gaziantep boşanma avukatı ve ceza avukatı

Miras Malının Kira Geliri Nasıl Paylaşılır

Miras malının kira geliri, mirasçıların paylarına göre paylaştırılır. Mirasçıların payları, miras bırakanın vefatından sonra açılacak olan miras davası sonucu belirlenir. Bu paylar belirlendikten sonra kira geliri, mirasçıların payları oranında dağıtılır.

Peki miras malını kullanan mirasçı varsa bu kişi diğer mirasçılara kira ödemek zorunda mı ?

Miras malını kullanan mirasçı, diğer mirasçılara kira ödemek zorunda olacaktir..Yani miras malını kullanan mirasçı, diğer mirasçıların payına düşen kira gelirini hesaplayarak, bu payı diğer mirasçılara ödemekle yükümlüdür. Miras malının kira geliri, mirasçıların paylarına göre dağıtıldığından, miras malını kullanan mirasçı, diğer mirasçılara kira ödemek zorunda kalabilir.

Miras malını diğer mirasçılara kullandırmayan mirasçıya karşı nasıl bir dava açılabilir ?

Miras malını diğer mirasçılara kullandırmayan mirasçıya karşı, diğer mirasçıların “mülkiyet hakkının kullanımını engelleme” nedeniyle dava açabileceği söylenebilir. Bu dava çerçevesinde, diğer mirasçılar, miras kalan malın kullanımının kendilerine de verilmesini talep edebilirler. Bu durumda, dava sonucunda mahkeme, diğer mirasçılara da malın kullanım hakkının verilmesine veya malın satılmasına karar verebilir. Ancak, dava açmadan önce, miras malını kullanan mirasçıya, diğer mirasçıların payına düşen kira gelirini ödemesi veya kullanım hakkını diğer mirasçılarla paylaşması için bir ihtarname göndermek faydalı olabilir.

Yine bunun yanı sıra ecri misil davası da açılabilir.Ecri misil davası, bir kişinin malının, kendisinden izinsiz olarak başka bir kişi tarafından kullanıldığı durumlarda açılan bir davadır. Bu dava, Türk Borçlar Kanunu‘nun 717. maddesinde düzenlenmiştir.

boşanma ve ceza avukatı gaziantep
Miras Malının Kira Geliri Nasıl Paylaşılır 4

Ecri misil davası, mal sahibinin malına sahip olan kişiye, malın kullanımı nedeniyle ödemesi gereken bir bedel talebinde bulunulması üzerine açılabilir. Bu bedel, malın kullanım süresine ve değerine göre belirlenir. Davacı, malın kullanımı nedeniyle oluşan zararını da talep edebilir.

Ecri misil davası, mal sahibinin malını kendisinden izinsiz olarak kullanan kişiye karşı açılabileceği gibi, bu kişinin mirasçılarına karşı da açılabilir. Ancak, mal sahibinin kullanım hakkını verdiği kişilere karşı ecri misil davası açılamaz.

Ecri misil davası, maddi ve manevi zararların tazmini için açılan bir dava olduğundan, dava sürecinde delil sunma ve kanıtlama yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu nedenle, bu tür davaların açılması öncesinde, konusunda uzman bir avukattan hukuki danışmanlık almak faydalı olabilir.

Mirasçılar arasında açılacak ecri misil davası öncesinde ihtar çekmek zorunlu mu?

Mirasçılar arasında açılacak ecri misil davası öncesinde ihtar çekmek zorunlu değildir. Ancak, ihtar çekmek, dava açmadan önce taraflar arasında sorunların çözülmesine yardımcı olabilir.

İhtarname, malın kullanımı nedeniyle oluşan zararın tazmini, kullanım hakkının paylaşımı veya malın satılması gibi talepleri içerebilir. İhtarname, mal sahibi mirasçılar tarafından, miras kalan malın kullanım hakkını kendisine paylaştırmayan bir mirasçıya yönelik olarak gönderilebilir. İhtarname, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektupla gönderilebilir. Bu şekilde gönderilen ihtarname, delil olarak kullanılabilir.

İhtarname gönderilmesi, dava açılmasını gerektirmez ancak dava açılması halinde, ihtarname gönderilmiş olması, davacının iyi niyetli olduğunu gösterir ve mahkeme kararı açısından olumlu bir etki yaratabilir. Ayrıca, ihtarname gönderilmesi, dava sürecinde tarafların anlaşarak sorunu çözmesine de yardımcı olabilir.

Bu konu hakkındaki benzer makaleler için tıklayın

5/5 - (1 vote)

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?