boşanma ve ceza avukatı gaziantep

Nafaka Ödenmezse Ne Olur ?

Nafaka ödenmezse ne olur sorusunun yanıtı nafaka borçlusuna uygulanacak olan cezai yaptırımlardır. Boşanma davasında mahkeme tarafından belirlenmiş nafakanın ödenmemesi halinde, nafaka alacaklısı öncelikle nafaka ceza dilekçesi ile nafakanın ödenmediği hakkında şikâyette bulunarak nafaka ceza davası açar.

Eğer nafaka borçlusu bir ay nafaka borcunu ödemediğinde, nafaka alacaklısı şikâyet hakkını kullanabilir. Ancak nafaka borcunu tahsil edebilmek için, nafaka alacaklısının 3 ay içinde şikâyet dilekçesi vermesi gerekmektedir.

Nafaka ödenmezse ne olur; Nafaka borçlusu kendisine ödeme tebliğ edildikten sonra borcunu yine ödemezse, nafaka borçlusu 3 aylık tazyik hapis cezasına çarptırılır. Tazyik hapis cezası, borçluyu borcunu ödemesi için zorlayıcı bir yaptırım olarak uygulanır. Bu yüzden tazyik cezası, ertelenemez, paraya çevrilemez. Adli sicil kaydına işlenmeyen tazyik hapis cezası, nafaka borçlusu borcunu ödemediği sürece uygulanabilir.

Eğer nafaka alacaklısı şikâyetinden vazgeçerse veya nafaka borçlusu borcunu öderse tazyik hapis cezası da ortadan kalkmaktadır. Böyle bir durumda nafaka borçlusu hemen tahliye edilecektir. Ancak nafaka borçlusunun borcunu yeniden ödemediği ve nafaka alacaklısının yeniden şikâyet ettiği durumlarda tazyik hapis cezası da yeniden uygulanacaktır. Avukatlık Bürosu nafaka ve boşanma davaları alanlarında hizmet vermektedir.

Nafaka Ödememe Cezası Nedir?

İcra ceza mahkemesinde yargılanan nafaka borçlusu, nafaka alacaklısına ödemesi gereken nafaka borcunu ödemediği anlaşıldığında mahkeme tarafından üç aylık tazyik hapsi cezasına çarptırılır.

Tazyik hapsi, disiplin hapsinde olduğu gibi seçenek yaptırımlara çevrilmeyen, ön ödeme uygulanmayan, şartla salıverme hükmü uygulanmayan, ertelenmeyen bir hapis cezasıdır. Tazyik hapis cezası ertelenmez ve paraya çevrilemez bir hapis cezasıdır. Bunun yanında tazyik hapis cezası, adli sicil (sabıka) kaydına da geçmemektedir.

nafaka gaziantep boşanma avukatı
Nafaka Ödenmezse Ne Olur ? 4

Nafaka Ödememe Cezası Nasıl Düşer?

Nafaka borçlusu yargılama sırasında nafaka borcu ödemesini yaptığı takdirde açılan dava düşecektir. Borçlu, nafaka borcunu ödediğine dair dekont ya da tahsilat makbuzunu hakkında verilen ceza kararına itiraz dilekçesinin ekinde ileri sürülebilir. Suça konu edilen nafaka borcu ödendiği anlaşıldığı vakit, borçlu aleyhine verilen ceza düşecektir.

Ancak yargılama sonrasında hapis cezasına hükmedilen borçlu, borcunu ödediği takdirde tahliye olacaktır. Nafaka borçlusu hakkında tazyik hapsine hükmedilmesi kararı verilmiş ve hapsin tatbiki başladıktan sonra nafaka borcu yerine getirildiği takdirde tahliye edilir.

Tazyik hapsi ile cezalandırılan borçlunun üç aylık tazyik hapsi cezasını tamamlaması durumunda nafaka borcu silinmeyecektir. Nafaka alacaklısının birikmiş nafaka borcu olarak icra dosyasında borcu devam edecektir.

Tazyik Hapsi Nedir?

