Menfi Tespit Dava Dilekçe Örneği

Menfi Tespit Dilekçesini aşağıdan dosya halinde indirebilirsiniz

…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

TEDBİR TALEPLİDİR

DAVACI               :…….                                                          

VEKİLİ                  :…….

DAVALI               :…….

KONU                   : Menfi Tespit

DEĞER                 :…….

AÇIKLAMALAR :1-Müvekkilimiz, butik işletmektedir. Giyim Atölyesi bulunan Davalıdan aralarında yaptıkları ……. tarihli sözleşme gereği bayan ve erkek pantolonu almayı kabul etmiştir.

2-Müvekkilim sözleşmeye göre vadeli aldığı mallara ait senetleri davalıya sözleşme tarihinde vermiştir. Senet tarihleri ve tutarları da yine bu sözleşmede yazılmıştır.

3-Sözleşme tarihinden sonra davalının atölyesinin de bulunduğu sitede büyük bir yangın olmuş, davalının dükkanı da ağır hasar görmüştür. Davalı müvekkilimize, en kısa zamanda malları gerekir ise üçüncü şahıslardan temin ederek getireceğini söylemiştir. Senetlerin de yangında yandığını, malları teslim ettiğinde yenilerini hazırlayabileceklerini söylemiştir. Müvekkilimiz davalıya güvenmiş ve kabul etmiştir. Ancak üzerinden makul zaman geçtiği halde müvekkilimize ait mallar gelmemiştir.

4-Davalı ayrıca müvekkilimizden aldığı ve vadesi gelen senetler ile birlikte henüz vadesi gelmemiş senetlere de ihtiyati haciz alarak, ……. İcra Müdürlüğü’ nün ……. Esas sayılı dosyası ile takip yapmıştır.

5-Müvekkilimizin davalıya borcu yoktur. Müvekkilimiz, her türlü resmi defter ve fatura kayıtlarını düzenli tutan ciddi bir tüccardır. Sözleşme açıktır. Senetler davalının teslim edeceği mallara karşılık verilmiştir.Davalıdan sipariş ettiği mallara ilişkin olarak vermiş olduğu senetler kambiyo defterine işlenmiştir. Mallar müvekkilimize teslim edilmemiştir.

6-Bu nedenle bu davayı açmak gereği doğmuştur.

7-Müvekkilimizin davalıya borcu olmadığının tespiti ile, bizzat davalı tarafından icraya konulan senetlerin iptalini istemekteyiz.

KANITLAR            : Sözleşme, İcra Dosyası ve her türlü yasal kanıt.

CEVAP SÜRESİ    : 10 Gündür

İSTEM SONUCU   : Açıklanan nedenlerle; davamızın kabulü ile müvekkilimizin davalıya borçlu olmadığının tespitine, sözleşme gereği verilen senetlerin iptaline, davalı tarafından alacağı olmadığı halde yaptığı ……. İcra Müdürlüğünün ……. Esas sayılı dosyalı takibinin durdurulması için İhtiyati Tedbir Kararı verilmesine, davalının % 40 tazminatla cezalandırılmasına, masraf ve yargı giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

                                                                                                                 DAVACI VEKİLİ


Online Avukatlık Hizmetleri


Avukatlarımızca Hazırlanan Diğer Dilekçeler

  Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

  Yorum bırakın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Call Now

  Scroll to Top
  WhatsApp
  Avukata Soru Sor
  Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?