Resmi belgede sahtecilik, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması

resmi belgede sahtecilik

YARGITAY KARARI – KONU : Resmi belgede sahtecilik, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması

Yargıtay 8. Ceza Dairesi

2016/11357 E.,2017/4370 K.T. 19.04.2017

Mahkemesi: Asliye Ceza Mahkemesi

KONU: Resmi belgede sahtecilik, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması

ÖZET: Dosya kapsamına göre suça konu kartlara ait sliplerden manyetik şeridine bilgileri kopyalanan bankalar olduğu kim tarafından belirlendiği anlaşılmayan şekilde saptanmışsa da, kartlara ait slipler üzerinde yurt dışı ibaresi bulunmadığı anlaşılmakla, suça konu sliplere ait olduğu kartların sahteliğine ilişkin Bankalararası Kart Merkezinden rapor alınması, kullanımlara itiraz olup olmadığı sorularak sonucuna göre hukuki durumlarının tayin ve takdiri gerekirken, sahteliği belirleyen deliller karar yerinde tartışılmadan, eksik araştırmayla yazılı şekilde hükümler kurulması, yasaya aykırı görülmüştür.

Sanıklar ve müdafilerinin resmi belgede sahtecilik ve sahte kart üretmek, sanık müdafinin sahte kart üretmek suçlarından kurulan hükümlere yönelik temyizlerine yönelik olarak; mağdurun sahte oluşturulan banka veya kredi kartlarıyla ilişkilendirilen banka veya finans kuruluşu olması nedeniyle, kartları sahte üretilen banka sayısınca TCK.nun 245/2. madde ve fıkralarında düzenlenen suçların oluşacağı aynı bankaya ait birden fazla kart üretilmesi halinde ise TCK.nun 43. maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamış, resmi belgede sahtecilik suçundan kurulan hükümde takdiri indirim uygulandığı halde bu suç yönünden gerekçe belirtmeden uygulanmaması ve sonuç hapis cezasının “3 yıl 16 ay 15 gün” yerine, “3 yıl 16 ay 25 gün” olarak fazla tayini yapılmışsa da, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 04.03.2008 gün ve 47/43 sayılı kararında açıklandığı üzere, yukarıda eleştiri konusu yapılan ve sanığın gerçekte alması gereken ceza miktarından daha az bir ceza almasına yol açan mahkeme uygulamasının sanık lehine olması nedeniyle bu yanılgılı uygulamada yapılan hatadan ötürü ikinci kez atıfet sağlayacak şekilde bozma yapılmasının adalet ve hakkaniyete uygun olmayacağı anlaşıldığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçların oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre sübuta ve lehe hükümlerin uygulanması gerektiğine yönelik temyiz itirazları yerinde görülmediğinden reddiyle hükümlerin ONANMASINA,

Sanıklar ile müdafilerinin sahte üretilen kartları kullanmak suçundan kurulan hükümlere yönelik temyizlerine yönelik olarak; sahte banka veya kredi kartı üretme, kabul etme ve sahte oluşturulmuş banka veya kredi kartı ile ATM cihazından para çekme ya da alış veriş yapma eylemlerinin mağduru, sahte olarak oluşturulan kredi ya da banka kartıyla ilişkilendirilen banka veya finans kuruluşu olması nedeniyle, kartı çıkaran banka sayısınca ve aynı bankaya ait birden fazla kopyalanmış kart kullanılması halinde ise kendi içerisinde zincirleme şekilde TCK.nun 245/2. ve 245/3. madde ve fıkralarında düzenlenen suçların oluşacağı cihetle,

Dosya kapsamına göre suça konu kartlara ait sliplerden manyetik şeridine bilgileri kopyalanan bankalar olduğu kim tarafından belirlendiği anlaşılmayan şekilde saptanmışsa da, kartlara ait slipler üzerinde yurt dışı ibaresi bulunmadığı anlaşılmakla, suça konu sliplere ait olduğu kartların sahteliğine ilişkin Bankalararası Kart Merkezinden rapor alınması, kullanımlara itiraz olup olmadığı sorularak sonucuna göre hukuki durumlarının tayin ve takdiri gerekirken, sahteliği belirleyen deliller karar yerinde tartışılmadan, eksik araştırmayla yazılı şekilde hükümler kurulması, yasaya aykırı, sanıklar ve müdafilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince bozulmasına, 19.04.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

———————

AVUKAT A TÜMBAŞ

Avukatlık / Danışmanlık

 Gaziantep Barosu

Ceza Davaları Avukatı

(Ağır Ceza, Asliye Ceza, Sulh Ceza, Soruşturma, İstinaf ve Temyiz)

İletişim İçin:

https://alitumbas.av.tr/gaziantep-avukat-adres

 

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?