boşanma avukatı gaziantep anlaşmalı boşanma çekişmeli boşanma

Mardin Çekişmeli Boşanma

Mardin boşanma avukatı ekibimiz çekişmeli boşanma davalarında müvekkillerimizi temsil etmekte, avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Çekişmeli boşanma davası, yine eşlerden en az birinin boşanma isteği doğrultusunda açılan, boşanma ve sonuçlarının protokolle değil mahkeme kararı ile düzenlendiği dava türüdür.

Çekişmeli boşanmada eşler arasında boşanma iradesi bakımından bir ortaklık olmayabilir. Eşlerden yalnızca biri boşanmayı istiyor olabilir ya da her ikisi de boşanmayı istiyor olsa da taraflar daha az kusurlu ya da kusursuz olduğunu düşünüyor olabilir. Çekişmeli boşanma davası, anlaşmalı boşanma davasına göre daha uzun süren, evlilik birliğinin temelinden sarsılması gibi genel ya da zina gibi özel sebeplerle açılabilen bir davadır.

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası sonucunda taraflar, kusura göre karşı tarafa nafaka ya da tazminat ödemek durumunda kalabilmektedir. Aynı şekilde taraflar eşit kusurlu ise herhangi bir tazminat ödenmeden de boşanma gerçekleşebilmektedir. Dolayısıyla kusurlu olmadığını ve karşı tarafın daha kusurlu olduğunu düşünen eşin, boşanma davasının başlangıcından sonuna kadar kendisini en iyi şekilde ifade etmesi ya da tecrübeli bir boşanma avukatı ile temsil ettirmesi önemlidir.

Mardin Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Çekişmeli boşanma davası ile Mardin Aile Mahkemeleri, Aile Mahkemelerinin olmadığı yerlerde ise Mardin Asliye Hukuk Mahkemeleri ilgilenir. Eşlerin son altı ay içerisinde oturdukları yerde veya taraflardan birinin ikametinin bulunduğu yerdeki mahkemelere açılabilir. İlave olarak davalı taraf yetki itirazında bulunarak davanın başka bir mahkemede görülmesini talep edebilir. Anlaşmalı boşanma davasında eşlerin en az bir yıl süredir evli olmaları şartı bulunmaktadır.

Çekişmeli boşanma davasında ise böyle bir koşul yoktur. Taraflar evlilik süresinin herhangi bir zaman diliminde dava açabilir. Diğer yandan eşlerin resmi olarak nikâhlarının olması gereklidir. Gerekli şartları taşıdığını düşünen taraf, hazırladığı dilekçeyle ilgili mahkemeye başvuruda bulunabilir.

Türk Medeni Kanunu’nda yer alan boşanma sebeplerinden biri veya birkaçı dayanak gösterilmelidir. İddialar ve delilleriyle birlikte hazırlanan dilekçe mahkemeye sunulur. Fakat dava dilekçesi 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu’nda belirtilen yönergelere göre hazırlanmış olmalıdır. Aksi takdirde mahkeme tarafından reddedilecektir.

Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı
Mardin Çekişmeli Boşanma 13

Boşanma Davası Nedir?

Türk Medeni Kanununda yer alan boşanma sebeplerinden en az birisine dayanılarak açılan ve eşler arasındaki evliliğin mahkeme kararıyla sona erdirilmesini amaçlayan davaya boşanma davası denir.

Boşanma davası nasıl açılır diye sorulduğu zaman bunun en temel düzenlemeleri 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu madde 161 ve devamında yer almıştır. Burada özel boşanma sebepleri olduğu gibi genel boşanma sebebi olan evlilik birliğinin temelinden sarsılması hükümleri mevcuttur.

ÖNEMLİ: Boşanma davası nasıl açılır sorusu sıklıkla sorulmaktadır. Boşanma davası uygulamada en yaygın görülen dava türü olmakla birlikte muazzam büyüklükte bir hukuki zemine ve aynı büyüklükte yargı kararı çeşitliliğine sahiptir. Bu dava açılmadan önce muhakkak derinlemesine bir hukuki ön hazırlık yapılmalıdır. Davanın hatalı yahut eksik işlemlerle açılması, kişiyi haklı iken haksız çıkarmaya çok müsaittir. Bu nedenle alanında uzman bir boşanma avukatı ile sürecin takip edilmesi şarttır.

Rehber niteliğindeki yazımıza geçmeden önce boşanma davası yargılama sürecini bir görsel ile sizlere sunmak isteriz.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

En temelde iki tür boşanma davası vardır. Bunlar anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanmadır. Bu ikisi arasındaki farka aşağıda değindik.

Ancak taraflar, boşanma ile birlikte hükme bağlanması gereken; nafaka, tazminat, velayet vs. konularında anlaşamadıklarında ortada bir çekişme olacağı için çekişmeli boşanma davası açılır.

