Malulen emeklilik | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş

İlk defa sigortalı çalışmaya başladıktan sonra çalışma gücündeki kayıp oranı yüzde 60 ve üzerinde çıkan sigortalıların malulen emeklilik hakları bulunmaktadır.  Malulen emeklilik kanunda belirli şartlara bağlanmıştır. Malulen emekli olabilmek için nasıl bir yol izlenmeli, nereye başvuru yapılmalı? Kimler malulen emeklilik haklarından faydalanabilir. Soru cevaplarla malulen emeklilik hakkında merak ettiğiniz her şey bu yazımızda.

1-Kanuna Göre Kimler Malul Sayılır?

Sigortalının veya işverenin talebi üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (Bağ-Kur) sigortalıları için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60 ını kaybettiği Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı malul sayılmaktadır.

Görüldüğü üzere bir sigortalının malul sayılabilmesi için iş gücü kayıp oranını en az %60 ve üzerinde kaybetmiş olması gerekmektedir.

2-Malulen Emeklilik İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Bir sigortalının malulen emeklilik hakkından faydalanabilmesi için:

-İlk defa sigortalı çalışmaya başladığı tarihten itibaren 10 yıllık sürenin geçmesi,

-On yıllık süre içerisinde en az 1800 gün priminin olması,

-Rahatsızlığının ilk defa sigortalı çalışmaya başladığı ya da Bağ-Kur’lu olduğu tarihten sonra meydana gelmiş olması kısaca doğuştan ya da sigorta başlangıç tarihinden önce olmaması,

-Malulen emeklilik talebinde bulunulması gerekmektedir.

-Bağ-Kur kapsamında olanların kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur.

Is Hukuku Gaziantep Avukat Ali Tumbas 32 1
Malulen emeklilik | Gaziantep Avukat Ali Tümbaş 2

3-Sigorta Başlangıcından Önce Var Olan Rahatsızlık İçin Malulen Emeklilik

Çalışma gücündeki kayıp oranı %60 ve üzerinde olan ancak rahatsızlığı ilk defa sigortalı tescil olduğu tarihten önce başlayan sigortalılar malulen emeklilik hakkından faydalanamazlar. Bu sigortalılar engelli emeklilik hakkından faydalanabilirler. İşe giriş tarihine göre sigortalılık süresi ve prim gün sayısı şartını yerine getirdiklerinde emeklilik hakkı elde ederler. Bu durumdaki sigortalılar için yaş şartı aranmaz.

4-Sigorta ya da Bağ-Kur Devam Ederken Malulen Emeklilik İçin Sevk Talebinde Bulunulabilir mi?

Maluliyet durumunun tespiti için sevk işlemi yapılacak sigortalının, sevk talebinde bulunduğu tarihte sigortalılığını sonlandırması şartı aranmamaktadır. Sigortalılık devam ederken de sigortalı sevk talebinde bulunabilmektedir. Yani işten ayrılma, işyerini kapatma veya devretme koşulu tahsis talep aşamasında aranacak olup, sigortalının tahsis talebinde bulunmadan önce mutlaka sigortalılığını sonlandırması gerekmektedir..

5-Malulen Emeklilik Başvuruları Nereye ve Nasıl Yapılır?

Malulen emeklilik için sevk talepleri SSK kapsamında çalışan sigortalılar için en son çalışmanın geçtiği işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezi/Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne,

Bağ-Kur kapsamındakiler için ise Bağ-Kur dosyasının bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezi/Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne yapılabilmektedir.

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?