KORONAVİRÜS TAŞIYICISI OLMAK EVLENMEYE ENGEL MİDİR ?

KORONAVİRÜS TAŞIYICISI OLMAK EVLENMEYE ENGEL MİDİR ?

Koronavirüs hastalığı (COVID-19) yeni bir virüsten kaynaklanan bulaşıcı bir hastalıktır.

Hastalık kuru öksürük, ateş ve daha ciddi vakalarda nefes almada zorluk gibi semptomlarla birlikte solunum yolu sorununa (grip gibi) yol açar.

Koronavirüs hastalığı en çok, hastalığa yakalanmış kişilerle öksürdükleri veya hapşırdıkları sırada temasla bulaşır. Ayrıca kişilerin, üzerinde virüs bulunan bir yüzeye veya nesneye dokunup daha sonra kendi gözlerine, burunlarına veya ağızlarına dokunmaları yoluyla da bulaşır.

Türkiye’de tespit edilen toplam vaka sayısı  Nisan ayı itibariyle 13 bin 531 olurken 214 vatandaşımız Covid-19 nedeniye hayatını kaybetmiştir. Yani söz konusu virüs ülkemizde hızla artmaktadır. Konu hakkında detaylı bilgilere Sağlık Bakanlığının web sitesinde yayınladığı yeni koronavirüs (covid-19) hakkında detaylı bilgiler bölümünden ulaşa bilirsiniz. Böylelikle hem kendiniz hem sosyal çevreniz için bilinçlenmek mümkün olmaktadır.

Söz konusu hastalığın elbette ki hukuku ki boyutları da olacaktır. Son günlerde müvekkillerimiz sıklıkla Covid 19 hasatalığı olanlar evlenebilir mi ? Covid 19 boşanma sebebi midir?  gibi soruları tarafımıza yönlendirmektedir.

Covid 19 hastalığının evlenme engeli taşıyıp taşımayacağı, Covid19 hastalığının boşanma sebebi oluşturup oluşturmayacağının kıstasının temelini anlamak için hastalığın boyutlarını bilmek gerekmektedir. Virüsün zaman içerisinde mutasyona uğrayarak girip ve benzeri hastalıklar boyutuna geleceğini bilim insanları vurgulamaktadır.  Bu halde süreçte hastalığın iyileşme oranı önemli bir kıstas olacaktır.

Evliliğin ön şartını oluşturan Umumı̇ Hıfzıssıhha Kanununun 122. Madde ve devam maddeleri incelendiğinde:

Evlenecek erkek ve kadınlar evlenmeden evvel tıbbi muayeneye tabidir. Bu muayenenin sureti icrası ve teferrüatı hakkında Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelik neşrolunur.

–Frengi, belsoğukluğu ve yumuşak şankr ve cüzzama ve bir marazı akliye müptela olanların evlenmesi memnudur. Bu hastalıklar usulü dairesinde tedavi edilip sirayet tehlikesi geçtiğine veya şifa bulduğuna dair tabip raporu ibraz olunmadıkça musapların nikahları aktolunmaz.

-İlerlemiş sari vereme musap olanların nikahı altı ay tehir olunur. Bu müddet zarfında salah eseri görülmezse bu müddet altı ay daha temdit edilir. Bu müddet hitamında alakadar tabipler her iki tarafa bu hastalığın tehlikesini ve evlenmenin mazarratını bildirmeğe mecburdur.

İlgili kanunu virüsün şu an için tanımıyla değerlendirildiğinde evlenecek olanlarda söz konusu virüsün bulunması halinde nikâhları 6 aya kadar etlenebilecektir.

Covid 19 hastalığını taşıyan birisiyle evlilik akdi kurulmuş ise durum evliliğin iptali sonuçlarını doğura bilir, zira kanun gereğince evliliğe engel hallerin bulunması evliliğin iptali nededir.

Özetle söz konusu hastalığı taşıyanların hastalığın boyutlarını görmeden ve söz konusu hastalıktan kurtulmadan evlilik akdinde bulunmaları hukuken sağlıklı sonuçlar doğurmayacaktır. Toplum sağlığı açısından da bu dönemde yapılacak akitlerin ertelenmesi veya gerekli sağlıklı testleri yapıldıktan sonra akdin gerçekleştirilmesi yerinde olacaktır.

Covid 19 hastalığının boşanma gerekçesi oluşturup oluşturmayacağı da gelen sorular içerisinde yer almaktadır.  Kanunlarımız gereği tek başına boşanma nedeni olan tek hastalık akıl sağlığına ilişkin hastalıklardır. Bu nedenle Covid 19 tek başına boşanma nedeni oluşturmaz. Kanımızca da bu durum yerindedir. Zira evliliğin temel ilkesi eşlerin iyi günde ve kötü günde bir arada olmalarıdır. Ancak söz konusu hastalığın yayılması için alınan tedbirlere uymamak, kişisel temizliğe dikkat etmemek, karantina koşullarına uymamak gibi hususların varlığı halinde eş için ortak yaşam çekilmez hal alacağından Covid 19 hastalığı bu etkenlerle birlikte boşanma nedeni oluşturacaktır.

Daha fazla bilgi için doğrudan 05325740383 numaralı telefondan veya diğer iletişim yollarından irtibata geçebilirsiniz.

Avukatlarımızın Yazısını Oylar mısınız?

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?