Nişanlı Bir Kadına Sevgililer Gününde Çicek Göndermek

Nişanlı bir kadına Sevgililer Günü’nde çiçek süresi genellikle romantik bir jest olarak kabul edilir ve hukuki bir sorun teşkil etmez. Ancak bu tür jestlerin devam ettiğine, kişiler arasındaki anlaşmazlıklara veya yerel değişikliklere bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir. İlişkinizde veya mevcut yerdeki yasal düzenlemelere bağlı olarak dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar listelenmiş olabilir:

  1. Rıza: Her zaman karşı tarafının rızasını göz önünde bulundurun. İzin alınmasından sürekli olarak birisine çiçek kontrolü, kişisel sınırlar aşılabilir ve rahatsız edici olabilir.
  2. İletişim: Çiçek gönderme ve amacınızı nişanınıza açıkça iletişim yoluyla ifade edin. İlişkide açık ve sağlıklı iletişim önemlidir.
  3. Mali Durum: Çiçekler gibi duygular ilişkisinde hoş karşılanabilir, ancak mali sahibinin gözünün önünde bulundurmalısınız. Aşırı harcama yapmak günlük günlerde yol açabilir.
  4. Yasal Düzenlemeler: Bulunduğunuz yerde nişanlılık veya paylaşımlarla ilgili özel yasal düzenlemeler olabilir. Bu nedenle, bu tür yasal düzenlemelerin gözden geçirilmesi önemlidir.

Sonuç olarak, nişanlı bir kadına Sevgililer Günü’nde çiçek kesilmesi romantik bir şaka olabilir, ancak onun zamanının ve rızasına odaklanılmalıdır. İlişkinizin ve yerel yasal düzenlemelerin nasıl değişeceği önemlidir. Daha spesifik bir hukuki danışmanlık sorunu varsa, yerel bir avukattan yardım kesintileri önemli olabilir.

ali tumbas banner makale avukat 1

Yargıtay

18. Ceza Dairesi

Esas : 2015/12132

Karar : 2016/1087

Karar Tarihi : 20/01/2016

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Sulh Ceza Mahkemesi

SUÇ : Kişilerin huzur ve sükununu bozma

HÜKÜM : Mahkumiyet

KARAR

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Sanığın ilgi duyduğu ve arkadaşlık yapmak istediği katılanı değişik zamanlarda telefon ile aramak, mesaj göndermek, mektup yazmak ve katılanın başka birisi ile evleneceğini bilmesine rağmen “Sevgililer Gününde” katılanın çalıştığı okula çiçek göndermekten ibaret eylemlerinin, TCK’nın 105/1. maddesine uyan cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilmeden, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş ve O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnameye uygun olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 20/01/2016 tarihinde oy çokluğu ile karar verildi.

Genel Gaziantep Avukat Ali Tumbas 24 11zon 1

KARŞI OY

Yerel Mahkeme sanığın üzerine atılı eylemlerin TCK’nın 123. maddesine aykırılık oluşturduğunu kabul etmiş ve mahkumiyet hükmü kurmuş, Sayın daire çoğunluk üyeleri suçun TCK’nın 105/1. maddesine aykırılık oluşturduğu gerekçesiyle hükmü bozmuştur.

Aynı okulda öğretmenlik yapan mağdurun telefon numarasını öğrenen, telefonla arayıp tanışmak ve arkadaş olmak isteyen, mektup, mesaj ve çiçek gönderen sanığın üzerine atılı eylemlerin TCK’nın 123. maddesinde yazılı suçun unsurlarını oluşturduğu Mahkamenin olayı kabülü, delilleri değerlendirmesi ve ceza uygulamasının dosya içeriğine uygun olduğu.

TCK’nın 105/1. fıkrasında düzelenen cinsel taciz suçu; kişiyi cinsel yönden rahatsız eden, vücut dokunulmazlığını ihlal etmeyen ve cinsel istismar boyutuna varmayan cinsel davranışlardan oluşmaktadır.

Kişiyi cinsel yönden rahatsız eden her türlü davranışla ihlal yapılabilir. Bu suçta korunan hukuki yarar kişinin cinsel dokunulmazlığıdır.

Suçun oluşumu failin mağduru cinsel amaçlı olarak taciz etmesine bağlıdır. Bir kimseye karşı vücut dokunulmazlığını ihlal etmeden cinsel amaçlı davranışların gerçekleşmesi bu suçun maddi unsurunu oluşturmaktadır. Suçun oluşumu için failin cinsel arzularını tatmin amacıyla hareket etmesi gerekli değilse de kişiyi rahatsız eden ve sıkıntıya sokan cinsel amaçlı davranışların varlığı gereklidir.

Başka bir ifade ile bu suç cinsel amaçlı bir davranışla işlenebilir.

Cinsel tacizin oluşması için fiilin cinsel yöneden mağduru rahatsız edici boyuta ulaşması gerekir.

Dolayısıyla cinsel amaç gütmeyen, içerik itibariyle cinsel mahiyet taşımayan arkadaşlık teklifleri ısrarcı bir nitelik taşısa dahi cinsel tacizi oluşturmaz.

Cinsel içerikli olmayan söz ve fiillerin cinsel taciz suçunun unsurlarını oluşturduğunun kabulü suç ve cezada kanunilik, ceza hukukunda dar yorum ilkelerine aykırılık oluşturur.

Sabıka kaydı bulunmayan, suçunu ikrar eden ve öğretmen olarak görev yapan sanığın geçmişini, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri göz önüne alındığında sanık hakkında TCK’nın 62 ve 50. maddelerinin uygulanması hususlarının tartışılmaması,

Yukarıda belirtilen nedenlerden ötürü, sayın çoğunluğun bozma nedenine katılmıyorum. Farklı gerekçe ile hükmün bozulması gerektiğini düşünüyorum.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?