Ceza kanunun ikinci maddesinde açıklanan, disipline edici yola getirici, ikaz edici bir hapis çeşidi türüdür.

Bu hapis cezasında, nevi olarak değiştirilemez, şartlı salıverilme uygulanmaz ertelenemez ve adli sicil kayıtlarına geçirilemez hapis çeşitlerindendir.

Burada şart olarak şunu da belirtmek gerekir ve nafaka alacaklısının şikayetinden sonra hapis cezası verilebilmesi için borçluya tebliğ tarihinden itibaren bir ay geçmesi gerekmektedir.

Bu bir aylık süre geçmeden icra ceza mahkemesince hapis cezası verilemez ve bu süre dolmadan yapılan şikayetler reddedilir ve nafaka alacaklısının borçluya şikayette bulunabileceği süresi geçen ödemenin üzerinden üç ay ile sınırlandırılmıştır.

Yasal olarak üç ay hakkın düşmesi olarak milat kabul edilmiştir ve alacaklı bu süreyi geçirdiğinde şikayet hakkı düşecektir.

Nafaka Türleri Nelerdir?

  • Tedbir nafakası: Boşanma davası açıldığında genel anlamda hâkimin kişilerin gelir düzeyinin tespiti yapıldıktan sonra ilk celsede geçici olarak eşe veya 18 yaşından küçük çocuklara verdiği nafaka türüdür. Kesin bir nitelik taşımaz geçicidir, idare etme mantığıyla verilir.
  • İştirak nafakası: Bu türde mahkeme sonuçlandıktan sonra velayeti karşı tarafa verilen çocukla ilgili giderler katılmak üzere ödenen nafaka türüdür.
  • Yoksulluk nafakası: Evlilik sona erdikten sonra temel yaşam düzeyinin altına düşen eşi için eski eşe ödenen nafakadır.
  • Yardım nafakası:Bu dava boşanma ya da evlilikle ilgisi bulunmamaktadır. Bir kimsenin yardımını esirgediğinde yoksulluğa düşecek alt, üst soy ya da kardeşleri olarak sıralayabiliriz.

Nafaka Yükümlülüğünün İhlali Davası (Şikayeti) Nedir?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere Tedbir nafakası, Yardım Nafakası, İştirak Nafakası, Yoksulluk Nafakası olmak üzere dört çeşit nafaka türü bulunmaktadır.

Mahkemece verilen nafaka kararlarında bir yanda nafaka yükümlüsü bir yanda da nafaka alacaklısı bulunmaktadır.

İşte nafaka yükümlüsünün, icraya konu edilmiş bulunan bir nafaka kararına dayalı nafakayı ödememesi halinde nafaka yükümlülüğünün ihlali (Nafakaya İlişkin Kararlara Uymamak) söz konusu olur.

Örneğin mahkemece verilen bir nafaka kararını, nafaka alacaklısı kişi tarafından icra takibine konu edildiğinde, icraya konulan bu nafakayı ödemeyen borçlu (nafaka yükümlüsü) nafaka yükümlülüğünü ihlal etmiş olur.

İşte nafaka yükümlüsünün, nafakayı ödeyinceye kadar 3 ay hapis yaptırımı ile zorlanması için açılan davaya nafaka yükümlülüğünün ihlali davası (şikayeti) denilir.

Nafaka Yükümlülüğünün İhlali Yasal Mevzuat:

Nafaka yükümlülüğü her ne kadar Aile Hukukuna ilişkin bir husus ise de; bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde yaptırımı İcra ve İflas Kanunu‘nda düzenlenmiştir.

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’n 344. maddesinde:

Nafakaya ilişkin kararlara uymayanların cezası
Madde 344 – 
Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra kararın gereği yerine getirilirse, borçlu tahliye edilir.
Borçlunun, nafakanın kaldırılması veya azaltılması talebiyle dava açmış olması halinde, ileri sürdüğü sebepler göz önünde bulundurularak, tazyik hapsinin uygulanması bu davanın sonuna bırakılabilir.

şeklinde düzenlenmiştir.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?