönelik temyiz incelemesine gelince;

Tüm dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde; sanığa isnat edilen silahlı terör örgütüne üye olma ve tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme suçlarını işlediğine dair savunmasının aksine, mahkumiyetine yeterli, her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği, mevcut şüphenin de sanık lehine değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden beraati yerine yazılı gerekçe ile mahkumiyetine karar verilmesi,

Kanuna aykırı, sanıklar müdafilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, sanık …’ın tutuklulukta geçirdiği süre, atılı suçlar için kanun maddelerinde ön görülen ceza miktarı gözetilerek tutukluluk halinin devamına; sanık …’ın bozma gerekçesi dikkate alınarak TAHLİYESİNE, başka suçtan tutuklu veya hükümlü değilse derhal salıverilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına, 28.03.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

TEFHİM ŞERHİ :

28.03.2018 tarihinde verilen iş bu karar, Yargıtay Cumhuriyet savcısı …’nın huzurunda, duruşmada sanıklar … ve …’ın savunmalarını yapmış bulunan Av. … ve Av. …’in yokluklarında, 04.04.2018 tarihinde usulen ve açık olarak tefhim olundu.

Daha fazla bilgi için doğrudan 05325740383 numaralı telefondan veya diğer iletişim yollarından irtibata geçebilirsiniz.

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?