Ortak Yere Ayrılan Arsa Payının İptali Dava Dilekçe Örneği

Ortak Yere Ayrılan Arsa Payının İptali Dilekçesini aşağıdan dosya halinde indirebilirsiniz

…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACILAR                   :…….

VEKİLLERİ                    :…….

DAVALI                          :…….

KONU                            : Ortak Yere Ayrılan Arsa Payının İptali

AÇIKLAMALAR              : Müvekkillerim ……. adresinde bulunan ve ……. İli, ……. İlçesi, ……. Mahallesi, ……. pafta, ……. ada, ……. parselde tapuya kayıtlı anataşınmaz üzerinde bulunan …. nolu bağımsız bölümlerin malikidirler.

Yönetim Planına göre anagayrimenkulün ortak yerlerinden olan teras’a arsa payı ayrılarak davalı lehine tapuya tescil edilmiştir.

Davalı lehine haksız olarak tapuya tescil edilen bu payın iptali ile müvekkillerimin adına payları oranında Tapuya tescilini sağlamak için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur. 

H. NEDENLER                : Kat Mülkiyeti Kanunu ve İlgili Mevzuat

DELİLLER                      : Tapu Kaydı, Yönetim Planı

İSTEM SONUCU             : Arz edilen nedenlerle davalı lehine tapuya tescil edilen arsa payının iptaline ve bu payın payları oranlarında müvekkillerim adına tapuya tesciline, tapu kaydının bu şekilde düzeltilmesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. …….

                                                                                            DAVACILAR  VEKİLİ

                                                                                                                …….


Online Avukatlık Hizmetleri


Avukatlarımızca Hazırlanan Diğer Dilekçeler

  Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

  Yorum bırakın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Call Now

  Scroll to Top
  WhatsApp
  Avukata Soru Sor
  Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?