Çekişmeli boşanma davası nasıl açılır diye sorulduğu zaman, taraflar arasında boşanmanın bizatihi kendisi veya tüm mali sonuçları konusunda anlaşılamamış olması gereklidir.

Bu dava açılacağı zaman çok dikkatli hareket edilmelidir. Temelde izlenmesi gereken yolu şu şekilde sıralayabiliriz:

Öncelikle ve ilk yapılması gereken husus, deneyimli bir boşanma avukatına başvurmak olmalıdır.
Bundan sonra avukat yardımı ile öncelikle boşanma için gerekli hukuki zeminin oluşup oluşmadığı değerlendirilmelidir.
Davada dayanılacak olan boşanma sebebi veya sebepleri belirlenmelidir. Davalı eşten daha fazla kusurlu olunmamasına dikkat edilmelidir. Davalı eşe yöneltilecek kusurlar çok önemlidir. Zira sonradan affedilmiş olunan, tarihi çok eskiye dayanan ve süreklilik arzetmeyen, ispatlanamayan kusurlara dayanılmamalıdır.
Tüm değerlendirme yapıldıktan sonra eğer mümkün ve gerekli ise davalı eşle irtibata geçilip anlaşmalı boşanma yolu değerlendirilmelidir. Eğer bu mümkün veya faydalı bir yol olmayacaksa deliller ve ekler toplandıktan sonra dava dilekçesi hazırlanmalı ve dava açılmalıdır.

TMK 169’a göre dava süresince geçerli olacak nafaka, ortak konutta kimin yaşayacağı, çocuğun geçici velayeti vs. bunlara ilişkin talepler ayrıca takip edilmelidir. Mahkeme bunlara re’sen başlangıçta hükmeder. Bunlar takip edilmelidir.
Bu süreçte tebligatların ne şekilde yapıldığı ve yapılacağı çok önemlidir. Boşanma davalarında taraflar genelde aynı evde yaşamadığından tebligatın doğru adrese yapılması büyük önem taşır. Aksi halde daha sonradan usulsüz tebligat ile hüküm bozulabilir.
Sonrasında davalı taraftan gelecek cevaba göre süreç izlenir.

gaziantep velayet avukatı
Mardin Çekişmeli Boşanma 14

Boşanmaya İlişkin Genel Hususlar:

Boşanma davası açmaya hakkı olan eş, dilerse boşanma, dilerse ayrılık isteyebilir.

Bu amaçla Mardin Boşanma Avukatı tarafından açılan Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

Aile Mahkemesinde Boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri kendiliğinden alır.

Boşanma sebebi ispatlanmış olursa, hakim boşanmaya veya ayrılığa karar verir.

Dava yalnız ayrılığa ilişkinse, boşanmaya karar verilemez.

Dava boşanmaya ilişkinse, ancak ortak hayatın yeniden kurulması olasılığı bulunduğu takdirde ayrılığa karar verilebilir.

Ayrılığa bir yıldan üç yıla kadar bir süre için karar verilebilir.

Bu süre ayrılık kararının boşanma avukatı vasıtasıyla kesinleşmesiyle işlemeye başlar.

Süre bitince ayrılık durumu kendiliğinden sona erer.

Ortak hayat yeniden kurulmamışsa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

Boşanmanın sonuçları düzenlenirken ilk davada ispatlanmış olan olaylar ve ayrılık süresinde ortaya çıkan durumlar göz önünde tutulur.

Boşanma halinde kadın, evlenme ile kazandığı kişisel durumunu korur; ancak, evlenmeden önceki soyadını yeniden alır.

Eğer kadın evlenmeden önce dulsa hakimden bekarlık soyadını taşımasına izin verilmesini isteyebilir.

Kadının, boşandığı kocasının soyadını kullanmakta menfaati bulunduğu ve bunun kocaya bir zarar vermeyeceği ispatlanırsa, istemi üzerine hakim, kocasının soyadını taşımasına izin verir.

Koca, koşulların değişmesi halinde bu iznin kaldırılmasını isteyebilir.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın


✅ Mardin aile hukuku✅ Mardin velayet avukatı
✅ Mardin boşanma avukatı✅ Mardin en kısa sürede boşanma
✅ Mardin anlaşmalı boşanma avukatı✅ Mardin aile mahkemesi
✅ Mardin çekişmeli boşanma avukatı✅ Mardin online danışman

Mardin Adliyesi İletişim Bilgileri
Adres:
13 Mart, Vali Ozan Cad. Hükümet Konağı, 47200 Mardin Merkez/Mardin
Telefon:
04822123601 – 04822121027

 MARDİN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ   (Dahili-401)
MARDİN 2.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ   (Dahili-415)
5/5 - (1 vote)

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?